Teklif Al

Obtenez l'offre

Get Offer

获取报价

Angebot bekommen

Genel - Esalco

kombine-tasimacilik-1200x800.jpg

Küreselleşme ile küresel ticaret ağı genişlemiş, küresel pazarlara birçok farklı bölgeden mal tedariki sağlanmaya başlamıştır. Günümüzde gelişen ulaşım olanakları ile küresel pazarlara ulaşım kolaylaşmış, bu pazarlara mal sevkiyatı yapmak isteyen firmaların lojistik ihtiyacını karşılayan çözümler ortaya çıkmıştır. Ticaretin tüm dünya genelinde yapılmasıyla birlikte taşımacılık sektörüne yönelik ilgi de artmıştır. Firmaların mal ve yüklerini en az maliyet ile en güvenilir biçimde taşımaları için son derece elverişli olan bir yöntem olan kombine taşımacılık, son yıllarda en çok tercih edilen taşımacılık türlerinden biri haline gelmiştir.

Kombine Taşımacılık Nedir?

Geleneksel taşımacılık yöntemleri genel olarak üç farklı şekilde gerçekleşir. Karayolu, denizyolu ya da hava yolu ile sağlanan klasik taşımacılıktan farklı olarak kombine taşımacılık, çoklu taşıma imkânı sağlayan bir modeldir. Çoklu taşımacılığın birçok üstün yönü bulunmakla beraber, uluslararası malların taşınmasında en çok kullanılan taşımacılık yöntemi olduğu kabul görmektedir. Kombine taşımacılıkta en az iki farklı yol kullanılmaktadır. Bu yollar karayolu, denizyolu, havayolu ya da demir yolu olabilir.

Kombine Taşımacılık Avantajları Nelerdir?

Kombine taşımacılık sayesinde birçok avantaj elde etmek mümkündür. Bu avantajlardan hem sevkiyatı gerçekleşecek malların ticaretini yapacak olan firma hem de malların alımını gerçekleştiren firma faydalanır. Kombine taşımacılığın en çok avantaj sağladığı alan ekonomik alan olsa da bu taşımacılık sayesinde süreçler hızlı ve pratik bir biçimde çözüldüğü için başka konularda da avantaj elde edilir.

Kombine taşımacılık ile ağırlıkça yüksek olan mal ve yükler taşınabilir. Kombine taşımacılık sayesinde öncelikle ekonomik yönden avantaj elde edilmektedir. Lojistik maliyetlerinin düşürülmesinde etkili bir yöntem olan bu taşımacılık türü birden fazla yol kullanılarak sağlandığı için hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Taşınacak olan mal ve yüklerin cinsine, ağırlığına, hacmine ve türüne bakılarak en uygun taşıma yolu seçilir. Kombine taşımacılık ismini birden farklı model barındıran taşımacılık kombinelerinden almaktadır. Mal ve yüklerin özellikleri belirlendikten sonra bu kombineler arasından en uygun olanı seçilerek taşıma işleminin ilk aşaması tamamlanır.

Kombine taşımacılık sayesinde (karayolu kullanılacak ise), köprü ve benzeri yerlerden alınan ek geçiş ücretleri ve çeşitli masraflar ortadan kalkmış olur. Denizyolu ya da demiryolu kullanılacaksa da güvenli donanımlar sayesinde mal ve yüklerin zarar görmeden taşınması sağlanır. Kombine taşımacılık, taşımacılığın tüm süreçlerinde maliyeti azaltacak önlemler ile planlandığı için tedarikçi firmanın maliyet oranını ciddi derecede düşürür.

Tek modlu taşımacılık yöntemlerinin sağladığı avantajlara ek birçok farklı avantaj sunan kombine taşımacılık yapılırken işinin ehli bir firma ile çalışmak tüm işlemlerin sorunsuz ve planlandığı gibi tamamlanmasına katkı sağlar. Kombine taşımacılıkta sıklıkla kullanılan bazı kombineler aşağıdaki gibidir:

 • Deniz yolu- kara yolu ikilisi birlikte kullanılıyor ise mal ve yüklerin aktarımının yapıldığı limanlardaki gemilere Roll On Roll Of gemiler adı verilmektedir.
 • Demir yolu-kara yolu kullanılıyor ise aktarım istasyonlardan yapılır ve bu aktarımın gerçekleştiği istasyonlarda yapılan taşımacılığa Rollende Landstrasse adı verilmektedir.
 • Türkiye’nin bir bölgesinden bir Avrupa ülkesine gönderilecek olan mallar tır ile taşınacaksa karayolu ve denizyolu ikilisi kullanılabilir. Karayolu ile ilgili limana giden mallar, tekerlekli rampa gibi yardımcı ekipmanlar ile gemilere taşınır ve taşıma işlemenin denizyolu kısmına geçilmiş olur. İstenilen bölgedeki limana ulaşan mallar benzer yardımcı ekipmanlar ile gemiden alınarak alıcı firmaya teslim edilir.

Kombine Taşımacılık Türleri Nelerdir?

Kombine taşımacılık türleri iki alt grup altında incelenebilir. Bu gruplardan ilki intermodal taşımacılık olurken diğeri ise multimodal taşımacılıktır. Bu iki taşımacılık türünün benzer özellikleri olduğu gibi farklı isimler ile anılmalarını sağlayan farklı birçok özelliği de mevcuttur.

İntermodal Taşımacılık Nedir?

İntermodal taşımacılığın en belirgin özelliği konteyner kullanımı ile gerçekleşiyor olmasıdır. Bu kombine taşımacılık türünde aktarımı sağlanacak olan mal ve yükler bulundukları yerden çıkarılmadan konteynerlar aracılığı ile taşınır. Konteynerlar ile aktarma süreçlerinde vinç gibi büyük ekipman çeşitleri ya da rampa tarzı yardımcı ekipmanlar kullanılabilir. Taşınacak olan mal ve yükler ağırlık olarak yüksek bir değere sahipse vinçler, düşük bir değere sahip ise diğer yardımcı ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu taşımacılık türünde yüklerin konteynerlardan çıkarılmadan taşınması malların sayısında herhangi bir azalma olmasına neden olmaz. Bu durum maliyet düşürücü bir faktör olarak görülebilir. İntermodal taşıma yapabilmek için gerekli olan bazı sözleşmeler mevcuttur. Lojistik firmasının bu sözleşmeleri usulüne uygun bir şekilde ayarlaması halinde nakliyat hızlı bir biçimde gerçekleşir ve zamandan tasarruf sağlanır. İntermodal taşımacılık aşamalarında süreçlerin hepsinden birden fazla taşıyıcı sorumlu olmaktadır. İntermodal taşımacılık kombinesi denizyolu ve karayolu olarak belirlenmiştir.

 

Multimodal Taşımacılık Nedir?

Yük alanında, çok modlu taşımacılık olarak da bilinen multimodal taşımacılık, malları nihai varış yerlerine taşımak için çeşitli taşıma araçlarının kullanılması olarak tanımlanır. Bunlar kara veya deniz yolu olabilir. Amaç, nakliye maliyetlerini ve teslimat sürelerini azaltmaktır. Bu taşımacılık, kısa veya uzun mesafelerde nakliye için titiz ve dikkatlice düşünülmüş bir lojistik gerektirir. Multimodal taşımacılık ilkesi yerel ölçekte de geçerli olabilir. Bununla birlikte, bu taşıma konseptinin tüm amacı, dünya çapındaki çeşitli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmaktır. Bu lojistik türünü tercih etmek, gelecek vaat eden yeni pazarlara ulaşma arzusunu motive edebilir. Multimodal taşımacılık, intermodal taşımacılıkla karıştırılmamalıdır. İkisinin de benzer özellikleri ve temelde benzer mantık çalışan sistemleri olsa da farklılıkları mevcuttur. Multimodal taşıma türünde de birden fazla taşıma aracı ve yöntemi kullanılmaktadır. Bu taşımacılık türünü intermodal taşımacılıktan ayıran en büyük fark taşıma sözleşmesi sayısıdır. İntermodal taşımacılıkta birden fazla sözleşmeye ihtiyaç duyulurken multimodal taşımacılık işlemlerinin tamamı tek bir sözleşme ile tamamlanabilir. Ayrıca bu taşımacılıkta intermodal taşımacılığın aksine, tüm taşımacılık süreçlerinden tek bir taraf sorumlu olmaktadır. İntermodal taşımacılıktaki sınırlı (karayolu- denizyolu) kombinenin aksine multimodal taşımacılık farklı farklı kombineler ile sağlanabilir. Bu kombinelerin belirlenmesinde maliyeti düşürmek, hızlı ve etkili bir nakliyat süreci gerçekleştirmek ve malların zarar görmesini engellemek gibi hususlara dikkat edilmektedir.

Kombine taşımacılık seçenekleri arasında herhangi bir tercih yapılırken önem verilmesi gereken bazı noktalar vardır. Uygun yöntemin seçilmesi taşıma süreçlerinde herhangi bir problem yaşanmasını engeller. Öncelikle nakliyatı gerçekleşecek olan mal ya da yüklerin özelliklerine hâkim olmak gerekmektedir. Kimi mallar soğuk ve sıcak havalardan ya da genel olarak hava koşullarından etkilenebilir. Bu nedenle bu malların nasıl paketleneceği, nasıl korunacağı ve ne kadar süre nakliyatta kalacağının belirlenmesi elzemdir. Malların korunması için gerekli olan adım tamamlandıktan sonra hangi yolların kullanılacağının belirlenmesine sıra gelir. Denizyolu, demiryolu, karayolu ya da demiryolu seçenekleri arasından oluşturulacak kombinelerde dikkat edilmesi gereken ilk nokta malların bu yollarda taşınması için gerekli olan belgeleri tamamlamaktır. Bu süreçlerin doğru bir şekilde tamamlanması için sektörde seçkin bir yere sahip olan bir lojistik firması ile çalışmak doğru olacaktır. Siz de Esalco Lojistik aracılığı ile mal ve yüklerinize en uygun olan kombine taşımacılık türünü belirleyebilir, alanında uzman kadrosu ile tüm taşıma süreçlerinin eksiksiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.


cross-trade-nedir--1200x800.jpg

Cross trade çapraz taşımacılık olarak da bilinen bir taşımacılık türüdür. Cross trade taşımacılık, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir şirket veya antrepodan satın alınan malların, çapraz ticaretin yapıldığı ülke üzerinden transit olarak doğrudan yurt dışında veya serbest bölgedeki bir şirkete ya da antrepoya satılması anlamına gelir.

Cross Trade Nedir?

Çapraz ticaret ya da cross trade, kısaca bir ülkeden başka bir ülkeye malın milli mal haline dönüşmeden ya da o ülkenin gümrük bölgesine girmeden satışı olarak tanımlanabilir. Cross trade bir taşımacılık yöntemi olduğu gibi bir ticaret şeklidir. Teknik olarak gerçek ithalat ve ihracat tanımına uymayan bu ticaret biçiminde, diğer lojistik işlemlerden ayrılan en önemli nokta gümrük beyannamesi düzenlenmemesidir. Cross trade yapılırken, satılan malın alıcıya ulaşana kadar sevk edildiği yer önemli değildir, sevkiyat belgelerinin malın giriş çıkış yaptığı ülkelerin mevzuatına göre düzenlenmesi yeterlidir. Cross trade yapılırken mal ve yüklerin yüklenmesi esnasında, yükleme limanında tedarikçiye düzenlenen sözleşmede, gerçek alıcı değil, alıcı olarak çapraz ticaret şirketi belirtilebilir. Satıcı firma; ticari fatura, çek listesi ve diğer ilgili belgeler, banka aracılığıyla veya önceden kararlaştırılan düzenlemeye göre ayarlamalıdır. Bu aşamaların sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde tamamlanması, belgelerin usulüne uygun bir şekilde hazırlanması ve onaylanması için belge hazırlama ve belge takibi konusunda donanımlı ekibe sahip olan bir lojistik firmasıyla çalışılması tavsiye edilir. Cross trade taşımacılık bir uluslararası lojistik türü olduğu için, uluslararası lojistiğin özelliklerini bilmek faydalı olacaktır.

 

Uluslararası Lojistik Nedir?

Uluslararası lojistik, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin uluslararası olarak gerçekleşmesini sağlayan bir lojistik türüdür. Bu lojistik yöntemi ile bilinen lojistik yöntemler uygulanırken sınır ötesi taşıma kısmı da organize edilir. Uluslararası lojistikte nihai hedef, mal taşımacılığının sorunsuz ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesidir. Mallar öncelikle (bir fabrikadan, lojistikçiden, tedarikçi deposundan vb.) alınır ve ithalatçı tarafından boşaltılacağı ihracat ülkesine iletilir. Uluslararası lojistik esnasında kesintisiz bir bilgi alışverişi ve lojistik operasyon planlaması açısından mükemmel bir organizasyonun yanı sıra zorunlu ve isteğe bağlı belgelerin izlenebilir olması gerekir.

Uluslararası lojistik operasyonları yürütmek çok aşamalı bir süreçtir. Bu nedenle, malların ve paketlerin niteliğini ve boyutunu ve ayrıca kullanılan ambalaj türünü bilme zorunluluğu vardır. Bu, malların Inter-Modal Transport Unit sistemini kullanarak yönetilmesi anlamına gelir. İthalat ve ihracat süreçlerinin gerçekleşmesi için çok çeşitli düzenleyici metinlerin bulunduğu yasal düzenlemeler mevcuttur. Yürürlükteki mevzuat veya sözleşmenin uluslararası lojistik sürecinin her aşamasında taraflarca bilinmesi gerekir. Böylece lojistik adımlarının her birinde yeterlilik sağlanacak, akış işlem sürelerini optimize edilecektir. Uluslararası lojistik karayolu, denizyolu ve havayolu olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşebilir. Malların hangi yöntemle sevk edileceği seçilirken mal cinsine, ticareti yapılacak olan malın alıcı firmaya ulaşma süresine ve yasal zorunluluklara dikkat edilmelidir. Yöntemin seçilmesinin ardından nakliye işlemini gerçekleştirecek olan lojistik firması ile bir sözleşme imzalanır. Taşımaya çıkan mallar, önceden tasarlanan ve tahmini süreler belirten bir plan ile takip edilir. Malların yükleme ve ayrılış tarihi, ulaşım tarihi, yolda geçirdiği süre ve benzeri aşamaları barındıran plana uygun kalmak için herhangi bir teknik aksaklık yaşanmaması gerekir. Bu nedenle tüm belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak tamamlanması önemlidir. Taşıması gerçekleşen mal ve yükler teslimat noktasına ulaştığında gerekli kontroller yapılır. Tedarikçiler tarafından düzenlenen faturalar kontrol edilerek lojistik maliyetler onaylanır ve tüm tedarik zinciri tamamlandıktan sonra faturalar düzenlenir.

Cross trade

 

Cross Trade Lojistiğinin Avantajları

Günümüzde uluslararası ticaret kuralları ve yasaları, birçok yeniliğin kapılarını açmıştır. Şirketlerin coğrafi konumlarının dışında faaliyet göstermesi bunların başında gelir. Cross trade sayesinde, şirketlere uluslararası pazarlarda hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duyabilecekleri tüm lojistik avantajlar sağlanır. Bu sayede uluslararası piyasa yer alma şansı yakalanmış olur. Dünya geneline mal gönderen bir şirket, kısa sürede büyüme sağlayarak kendi sektöründe öncü bir konuma yerleşebilir. Özellikle küresel çapta ticaret yapmak isteyen firmaların tercihi olan cross trade taşımacılığın sağladığı başlıca avantajlar üç grupta incelenebilir:

 • Düşük Lojistik Maliyeti: Cross trade ile yapılan ticaret, kargo veya ürünlerin doğrudan tedarikçinin ülkesinden alıcının ülkesine, bağımsız olarak gönderilebileceği anlamına gelir. Yani, cross trade ile önce ofisinize mal tedarik etmeniz ve ardından alıcınızın bulunduğu yere göndermeniz gerekmeyecek, bu da iki farklı ülkedeki tüm lojistik, gümrük ve vergi maliyetlerini azaltacaktır

 

 • Daha Hızlı Nakliye Süresi: Cross trade lojistiği, tedarikçi ve alıcının coğrafi konumlarına bağlı olarak en iyi taşıma ve nakliye modelini seçmenize yardımcı olmaktadır. Ayrıca ticaret esnasında iki farklı ülkede uygulanması muhtemel gümrük ve vergi karmaşasını ortadan kaldırılır. Bu şekilde, yalnızca gerekli yerlerde gümrükleme ile daha hızlı transit ve teslimat sürelerinden yararlanılır. Ticaret alanında uluslararası taşımacılığın gelişmesi sayesinde cross trade işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlaması için geliştirilmiş olan birçok yöntem vardır. Nakliyat süresini azaltan yöntemlerin yanı sıra nakliyatı gerçekleşecek olan mal ve yüklerin korunmasına yönelik yöntemler sayesinde zarar ve hasarlar asgari düzeye indirilir. Tüm bu avantajlar hem tedarikçi firmaya hem de mal ve yükleri alacak olan firmaya birçok fayda sağlar.

 

 • Küresel Pazarda Yer Edinme Şansı: Şirketlerin büyümesi ve kar maksimizasyonlarını artırmaları için küresel pazara açılmaları son derece mühimdir. Kitlesel üretim yapan dünya devi birçok firma cross trade taşımacılık yöntemlerinden yararlanmaktadır. Cross trade ile taşımasını gerçekleştireceğiniz mallarınız tek bir yerde üretilebilir ve işletmenizin coğrafi konumundan bağımsız olarak başka bir ülkeye gönderilebilir. Bu şekilde, dünyanın her yerindeki alıcılarınıza hitap edebilir ve işletmelere göre küresel pazarda rekabet avantajı sağlayabilirsiniz.

 

Cross Trade Lojistiği Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Ticaret Anlaşmaları: Cross trade lojistiği genel olarak iki farklı ülke arasında gerçekleştiğinden, tedarikçi ve alıcı ülke arasındaki ticaret anlaşması ve kuralları hakkında ayrıntılı bir çalışma yapmak önemlidir. Bu sayede gerekli tüm belgeler ve ön koşullar yerine getirilir. Bu anlaşma ve belgelerin tamamlanması, eksiksiz ve hatasız bir biçimde düzenlenmesi uluslararası taşımacılık esnasında yaşanacak olan teknik problemlerin de önüne geçilmesine katkı sağlar. Eksik ve hatalı düzenlenmiş belgeler taşıma sürecinin planlanan süreden daha uzun sürmesine, mal ve yüklerin zarar görmesine ve dolayısı ile maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

 

 • Alanında Yetkin Bir Lojistik Firması Seçimi: Deneyimli ve alanında yetkin olan bir lojistik firması dünya çapında geniş bir acente ağına, özel bir ekibe, ticaret yönergeleri ve çapraz ticaret için gerekli diğer gerekli belgeler hakkında iyi bilgiye sahip olan uzmanlar ile çalışır. Ayrıca sigorta, paketleme, nihai teslimat, gümrükleme ve diğer belgeleri hazırlayarak çapraz ticareti sizin için sorunsuz hale getirir.

Esalco Lojistik donanımlı ve yetkin kadrosu ile tüm nakliyat işlemlerinizin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesini sağlar. Cross trade yönteminde de alanında uzman çalışanları ile uluslararası ticaret işlemlerinizin planlandığı gibi yürümesini olanaklı kılan Esalco Lojistik ile siz de firmanızı uluslararası pazarda önemli bir konuma taşıyabilirsiniz.

 


Karayolu-Tasimaciligi-belgeleri--1200x757.jpg

Karayolu taşımacılığı, taşımacılık sektöründe en sık tercih edilen taşımacılık türlerinden biridir. Yaygın bir şekilde kullanılan bu taşımacılık türü dünya genelinde kullanılmaktadır. Hem yerel taşımacılıkta hem de uluslararası taşımacılıkta kullanılan karayolu taşımacılığı ile birçok mal ve yük çeşidi taşınabilir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile karayolu taşımacılık araçlarının özellikleri gelişmiş, olup daha çeşitli mal ve yüklerin taşınması olanaklı kılınmıştır. Ulaşım yollarının gelişmesi de karayolu taşımacılığını hızlı ve etkili bir çözüm sunan taşımacılık türü haline getirmiştir. Şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlayan kısa yollar ile karayolu taşımacılığı her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.

 

Karayolu Taşımacılığı Nedir?

Karayolu taşımacılığı en basit tabiri ile ticari mal ve yüklerin karayolu aracılığı ile bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını ifade eder. Bu taşımacılık türünde kullanılan birçok farklı taşıma aracı bulunmaktadır. Bunların belirlenmesinde sevkiyatı gerçekleştirilecek olan mal ve yüklerin cinsi, ağırlığı ve formları dikkate alınır. En yaygın kullanılan taşıma araçları kamyonetler, kamyonlar, tırlar olmaktadır. Taşıma aşamalarında kullanılan yardımcı ekipman çeşitleri de bu taşımacılık türünü kolaylaştırmaya yarayan ekipmanlardır. Özellikle mal ve yüklerin taşıma araçlarına aktarılması konusunda destek sunan yardımcı ekipmanların taşıma firmasında eksiksiz biçimde bulunması ve taşıma süreçlerine dâhil edilmesi, işin profesyonelce yapılmasını sağlar. Karayolu taşımacılığı dünya genelinde en sık tercih edilen taşımacılık türü olduğu için karayolu taşımacılığı ağı son derece gelişmiştir. Uzun yol ya da kısa yol fark etmeksizin gerçekleştirilecek olan tüm taşımalarda her bölgeye rahat bir ulaşım imkânı vardır. Karayolu taşımacılığı birçok taşımacılık türüne göre daha az maliyetlidir. Tüm bu nedenler ile en çok tercih edilen taşımacılık türü olan karayolu taşımacılığı yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ve taşımacılık esnasında ihtiyaç duyulan bazı belge ve sözleşmeler vardır.

 

Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgelerin Önemi

Tüm dünya genelinde mal ve yüklerin sevkiyatının sağlanmasında etkili olan karayolu taşımacılığının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için standartlarca belirlenmiş olan belge ve evrakların temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler genel olarak karayolu taşımacılığında kullanılan belgeler olarak adlandırılır. Bu belgeler ulusal ve uluslararası normlarla belirlenmiş olan standartlara uymak zorundadır. Belgelerin tamamlanması ve prosedürlere uygun olduğunun kontrollerinin yapılması; ticaret yapan, mallarını bir noktadan başka bir noktaya taşımak isteyenlerin en dikkat etmesi gereken konuların başında gelmektedir. Eksik ya da prosedürlere uymayan belgeler, karayolu taşımacılığının aksamasına ve belgeler gerekli zamanda tamamlanmaz ise tamamen durmasına neden olabilir. Bu nedenle karayolu taşımacılığı için alanında uzman, sektörde belirli bir yer edinmiş, uzman kadro ile çalışan bir lojistik firması ile çalışmak gereklidir. Karayolu taşımacılığın sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan belgeler çalışılacak firma sayesinde tamamlanır ve taşımacılığın tam zamanında, problemsiz bir biçimde yapılması sağlanır.

 

Karayolu Taşımacılığı Belgeleri Nelerdir?

 

 • CMR Belgesi

Karayolu taşımacılığında kullanılan belgelerden ilki CMR belgesidir. Bu belge tüm dünya genelinde kullanılan bir uluslararası belgedir. Belgenin standartları belirlenirken elli altı ülkenin katıldığı bir anlaşma ile standartlar belirlenmiştir. CMR’nin açılımı, Convention Marchadises Routiers olup Fransızca Karayolu Eşya Sözleşmesi anlamına gelmektedir.  CMR belgesi, genel olarak uluslararası mal sevkiyatında tarafların yükümlülüklerini belirlemede kullanılan esasların yer aldığı bir sevkiyat belgesidir. Karayolu taşımacılığı belgeleri arasında bulunan bu belgenin içinde karayolu taşımacılığını gerçekleştirecek olan firmanın mal ve yükleri aldığına dair bölümler, tedarikçi ve ihracatçının arasında yapılan sözleşmenin hükümleri ve sigortalar bulunmaktadır. CMR belgesinde; belgenin yürürlüğe girdiği zaman ve yerin adresi, mal ve yükleri gönderenin bilgileri, taşıyıcı firmanın bilgileri, mal ve yükleri teslim alacak olan kişi ya da kurumların adları ve onlara dair belgeler, mal ve yüklerin paketlenme biçimlerinin belirtildiği maddeler, mal ve yüklerin cinsi, ağırlığı, türü, gümrüklendirme esnasında ortaya çıkan maliyet ve masraflar gibi bilgiler bulunur. CMR belgesinin kim tarafından düzenleneceğine dair kesin bir hüküm bulunmaz. Ancak yaygın olarak CMR belgesini düzenleyen taraf taşıma firması olmaktadır. Belge düzenlendikten sonra üç kopyası çıkarılır. Bir kopya taşıma firmasında, bir kopya malı gönderen kurumda, bir kopya da malın teslim alacak olan kişi ya da firmaya gönderilir. Bu işlemleri de lojistik firmasının kendisi yapar.

 

 • FIATA Tesellüm Belgesi Çeşitleri

FIATA tesellüm belgeleri nakliyeci makbuzu alabilmek için gerekli olan karayolu taşımacılığı belgeleri arasındadır. FIATA’nın açılımı International Federation of Freight Forwarders Associations olup Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu anlamına gelmektedir. Bu belgenin alınması için nakliyat firmasının bu federasyona üye olması gerekmektedir. Üç tip FIATA tesellüm belgesi vardır. FIATA FCT, nakliyecilere verilen taşıma belgesi, FIATA FCR, nakliyecinin mala zarar vermeden teslim ettiğini gösteren belge, FIATA FBL ise taşınacak olan mal ve yüklerin mülki konumlarını temsil eden önemli bir karayolu taşımacılığı belgesidir.

 

 • Nakliyeci Makbuzu

Karayolu taşımacılığında kullanılan bir diğer belge nakliyeci makbuzudur. Bu belge adından da anlaşılacağı üzere nakliyecinin mal ve yükleri teslim aldığına dair bir ispatın olması adına düzenlenir. Bu belgeyi alan nakliyeciler mal ve yüklerin taşınması işlemini gerçekleştirebilir.

 

 • Paket Postası Makbuzu

Karayolu taşımacılığında posta kullanılacaksa paket postası makbuzu almak zorunludur. Bu belge posta idaresi tarafından düzenlenen bir belgedir. Özellikle kıymetli evrakların taşımacılığı yapılacaksa bu belge olmadan malların teslim edilmesi söz konusu olamaz.

 

 • TIR Karnesi

Tırlar karayolu taşımacılığında özellikle ağırlıkça yüksek ve hacimce büyük malların taşınmasında kullanılan taşıma araçlarıdır. Özellikle kitlesel malların taşınmasında kullanılan bu araçların karayolu taşımacılığını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu belgeye tır karnesi adı verilmektedir. Tır karnesinin içerisinde tırın mal yüklenmeden önceki boş ağırlığına ve mal yüklendikten sonraki dolu ağırlığına dair bilgiler yer alır. Bunun dışında tırın plaka numarası ve kayıtlı olduğu lojistik firması da belgede yer alan diğer maddelerdendir. Bu belgeye sahip olmayan tırların uluslararası ticaret yapmaları durumunda gümrükten çıkmaları olanaksız hale gelir. Tır karnesi ülkemizde Ticaret ve Sanayii Odaları tarafından verilen bir belgedir. Toplamda yaklaşık olarak on dört sayfa olan bu belgenin kopyaları ülkelere giriş ve çıkışta kullanılmak üzere çoğaltılmalıdır.

Karayolu taşımacılığının sorunsuz ve tam zamanında gerçekleşmesi için yukarıda bahsi geçen karayolu taşıma belgelerinin eksiksiz ve usulüne uygun bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. Bu belgelerin eksik ya da yanlış bir şekilde düzenlemesi karayolu taşımacılığının zamanında yapılmasını engellemekte ve bu sebeple oluşacak zararlar yüzünden maliyette bir artış söz konusu olmaktadır. Bazı mal ve yüklerin tam zamanında teslim alacak olan firmaya ulaşması elzemdir. Değerli olan mal ve yüklerin zamanında taşınması gerekli olduğu gibi herhangi bir zarara uğramadan eksiksiz bir biçimde taşınması da son derece önemlidir. Bu gibi sorunların yaşanmaması için sektörde öncü ve deneyimli bir lojistik firması ile çalışmak gerekir. Belgelerin hazırlanması için uzman kişilerce çalışan Esalco Lojistik ile tüm mal ve yüklerinizi güvenle teslim edilmesi gereken noktaya ulaştırabilirsiniz. İster ülke içi kısa mesafelerde ister uluslararası taşıma işlemlerinde, Esalco Lojistik ile herhangi bir problem yaşamadan, gümrüğe takılmadan, hızlı ve pratik bir biçimde karayolu taşımacılığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.


karayolu-tasimaciligi.jpg

Karayolu taşımacılığı en sık kullanılan taşımacılık türlerindendir. Bu taşımacılık türü geçmişten günümüze en çok tercih edilen taşımacılık türü olmuştur. Özellikle kısa mesafeli sevkiyatlarda tercih edilen bu taşımacılık türü gerekli araçlar sağlandığı takdirde rahat ve konforlu bir biçimde gerçekleşir. Karayolu taşımacılığı ile taşınan mallar teslimat yöntemlerine bağlı kalınarak güvenle alıcıya ulaştırılır.

Karayolu taşımacılığı tercih edilecekse lojistik hizmeti veren firmalar özenle seçilmelidir. Seçilen lojistik firması yüklerin taşınacağı araçlara dikkatlice karar vermelidir.  Yük tipi ve yükün ağırlığına bağlı kalarak uygun araçlar tercih edilmelidir. Aracı kullanan kişi taşıma süresince trafik kurallarına uymalı ve uygun hızda aracı kullanmalıdır. Lojistik sektöründe hizmet veren sürücünün mutlaka uygun ehliyet sahibi olması gerekmektedir.

Alanında öncü hizmetler sunan Esalco Lojistik;  tecrübeli kadrosu, uygun araçları ve sunduğu taşıma sistemleri ile tüm sevkiyat süreci boyunca en büyük destekçinizdir.

 

KaraYolu Taşımacılığında Kullanılan Taşıtlar Nelerdir?

Karayolu taşımacılığında sevkiyat süreçleri planlanırken taşımada kullanılacak olan araçların belirlenmesinde bazı hususlara dikkat edilmelidir. Öncelikle sevkiyatı gerçekleşecek olan yükün özellikleri belirlenir. Yükün ağırlığı, cinsi ve taşınacak parça sayısı taşıma yapacak aracın belirlenmesinde etkilidir. Karayolu taşımacılığı sisteminde tercih edilen farklı araçlar vardır. Karayolu taşımacılığında en sık tercih edilen araçlardan bazıları şunlardır:

 • Kamyon: Kamyonlar kamyonetlerden daha büyük olan motorlu taşıtlar olarak bilinir. Bu araçlarda sevkiyatı gerçekleşecek olan malların ağırlığı genel olarak 3.500 kilogramdan fazladır. Kamyonlar türlerine göre farklı isimler ile adlandırılır. Bunlar; damperli kamyon, açık kasa kamyon, kapalı kasa kamyon, çekici kamyon, inşaat kamyonları olarak adlandırılabilir. Bu kamyon türlerinin seçimi taşınacak olan yükün cinsine ve ağırlığına bağlı olacak şekilde belirlenir. Açık kasa kamyonlar açıkta taşınması sorun olmayan malların taşınmasında, kapalı kasa kamyonlar yağmur, kar, dolu ve benzeri hava olaylarından etkilenmemesi gereken malların taşınmasında, inşaat kamyonları inşaat malzemelerinin taşınmasında, çekici kamyonlar ise genel olarak farklı taşıtların çekilmesinde ve taşınmasında kullanılan taşıt çeşitleridir. Karayolu taşımacılığında kullanılan kamyonların büyük versiyonları tırlardır. Tırlar ağırlık açısından fazla olan kargoların taşınmasında sıkça kullanılan karayolu taşıma araçlarındandır. Tır ismi Transports Internationaux Routiers kelime grubundan türetilmiştir. Bu kelime grubunun anlamı uluslararası karayolu taşımacılığıdır.

 

 • Kamyonet: Kamyonetler karayolu taşımacılığında en çok kullanılan araç tiplerindendir. Bu araçların kullanımı için gerekli olan maksimum yük 3.500 kilogramdır. Bu araçlar genel olarak kısa mesafelerde yapılacak olan nakliyat işlerinde kullanılır.

 

 • Treyler: Treylerlerin dorse ve römork isimleri ile de bilinen taşıma araçlarıdır. Treylerlerin kullanım alanları son derece geniştir. Her türlü yükün sevkiyatında kullanılan bu taşıtlar farklı kullanım amaçlarına uygun biçimde de kullanılabilir. Treylerlar çeşitlerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Bunlar; açık dorse, kapalı dorse, Jumbo dorse, düz dorse olabilir.

 

 • Konteyner: Konteynerlar, doğrudan ürünlerin taşınmasında kullanılmaz ancak sevkiyatı yapılacak olan ürünlerin taşınması ve yerleştirilmesi için kullanılan yüksek koruma özelliklerine sahip yardımcı taşıtlardır. Malların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için konteyner kullanımı son derece önemlidir. Karayolu taşımacılığında en sık kullanılan konteyner çeşitleri, 20 feet ve 40 feet olanlardır. Bunlar dışında özellikle yük gemilerinde kullanılan İngilizce büyük küp anlamına gelen high – cube konteyner platformları da mevcuttur.

 

KaraYolu Taşımacılığı Esnasında Kullanılan Yardımcı Ekipmanlar

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapılırken sevkiyatın sağlanacağı araçlar kadar sevkiyata yardımcı olan ekipmanlar da oldukça önemlidir. Kullanılacak ekipmanların doğru bir şekilde seçilmesi ve kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılması ile birlikte sevkiyat işlemi kolay ve pratik bir biçimde tamamlanacaktır. Karayolu taşımacılığında en sık tercih edilen yardımcı ekipman çeşitleri aşağıdaki şekildedir:

 • Transpaletler: Aynı ülke içerisindeki farklı illere ya da kısa mesafelere yapılan sevkiyat işlemleri sırasında sıklıkla kullanılan transpaletler ile karayolu taşımacılığının elleçlenme aşaması tamamlanır. Transpaletler genel itibari ile iki çatallı bir yapıya sahip olup yüklerin yerleştirilmesinde kullanılır. En çok düz zeminlerde kullanılan bu yardımcı ekipman çeşitleri, karayolu sevkiyatı ile uğraşan firmaların depolarında çokça bulunur.

 

 • Rampalar: Rampalar karayolu taşımacılığının yükleme aşamasında kullanılan bir diğer yardımcı ekipman çeşididir. Rampalar aracılığı ile hızlı bir şekilde tamamlanan yükleme ve boşaltma aşamalarında malların zarar görmesinin önüne de geçilmiş olur.

 

 • Vinçler: Vinçler karayolu taşımacılığının yükleme ve boşaltma aşamalarında kullanılan diğer yardımcı ekipmanlardandır. Özellikle büyük boyuta sahip olan eşyaların yüklenmesinde insan gücünden faydalanmak olanaksızdır. Bu gibi yüklerin taşınmasında vinç kullanımı gereklidir.

 

 • Forkliftler: Forklift çeşitleri de transpalet çeşitleri gibi çatallı bir yapıya sahiptir. Genel olarak 1 – 90 ton arası yük taşıyabilen forkliftler aracılığı ile yükleme, yer değiştirme ve istifleme gibi işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir.

 

İlginizi Çekebilir: Karayolu Taşımacılığı Ve Sunduğu Faydalar


multimodal-tasimacilik-1200x674.jpg
Multimodal taşımacılık sistemi lojistik sektöründe tercih edilen avantajlı lojistik türlerinden biridir. Bu sistemde farklı taşıma ünitelerine yer verilebilir. Bu yöntem son dönemlerde çok sık tercih edilmektedir. Konteynır kullanımının yaygınlaşması bu sistemin popüler olmasında etkili olmuştur. Kullanılan konteynır taşımacılık standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

 

Multimodal Taşımacılık Nedir?

Multimodal taşımacılık esnasında konteynır kullanılması ayrıca malların her taşımacılık aşamasında yeniden yüklenmesinin önüne geçilmesini sağlar. Özellikle gemi yolu ile sağlanan taşımacılıklarda büyük avantaj sağlayan bu sistem ile güvenli bir sevkiyat süreci gerçekleştirilebilir. Ürünlerin konteynırlara depolanması sayesinde tekrar ürünlerin
taşınmasını gerektirmediği için zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlanır. Böylece uluslararası liman ya da yerel limanlarda bekleme süresi düşürülmüş olur. Tüm bu etkiler multimodal taşımacılığın gelişimini sağlamış, onu en çok tercih edilen taşımacılık türlerinden biri yapmıştır.

 

Neden Multimodal Taşımacılık?  

Birçok küresel firma, mallarının taşınmasında multimodal taşımacılığı tercih etmektedir. Multimodal taşımacılık sayesinde çevreye verilen zarar azaldığı için bu taşımacılık türü çevre dostu olarak da bilinmektedir. En gelişmiş taşımacılık türlerinden olan multimodal taşımacılığın tüm aşamalarında en güvenli ekipmanlar tercih edilmelidir. Bu taşımacılık sistemi karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu için uygundur. Taşımacılıkta en sık karşılaşılan sorunlarından biri, taşınacak olan malın taşınma işleminin farklı aşamalarında farklı araçlara ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle baştan sona aynı taşınma işleminin gerçekleşmesi mallara zarar verebilir. Multimodal taşımacılık bu ve buna benzer problemleri ortadan kalkdırmaktadır. Multimodal taşımacılık sisteminde iki farklı taşımacılık yönteminden faydalanılır. İhtiyaç halinde yöntem sayısı artmaktadır.
Multimodal taşımacılık sisteminin ilk adımında kargolanacak ürünler konteynırlara yerleştirilir. Bu konteynırlar gemilere yüklenir ve konteynırlar gemiler ile belirlenen noktalara
geldikten sonra vagonlara yüklenir. Ardından demiryolu taşımacılığı aşamasına geçilir. Vagonlara yüklenen mallar genel olarak demiryolu yolculuğu sonlandıktan sonra gönderilmesi gereken adrese teslim edilir.

 

Multimodal Taşımacılığı Diğer Taşımacılık Türlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Multimodal taşımacılık, lojistik sektöründe tercih edilen diğer taşımacılık türlerinden farklı özelliklere sahiptir. Multimodal taşımacılık taşıma esnasında en sıkıntı yaratan konulardan biri olan sözleşmelerin sayısını en aza indirmektedir. Diğer taşımacılık sistemlerinde her bir taşıma yöntemi için yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulur. Ancak multimodal taşımacılık sisteminde tüm işlemler için tek bir sözleşme ile yeterlidir. Multimodal taşımanın sözleşme konusunda böyle bir kolaylık sağlaması onu en çok tercih edilen taşımacılık türlerinden biri haline getirmektedir. Bu sistem için hazırlanan sözleşme kapsayıcı nitelikte ve tüm taşıma süreçlerinin belirtildiği bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme ile tüm taraflar güvence altına alınmış olur.
Farklı taşımacılık türlerinde taşıma işleminin her aşamasında farklı bir taşımacı devreye girer. Bu da taşıma işleminin kontrol edilmesini kolaylaştırır ve taşımanın kaliteli bir biçimde tek elden yönetilmesini sağlar. Multimodal taşımacılıkta birden fazla taşıma işlemi gerçekleşiyor olması bazı kimselerin sürecin karmaşık olduğunu düşünmesine yol açabilir. Taşınacak olan malların nasıl taşınacağına dair belirli kombinasyonlar vardır. Taşıma yerleri ve mal türlerine göre bu kombinasyonlardan biri seçilerek taşıma yönetilir. Bu sayede sevkiyat işlemi güvenli ve sorunsuz bir biçimde tamamlanmış olur.

 

Multimodal Taşımanın Avantajları Nelerdir?

Multimodal taşımacılık türü genel hatları itibari ile zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlar. Multimodal taşımacılığın en popüler taşımacılık türlerinden biri haline gelmesini sağlayan avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Multimodal taşımacılık esnasında uygulanan tüm yöntemler önceden hazırlanan kombinasyonlar ile gerçekleşir. Kombinasyonların önceden belirlenmesi yönetim ve kontrollerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Önceden planlı bir şekilde hareket etmek oluşabilecek risklere karşı önlem almayı da kolaylaştırır. Multimodal taşıma ile malların yüklenmesi ve sevkiyatı için boşaltılması için gerekli olan süreden konteynır kullanımı ile tasarruf edilir. Sevkiyat işleminin kısa sürmesi maliyet oranını da düşürmektedir.
 • Multimodal taşıma sürecinde tüm taşıma süreçlerinin takibi kolayca sağlanır.
 • Multimodal taşımacılıkta belirli kombinasyonlar kullanılması taşıma süreçlerinin ortalama sürelerinin belirlenmesini de sağlar. Her bir kombinasyonun sabit bir taşıma süresi vardır. Zamanın belirli olması hem sevkiyat firmasına hem de sevkiyatı alacak olan firmaya büyük avantajlar sağlamaktadır. İşlerin planlı ve sistematik bir biçimde ilerlemesi taşımacılık firmalarının müşteri güveni kazanması konusunda da etkili olmaktadır.
 • Multimodal taşımacılık en çevre dostu taşımacılık türlerinden biridir. Ekolojik yollar ile gerçekleşen bu yöntem ile karbon salınım seviyesi minimum oranda tutulmaktadır. Ekolojik bir yöntemle yapılan multimodal taşımacılık sayesinde karbon salınımı yüzde yetmiş beş oranında azaltılmış olur
 • Multimodal taşımacılıkta karayolu kullanımı son derece azdır.

 

Multimodal Taşımacılığın Tercih Sebepleri

Multimodal taşımacılık yöntemi sayesinde müşteri memnuniyetinin sağlanması son derece kolaydır. Düşük maliyet ile gerçekleşen bu taşımacılık ile sevkiyatı gerçekleştirilen mallar güvenle teslim edilir. Multimodal taşımacılık sadece müşterilere değil taşıma firmasına da birçok kolaylık sağlar. Sözleşme kolaylığı, takip sisteminin gelişmişliği ve yüksek performans ile hem müşteriler hem de taşıma firması memnun olur. Multimodal taşımacılık ile çok sayıda kargonun sevkiyatı sağlanabilir. Konteynır kullanımı ile verimli bir sevkiyat yapılır, zarar ve kazalar önlenmiş olur.

Düşük maliyet sunması bu taşımacılık sisteminin tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Çoklu taşımacılık sistemi olarak da bilinen multimodal taşımacılık sayesinde kargo sürecinde herhangi bir kayıp durumu yaşanmaz. Konteynırlar da depolanan ürünler numaralandırıldığı için ürün sayısındaki azalma hemen fark edilir. Bu sayede mallar farklı taşıma araçlarına yüklenirken oluşacak kayıpların önüne geçilmiş olur. Lojistik sektöründe öne çıkan yöntemleri ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan Esalco ile siz de ürünlerinizin sevkiyatını multimodal taşımacılık sistemi ile yapabilir ve Esalco güvencesi ile tüm sevkiyat sürecini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir: INTERMODAL VE MULTIMODAL TAŞIMACILIK ARASINDAKİ FARKLAR


gumruksuz-depolama.jpg

Lojistiğin en önemli konularından biri olan depolama, farklı uygulamaları ile ithalat ve ihracat yapan firmaların ya da kişilerin mallarının korunması için gereklidir. Ticareti yapılacak olan mal ve eşyaların uygun koşullarda depolanması hem satışlarının kolaylaşmasını sağlar hem de bu mal ya da eşyaların zarar görmesini engeller.

Küreselleşen dünyada tüm dünyanın bir serbest pazar haline gelmesi ile uluslararası ticaret önem kazanmış, dünyanın bir ucunda üretilen mal başka bir ucunda satılır hale gelmiştir. İster uluslararası ister yerel ticaret olsun malların korunaklı ve güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması son derece önemlidir. Hangi sektör olursa olsun tüm malların kısa ya da uzun dönem depolanmaya ihtiyacı bulunur. Kitlesel üretim yapan büyük firmaların bu yöndeki ihtiyaçları çok daha fazladır.

Depolama işlemleri gümrüklü depolama ve gümrüksüz depolama olarak ikiye ayrılmaktadır. Özellikle ithalat ya da ihracat yapan firmaların bu depolama yöntemleri ile yakın ilişkili olduğu söylenebilir. Gümrüksüz depolama birçok firmanın depolama esnasında kullandığı bir yöntemdir. Geçici depolama adıyla da bilinen gümrüksüz depolama, adından da anlaşılacağı üzere, tedarikçiden çıkan mal ve eşyaların geçici bir süre depolanması için uygulanır. Bu uygulama gümrük bölgelerinde uygulanıyorsa bazı şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Gümrüksüz depolamanın lojistik detayları ve gümrüksüz depolama kapsamındaki mal ve eşyalar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için geçici depolamanın şartlarını anlamak gerekir.

Gümrüksüz Depolama Nedir?

Gümrüksüz depolama, depolanması istenen eşya ya da malın geçici süreliğine uygun yerlerde istiflenmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu depolama yöntemi malların sadece bir yerden başka bir yere taşınarak orada bekletilmesi anlamına gelmez. Gümrüksüz depolama işlemlerinin birçok ayrıntısı bulunur. İthalat ve ihracat süreçlerinde malların uygun koşullarda depolanması bu süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için son derece önemlidir. Bu geçici depolama uygulamasında kullanılan yerler genellikle hangarlar, küçük depolar, ambarlar ya da ardiye gibi mekânlar olmaktadır.

Gümrüksüz depolama sırasında dikkat edilen en önemli husus, depolanacak olan eşya ya da malın dış etkenlerden korunmasıdır. Bu yüzden gümrüksüz depolama için genel olarak kapalı olan depolar tercih edilmektedir. Gümrüksüz depolama uygulaması geçici bir işlem olduğu için, bu uygulama ile depolanan eşyalara da geçici eşya ya da geçici mal denilmektedir. Serbest dolaşıma sahip olmayan bu eşya ya da mallar, gümrük bölgelerine sokulduktan hemen sonra gümrük onayından geçerek geçici olarak depolanabilir. Bu onayın sağlanabilmesi için de ilgili bölgenin gümrük müdürlüğünün istediği tüm izinler ve mallar ile ilgili evraklar hazır olmalıdır.

Gümrüksüz Depolama Aşamaları Nelerdir?

Gümrüksüz depolaması gerçekleşecek olan mal ve eşyalar Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde gelmeden önce, eşyanın taşındığı taşıt bilgilerinin bulunduğu bir beyana sahip olunması işlemlerin sorunsuz bir şekilde düzenlemesi için gereklidir. Bu beyan Gümrük Bölgesi’nde “özet beyan” olarak adlandırılmaktadır. Özet beyan içerisinde eşya ile alakalı bilgiler ve eşyanın taşındığı araç ile ilgili bilgiler vardır. Özet beyanın geçerli olduğu tarihten itibaren mal ya da eşyaların ne kadar süre ile depolanacağı belirli kurallara tabii kılınmıştır. Eğer mal ya da eşya deniz yolu taşımacılığı ile getirilmiş ise 45 gün içerisinde “gümrükçe onaylanmış kullanım” süresi belirlenmelidir. Eğer eşya kara yolu taşımacılığı ile gelmiş ise 20 gün içerisinde süre belirlenmesi yapılır.

Hava yolu taşımacılığı ile gelen malların da kullanım ve işlem süresine uygun biçimde depolanmasına karar verilmelidir. Geçici depolama işleminin yapılması için “gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım” süresinin yanı sıra geçici depolama yapılacak yerlerin de belirlenmesi gereklidir. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü depoların açılmasını ve işletilmesini sağlayacak tüm izinleri alarak Gümrük Genel Müdürlüğü’ne aktarır. Genel müdürlük depoların açılmasına karar verdikten sonra ise geçici mallar depolarda saklanmaya başlayabilir, ardından da Gümrük Satış Mağazaları’nda bu geçici eşyaların satışı gerçekleşebilir.

Gümrüksüz Depolamada Hangi Depo Türleri Kullanılır?

Gümrüksüz depolama için kullanılan depolar genel olarak geçici malların kolayca taşınmasını sağlayacak kapalı mekânlardır. Bu depolar, geçici mal ve eşyaların dış koşullardan korunmasını sağlayacak yapıda olmalıdır. Gümrükten getirilen mallar depolara çeşitli taşıma araçları ile taşınır. Bu nedenle depoların taşıtların yanaşabileceği ve içerisine malların kolayca yerleştirilebileceği bir yapıda olması da önemlidir.

Antrepo yerlerinde bulunan geçici mal ya da eşyaların zorlayıcı ve geçerli sebepler dışında zarara uğraması sonucu oluşan maddi zararın tazmini işletmecilere aittir. Bu nedenle depoların malların korunması konusunda yeterli olması son derece önemlidir. Depolama alanları özel işletmeler, lojistik firmaları gibi kuruluşlar tarafından işletilebilir. Birçok deponun malların saklanması için sunduğu ayrıcalıklar mevcuttur. Raflı sistem kullanımı, depo ışıklandırılması, geniş depolama alanları, etiketli depolama, soğuk zincir depolama, streçleme, depo ısı kontrolü, jeneratör desteği ve benzeri uygulamalar ile depolarda saklanan mal ve eşyaların korunması sağlanmış olur. Özel depolar gümrüksüz eşyaların korunması ve herhangi bir zarara uğramaması için sigorta hizmeti de sunmaktadır. Gümrüksüz depolama ile tekstil ürünleri, zati eşyalar, gıda ürünleri, kozmetik ürünler, aksesuarlar, ayakkabılar vb. birçok ürün depolanabilir

Gümrüksüz Satış Mağazası Nedir?

Gümrüksüz depolama ile depolanan geçici mal ya da eşyaların satıldığı alana gümrüksüz satış mağazası denilir. Bu mallar gümrüksüz satış mağazasında belirlenen fiyatlara göre satışa sunulur. Mallar, Türkiye’den gitmekte olan yolculara, gelen yolculara, gemi aracılığı ile seyahat edenlere, bir yerden başka bir yere giderken Türkiye üzerinden geçenlere ya da uçak yolcularına satılabilir.

Kara taşımacılığının yapıldığı bölgelerde, deniz taşımacılığının yapıldığı limanlarda ve hava yollarının bulunduğu çeşitli havaalanlarında bulunabilen bu mağazalar lojistik terimi olarak özel antrepo ismi ile adlandırılır. Bu mağazalarda yapılan depolama işlemleri de gümrüksüz depolama işlemleri olarak adlandırılmaktadır. Önemli turistik bölgelerde de bulunabilen gümrüksüz satış mağazalarında satılan mal ve eşyaların vergiden muaf bir biçimde satışa sunulmaları, malların fiyatlarını piyasaya göre ucuz hale getirmektedir. Özellikle yabancı markaların vergisiz bir şekilde satışa sunulması gümrüksüz satış mağazalarına olan rağbeti artırmaktadır.

Esalco Lojistik, gümrüksüz depolama hizmetlerinizi, evrak ve izin belgelerini tamamlayarak, esnek çözüm imkânı ile hem ekonomik hem de konforlu bir şekilde sağlamaktadır. Depolarda bulunan güvenlik sistemleri ve güvenlik kameraları ile 7/24 korunan mal ve eşyalarınız, hijyenik ve modern koşullarda saklanmaktadır. Esalco Lojistik, son teknolojilere entegre biçimde hazırlanan depolama alanları içinde yapılan faaliyetleri ile de hizmet sunar. Her müşterisinin ve her firmanın katma değerini korumayı ve geliştirmeyi hedef edinen Esalco, üretim planlarına uygun bir şekilde etiketleme, paketleme ve kategorilere ayırma gibi hizmetlere de sahiptir.

Depolama işlemleri sırasında, öncesinde ve sonrasında gerçekleşmesi gereken tüm izin belgelerinin ve evrak işlemlerinin takibini yaparak firmaların işlerini kolaylaştırır, ithalat ya da ihracat süreçlerini hızlandırır. Yetkin ve donanımlı personeli ile tüm temel ve ek hizmetleri ile gümrüksüz depolama işleminin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan Esalco ile siz de hemen iletişime geçebilir;  tüm lojistik işlemlerinizi güvenle yapabilir, katma değerli hizmetler ile firmanıza ya da kişisel ürünlerinize değer katabilirsiniz.


capraz-sevkiyat-capraz-sevkiyat-nedir.jpg

Lojistik, ticareti ve üretimi yapılan maddelerin transfer işlemine verilen addır. Bir maddenin lojistiğinin doğru ve verimli bir biçimde yapılması hem mali konular açısından hem de zaman yönetimi açısından son derece önemlidir. Lojistik sürecinin sorunsuz ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için farklı yöntemlere başvurulur. Bu yöntemler, transfer işlemi gerçekleşecek maddenin cinsine, transfer yapılacak bölgeye ve transfer için verilen süreye göre belirlenmektedir.

Lojistik sektörü içerisinde en sık tercih edilen sevkiyat çeşitlerinden biri olan çapraz sevkiyat da bu yöntemler arasındadır. Uluslararası dilde “cross docking” olarak adlandırılan bu sevkiyat türü, tüm sevkiyat yöntemleri gibi üreticilerden alınan eşya ve benzeri materyallerin tedarikçilere aktarılmasını hedefler. Çapraz sevkiyat işleminin özelliklerini ve sağladığı avantajları incelemek bu konu hakkında merak edilen soruları yanıtlayacaktır.

Çapraz Sevkiyat Nedir?

Bu sevkiyat türü hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için lojistik süreçlerinin genel özelliklerinden haberdar olmak önemlidir. Üretim süreçlerinin ardından ortaya çıkan mallar sıklıkla üretim yapan firmaların depolarında belirli bir süre saklanır. Bu saklama süresi boyunca üretilen mallar gönderilecekleri lokasyonlara ve kategorilerine göre ayrılır. Ayırma işleminin ardından gerçekleşecek olan süreçlerde ve ayırma işlemlerinde üretim sürecinde faydalanılan iş gücüne ek olarak bir iş gücü sağlanması gerekmektedir. Bu işgücünün sağlanması üretici firmanın maliyetlerinde bir artışı meydana getirir.

Üretim emeğine katılmayan işgücü firma tarafından artı bir maliyet olarak görülür ve malın fiyatında bir artış olmasına neden olabilir. Bu maliyet artışını önlemek ve depolama, kategorize etme ve benzeri işlemleri hızlandırmak için çapraz sevkiyat yönteminden faydalanılır. Böylece lojistik süreci hızlandırılır ve maliyet artışı önlenmiş olur.  Çapraz sevkiyat yöntemi ile üretilen mallar depolara yerleştirildikten sonra ambalajlanma ve kategorize etme işlemi gibi zaman kayıplarına gerek kalmaz.

Üretilen mal ve eşyalar stok olarak depoya yerleştirilmeden paketler ile ambalajlanır ve kategorilere ayrılır. Böylece bu mallar, malların ticaretini yapacak firmalara ya da müşterilere direkt olarak gönderilir. Tedarik zincirinin büyük bir bölümünde kullanılan ek iş gücünün ortadan kalkmasını sağlayan bu sevkiyat sayesinde firmaların maliyet oranlarında ciddi bir düşüş görülür. Bu durum hem malın fiyatının düşmesine hem de lojistik işleminin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine neden olur. Bu sevkiyat ile envanter tutulması, depolama işlemleri, sayım işlemleri ve benzeri birçok işleme gerek kalmadan tedarik zinciri kurulmuş olur. Özellikle büyük ölçekli firmaların tercihi olan bu yöntem başka birçok avantaj sağlamaktadır.

 

Çapraz Sevkiyat Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?

Cross docking yönteminin farklı çeşitleri vardır. Bazı malların yapıları gereği çapraz sevkiyat yönteminde uygulanan aşamalardan bazılarının yeri değişebilir. Örneğin gıda maddelerinin lojistiği sağlanıyorsa bu gıda maddelerinin sevkiyatı esnasında gıda maddelerini koruyucu bazı ek işlemler gerekebilir. Dondurulmuş ya da şoklanmış hazır gıdaların sevkiyat esnasında uygulanan işlemler sırasında hava sıcaklığının ayarlanması gibi. Bu gibi farklılıklara rağmen çapraz sevkiyat işlemleri genelde benzer aşamalar ile gerçekleşir.

Sevkiyat işlemleri esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İşlemlerin aksamaması sevkiyatı sağlanacak mallara zarar verilmemesi için dikkat edilmesi gereken ilk husus, üretici firmanın çapraz sevkiyatın gerçekleşeceği yeri net bir şekilde belirlemesidir. Bu yer belirlendikten sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da çapraz sevkiyatı gerçekleştirecek olan sevkiyat operatörünün ayarlanması ve sevkiyat detaylarının operatöre açık ve net bir biçimde aktarılmasıdır. Çapraz sevkiyatın güvence ile zamanında gerçekleşmesi için sevkiyat operatörünün sevkiyattan daha önce ayarlanması tavsiye edilmektedir. Bu temel hususlardan sonra dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şunlardır:

 • Çapraz sevkiyat sırasında hem tedarikçi firma gem de alıcı firma detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Sevkiyat esnasında yapılan en büyük hatalardan biri sevkiyat sürecinin tedarikçi firmaya bırakılması olmaktadır. Sevkiyat esnasında bir problem yaşanmaması ve sevkiyatın belirtilen zamanda sağlanması için hem tedarikçi hem de alıcı firma sevkiyat sürecinde aktif rol oynamalıdır.
 • Sevkiyat esnasında tedarikçi firma ile alıcı firma arasındaki iletişimin güçlü olması gerekir. Çapraz sevkiyat yapılırken yaşanabilme ihtimali bulunan problemlerin hızlıca çözüme ulaşabilmesi için bu iletişimin kopuk olmaması gereklidir.
 • Çapraz sevkiyat işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, bu sevkiyatın tüm süreçlerinde rol oynayacak bir operasyon ağı kurulmalıdır. Bu operasyon ağının birimlerinin belirli görev ve sorumluluklar alması gerekir.
 • Çapraz sevkiyat sürecinin son aşamasında, sevkiyatı gerçekleştirilen malların satılmasından sonra stok güncellemeleri yapılması da son derece önemlidir. Stokların güncel tutulması verilen siparişlerin aksamasına ve envanter tutulmasında negatif etki yaratabilir.
 • Çapraz sevkiyat sırasında bir operasyon ağının kurulması gerekliliğinden bahsedilmişti. Bu operasyon ağı genel olarak karışık operasyon ağı olarak adlandırılır. Karışık operasyon ağının çeşitli birimlerinde görev alacak kişilerin sevkiyat konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu kişilerin yeterli ve donanımlı olması sevkiyatın verimliliğini arttırmada etkili en önemli faktörlerden biridir. Sevkiyat esnasında yaşanabilecek teknik aksaklık ve problemlere karşı iyi bir yönetim sağlayabilecek, ani karar alma konusunda başarılı ve stres yönetimi bulunan idari personelin varlığı çapraz sevkiyatın hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.
 • Çapraz sevkiyat esnasında kullanılacak tüm ekipmanların eksiksiz olması ve sorunsuz bir biçimde çalışması gereklidir. Ekipman probleminin yaşandığı sevkiyatlarda mallara zarar gelebileceği gibi dış koşullar da sevkiyat süresini uzatabilir. Bunun önüne geçmek için sevkiyat için gerekli olan ekipmanların sağlanması ve bu ekipmanların düzenli bakımlarının gerçekleşmesi gereklidir.

Çapraz Sevkiyat Avantajları Nelerdir?

Çapraz sevkiyat günümüzde en sık kullanılan sevkiyat yöntemlerinden biridir. Hem tedarikçi hem de alıcı firmaya büyük avantajlar sağlayan bu sevkiyat yöntemi dünya genelinde isim yapmış, büyük kurumsal firmaların tercih ettiği bir sevkiyat türüdür. Bu sevkiyat türünün sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Çapraz sevkiyat sayesinde maliyet oranında düşüş sağlanır. Sevkiyatın maliyet oranında düşüş sağlamasının en büyük nedeni depolarda yapılan işlemleri azaltması ve dolaylı olarak iş gücü ihtiyacını sınırlı tutmasıdır. Üretimden çıkan malların hemen ambalajlanarak kategorize edilmesi çalışacak işçi sayısını azaltmakta ve tedarik zincirinin daha hızlı bir biçimde kurulmasını sağlamaktadır.
 • Çapraz sevkiyat ile depo ihtiyacının ortadan kalkması yerden tasarruf edilmesini olanaklı kılar. Firmaların depo kirası, depo güvenliği ya da depo temizliği gibi kalemlerden kurtulmasını da sağlar.
 • Çapraz sevkiyat sayesinde depo ihtiyacının ortadan kalkması depoda tutulan malların karşılaşacağı riskleri de ortadan kaldırır. Çeşitli sebeplerden oluşabilecek yangınlar, malların depoda bozulmaya başlaması, düşük ya da yüksek sıcaklık gibi sebeplerden dolayı malların zarar görmesi gibi olumsuzlukların oluşması da çapraz sevkiyat ile önlenmiş olur.
 • Çapraz sevkiyat ile tedarik zincirinin hızlıca kurulması, ticaretin diğer aşamaları için de olumlu gelişmelere zemin hazırlar. Hızlı tedarik zinciri sayesinde kolay satılan mallardan elde edilen kar firmalara daha hızlı bir biçimde ulaşır. Bu da işçilerin ödemelerinin kolaylıkla gerçekleşmesini sağlar ve maaş ödemesi gecikmesi gibi üretimi olumsuz etkileyecek durumların önüne geçilmiş olur.
 • Firmaların karlılık oranları yükseltmede etkili olan, sevkiyatın hızlı ve sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan çapraz sevkiyat ile firmaların büyüme süreçleri de hızlanır.

Esalco Lojistik, sevkiyat konusunda deneyimli ve donanımlı ulan uzman personeli sayesinde, tüm cross docking işlemlerinizin titizlik içerisinde ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlar. Çapraz sevkiyatın tüm detayları ile sağlanması ile rekabet avantajı kazanmanızı hedefleyen Esalco Lojistik ile mallarınızı gönderilecekleri adrese tam zamanında teslim edebilirsiniz. Tüm lojistik işlemlerinizde en güvenli çözüm ortağınız Esalco ile lojistik hizmetlerinizin masraflarını da azaltabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir: Cross Trade Taşımacılık Nedir?


guvenli-tasimacilik-1200x658.jpg

Basit şekilde anlatım yoluna gidildiğinde; bir ürünün ya da malın istenilen zamanda, talep edilen miktarda, istenilen noktada olma durumu olarak tanımlayabileceğimiz lojistik faaliyetler; tanımındaki bu basitliğe uymayan, farklı bileşenlerin, farklı kişi, organizasyon ve ekiplerin, farklı ekipman, araç-gerecin, bir sürü prosedürün, yasal işlemin ve şu anda sayamayacağımız kadar çok unsurun bir araya gelmesi koşulu ile sağlanan bir organizasyonlar bütünüdür. Bu kadar çok bileşenin bulunduğu bir organizasyon yapısı içerisinde de ortaya çıkacak pek çok riskten, bu risklerin öngörülmesi gereksiniminden ve bu riskleri ortadan kaldırabilecek birçok güvenlik önleminden bahsetmek mümkündür.

 

Lojistik sektöründeki güvenlik koşullarını iki açıdan ele almak mümkündür. İş sağlığı, kalite standartları ve iş güvenliği önlemlerini bir yaklaşım grubu olarak değerlendirirken, operasyonel süreçlerde ihtiyaç duyulan ve taşınan ürünün / yükün bir noktadan diğerine güvenle ulaştırılması esnasında doğabilecek riskleri minimuma indirilmesi için yapılması gereken taşımacılık sigortası, sözleşme ve genel güvenlik tedbirlerini ise ikinci bir yaklaşım grubu olarak değerlendirmek mümkündür.

 

Lojistik süreçlerin yönetimini ve işleyişini sağlayan ve farklı birimlerde görev yapan çalışanların iş yerlerindeki fiziki ve çevresel koşullar sebebiyle maruz kalabilecekleri herhangi bir sağlık ve güvenlik sorununun ele alındığı ilk bölüm ISG olarak tanımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında değerlendirilen bölümdür. ISG, çalışanların sadece fiziksel koşullarını değil, sosyal ve mental açıdan da uygun koşullarda çalışmasını hedefler ve bu standartları ortaya koyar. Çoğu sektörde olduğu gibi insan emeğinin fazlasıyla öne çıktığı lojistik sektöründe de konu meslek etiği, insani değerler ve iş kalitesinin sağlanması açısından ele alındığında, çalışanların sağlığı, güvenliği ve mutluluğu fazlasıyla önem teşkil etmektedir. İş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışan her bireyin güvenli, huzurlu, sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için firmalar konuyu hukuki düzenlemelerle güvence altına almakta ve ISG koşullarını sağlamak için özel denetim mekanizmaları geliştirmektedirler.

 

İş sağlığı ve güvenliği koşulları her ne kadar lojistik alanında faaliyet gösteren firmalar açısından hayati önem taşısa da mevcut yazımızın içerisinde bu konu ile ilgili detaylara çok fazla yer vermeyeceğiz. İçeriğimizi daha çok ikinci yaklaşım olarak tanımladığımız operasyonel önlemler ve güvenlik koşulları boyutunda derinleştireceğiz.

 

Lojistik Sektöründeki Riskler

Tüm sektörün global çapta birbirine bağlı olduğu bu dev lojistik yapılanma içerisinde birtakım risklerin olması ve bu risklerin aşırı yüksek maliyetler doğurması kaçınılmazdır. Bazen insan hatası bazen de global düzeyde gerçekleşen büyük krizler, afetler, siyasi koşullar sebebiyle ortaya çıkan bu risklerin tamamı öngörülebilir olmasa da sonuçlarına karşı hazırlıklı olabilmek için baştan önlem alınması bir gerekliliktir.

Lojistik sektöründe karşılaşılabilecek riskleri en yalın şekilde sınıflandıracak olursak:

 • Finansal riskler (Likit yönetimi, kredibilite, hazine yönetimi, kontrat denetimi… vb.)
 • Stratejik ve politik riskler
 • Operasyonel riskler (Kargo hasarları, sabotaj, depolama ve elleçlemeden doğan hasarlar, araç ve ekipman güvenliği, hava koşulları ve iklimsel riskler… vb.)
 • İnsan kaynağı riskleri (Çalışan uyumu, işe alma süreçleri, çalışan güvenliği, tedarikçi yönetimi, yasal düzenlemeler… vb.)
 • Tabii afetler, kazalar, terörizm, savaş, grev, kargaşa, ayaklanama olarak sıralamamız mümkündür.

Tüm bu risklerin yaratabileceği olumsuz koşullardan etkilenmemek ya da meydana gelen durumdan en az hasarla kurtulabilmek için lojistik faaliyetlere özel sigortalardan faydalanmak kaçınılmaz bir gerekliliktir ve bu sebeple taşımacılık sigortası konusu, sektörel anlamda alınması gereken güvenlik önlemlerinin başında gelmektedir.

 

Lojistik Sektöründe Kullanılan Sigorta Türleri

Aynı konu başlığı altında yer almalarına rağmen farklı alanlara hitap eden ve farklı amaçlarla kullanılan 3 farklı nakliye sigortası türü bulunmaktadır.

 1. Emtia Nakliyat Sigortaları
 2. Sorumluluk Sigortaları
 3. Tekne Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortaları: Havayolu, karayolu, denizyolu veya demiryolu kullanılarak bir ürünün / yükün / malın bir noktadan diğer bir noktaya ulaştırılması esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir tehlikeden dolayı meydana gelebilecek tüm hasarlara karşı teminat sağlayan sigortalara emtia sigortası denilmektedir.

Sorumluluk Sigortaları: Taşıyıcının sorumluluğu altındaki konuların kapsamına giren riskleri teminat altına almak amacıyla yapılan sorumluluk sigortalarının hem yurt içindeki faaliyetleri kapsayan türü (Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları), hem de uluslararası lojistik faaliyetleri kapsayan (CMR) türü bulunmaktadır.

Tekne Sigortaları: Lojistik sektöründe kullanılan her türlü deniz aracının başına gelebilecek sıkıntılı durumları ve denizlerde / nehirlerde meydana gelebilecek tehlikeli koşullar sonucunda oluşabilecek hasarları teminat altına alan ve bu amaçla yapılan taşımacılık sigortası kapsamındadır.

 

Lojistik Hizmet Sözleşmesi ve Uluslararası Taşıma Anlaşmaları

Lojistik sektöründe güvenlik önlemleri kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer konu da lojistik hizmet sözleşmesi ve uluslararası taşıma anlaşmalarıdır. Tüm bu sözleşme ve anlaşmalar, gerçekleştirilen lojistik operasyonların koşullarının baştan belirlenmesine ve yapılan işi zedeleyebilecek, yoruma açık herhangi bir hususun oluşmamasına yardımcı olmaktadır.

Lojistik alanında faaliyet gösteren firmaların attıkları her adımı kapsayacak lojistik hizmet sözleşmesi ve anlaşmalar yapmaları, bu sözleşme ve anlaşmaların kapsamlarını çok iyi değerlendirmeleri ve eksiksiz şekilde düzenlemeleri, lojistik faaliyet gösterdikleri ülkelerin kanunlarını, prosedürlerini, uyguladıkları yaptırımları çok iyi bilmeleri, lojistik faaliyetlerin taraflarının kapsam ve sorumluluklarını belirleyen anlaşma ve sözleşmelerin içeriklerini kusursuz şekilde belirlemeleri hayati önem taşımaktadır.

 

Lojistik Operasyonlara Yönelik Alınması Gereken Tedbirler

Lojistik operasyonlar birbirleri ile benzerlikler gösterse de aslında her biri kendine özeldir. Her bir operasyonun koşulu, içeriği birbirinden farklıdır. İki lojistik faaliyet arasında tüm koşullar birbirine benziyor gibi görünse de her şeyden önce “zaman” en değişken faktördür ve zamanın getirisi çok iyi hesaplanmalıdır.

Bir diğer açıdan bakıldığında her bir lojistik operasyonda farklı taşımacılık servislerinden faydalanılmaktadır. Temel olarak denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolundan oluşan her lojistik servis hizmetinin tabiatı, koşulları da birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kendi şartlarına uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Karayolu taşımacılığında kullanılan güvenlik tedbirleri en çok tehlikeli madde taşımacılığını kapsamaktadır. Taşınması esnasında can, mal kaybına ve çevresel sorunlara sebep en yüksek oranda olabilecek taşımacılık türlerinden biri olan tehlikeli madde taşımacılığında, uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler farklı konvansiyonlar ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren lojistik firmaların, bu kuralları harfiyen uymaları gerekmektedir.

Proje taşımacılığı alanında da taşınan yükün yapısından kaynaklanan risklerin planlanması ve her adımın titizlikle hesaplanarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kısaca HSE olarak belirtilen ve uluslararası standartlar ile sınırları belirlenen “Health, Safety, Enviroment” önlemleri ile gerçekleştirilen lojistik operasyonun riskleri minimuma indirilmeli, güvenlik koşulları maksimize edilmelidir.

Tüm bu güvenlik tedbirleri havayolu ve denizyolu konteyner taşımacılığında da kendi tabiatlarına uygun şekilde oluşturulmuştur. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve bu firmaların deneyimli ekiplerinin de bu prosedürleri bilmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Tüm bunlara ek olarak lojistik sektörünün olmazsa olmazı depo alanları da güvenlik önlemleri kapsamında ele alınmalıdır. Özellikle depodaki ürünlerin elleçlenmesi esnasında iş kazaları meydana gelebilmektedir. Hem çalışan sağlığının korunması hem de ürünlerin hasar görerek maddi kayıp yaşanmaması için depolarda görev yapan kişilerin bilinçli ve eğitimli olmaları gerekmektedir.

Tüm bu koşulları genel olarak değerlendirdiğimizde, farklı bileşenlerden meydana gelen ve bunun sonucunda da çok farklı risk grupları barındıran lojistik sektöründe sayısız güvenlik tedbirlerinin var olduğunu görmekteyiz. Sektörde faaliyet gösteren firmaların bu riskleri eksiksiz şekilde öngörmeleri ve her bir adımı hesaplayarak ilerlemeleri oldukça önem teşkil etmektedir.

 

İlginizi Çekebilir: Çapraz :Sevkiyat


proje-ve-agir-yuk-tasimaciligi-1200x494.jpg

Birçok farklı bileşene sahip olan ve bu bileşenlerin her koşulda uyum içerisinde çalışmasını gerektiren lojistik sektöründe, müşterinizin ya da yükün ihtiyaç duyduğu kusursuz her çözüme farklı farklı gidiş yollarından ulaşmanız mümkündür. Sektöre özel bu ayrıcalıklı durum bilhassa proje taşımacılığında çok daha ön plana çıkmaktadır. Standart dışı olarak tanımlanan; ağır, havaleli, hacimli yüklerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması esnasında kullanılan standart dışı taşıma yöntemlerinin uyum içerisinde bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilecek “proje taşımacılığı”, tam da bu standart dışı koşulları ve komplike yapısı gereği belki de uzmanlığa ve titiz planlamaya en çok ihtiyaç duyan lojistik hizmetlerden biridir.

Zamanın belirleyici rol oynadığı proje taşımacılığında amaç her zaman, ağır, havaleli, hacimli olarak tanımlanan standart dışı yüklerin, belirlenen zamanda, belirlenen lokasyona hasarsız ve sorunsuz şekilde ulaşımının sağlanmasıdır. Bahsi geçen yük, sınırları belirlenemeyen, standart ekipmanlarla ya da lojistik araçlarla kolaylıkla taşınamayan bir yapıda olunca, bu yükün lojistik yolculuğunun detaylı şekilde, adım adım, bütün olasılıklar hesaplanarak planlanması zorunluluk halini almaktadır. Tüm bu sebeplerle de lojistik sektöründe proje taşımacılığı, oldukça ilgi çeken ve içinde bol miktarda başarı ve deneyim hikayesi barındıran bir servis halini almaktadır.

 

Proje Taşımacılığında İhtiyaç Duyulan Ana Unsurlar

Lojistik; hataların, yanlış hesaplamaların, planlama eksiklerinin kolay tolere edilemediği, yaşanan aksaklıkların çok ciddi ekonomik kayıplara sebep olabileceği bir sektördür. Bu durum karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu gibi lojistik hizmetlerin birinin ya da kombinasyonlarının kullanılabildiği standart lojistik hizmetlerde halihazırda geçerli olurken, proje taşımacılığında çok daha öne çıkmaktadır. Bu sebeple belgelerin tam olması, izinlerin alınması, doğru ekipmanların kullanılması ve alanında deneyimli bir ekibin konuyu yönetmesi oldukça önem kazanmaktadır.

Deneyimli kadro proje taşımacılığındaki kilit noktadır. Çünkü tüm operasyonu yöneten, çözümsüz gibi görünen konuları bilgi birikimiyle çözen, olmazı oldurabilen bu deneyimli kadrolardır. Her şeyden önce, proje taşımacılığı yapacak ekiplerin, ülkelerin taşımacılık konusundaki kurallarına ve prosedürlerine tamamıyla hakim olmaları gerekmektedir. Ayrıca karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu gibi tüm lojistik servislerin özelliklerini ve hizmet sınırlarını bilmeli, lojistiği tek bir yönüyle değil, bütünsel olarak değerlendirmelidir. Tüm bilgi birikimlerini bu vizyonla ortaya koyabilmeleri oldukça önemlidir.

Proje taşımacılığında ihtiyaç duyulan bir diğer önemli unsur ise, lojistik planlama içerisinde kullanılacak olan tüm ekipmanın ve araçların gabari dışı / ağır yük taşımasına uygun olmaları konusundaki gerekliliktir. Yani, proje taşımacılığı bu alan için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş araçlarla yapılabilmektedir. Proje taşımacılığı alanında hizmet veren firmalar, gabari dışı, ağır, hacimli yüklerin taşınmasında ihtiyaç duyulan hidrolik aks, lowbed treyler, kırkayak, yüzer sistemli, sabit ya da tekerlekli vinçlere kolaylıkla erişim sağlayabilmelilerdir.

Doğru ekipman ve doğru ekiple birlikte tüm güzergah ve yol analizleri yapılmalı, veriler doğru değerlendirilmeli, zaman yönetimi ve mühendislik planlamaları eksiksiz şekilde yapılmalıdır. Yükün ilerleyeceği güzergâh üzerinde bulunan tüm tünel, köprü, geçit, kavşaklar önceden değerlendirilmeli, yolun eğimi hesaplanmalı ve projenin planı buna göre çıkartılmalıdır.

 

Proje Taşımacılığı Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Yükler

Gabari dışı olarak da tanımlanabilen, ağırlık, hacim, ebat açısından standartların dışında kalan yüklerin proje taşımacılığı kapsamında değerlendirileceğini yazımızın başında belirtmiştik. Bu tanımı detaylandıracak olursak -verdiğimiz örnekler tamamını kapsamasa da- aşağıdaki şekilde sıralama yapabilmemiz mümkündür;

 • Makine, makine parkurları, teçhizat
 • Rüzgar, buhar ve gaz türbinleri
 • Doğalgaz, termik, hidro elektirik, baraj, mobil santraller
 • Fabrika, üretim tesisi ekipmanları
 • Boru hatları
 • Raylı sistemler
 • Rafineri ve petrokimya tesisleri
 • Transformatör, kondansatör ve ısı kazanları
 • Tanklar ve basınç ekipmanları
 • Kurutucular ve baca fırınları
 • Yatlar

 

Yukarıda sıraladığımız ve genel olarak gabari dışı olarak tanımlanabilecek ürün gruplarının yanı sıra; afet lojistiği kapsamına giren gıda, ilaç, ihtiyaç taşımaları / dağıtımı da özel planlama gerektirmesi ve olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmesi sebebiyle proje taşımaları kapsamında ele alınmaktadır.

Bilinmesi gerekmektedir ki, hiçbir proje taşıması bir diğeri ile bire bir aynı yapıya sahip değildir. Elbette ki her proje, tecrübe açısından bir diğerine ışık tutmaktadır ancak sonuçta her biri kendi içerisinde ayrıca ele alınmalı, titizlikle kurgulanmalıdır. Proje taşımacılığındaki çoğu ürün maddi değeri yüksek, yedeği bulunmayan ya da güçlükle bulunan ürünlerdir. Dolayısıyla hasar görmesi ya da kayba uğramasında doğacak sıkıntı oldukça büyük olacaktır. Bu sebeple projenin risk yönetimi mutlaka yapılmalı, sigortadan yararlanmak proje taşımacılığının vazgeçilmez unsuru olmalıdır.

 

Proje Taşımacılığında Çevre Güvenliği ve Alınması Gereken Önlemler

Proje taşımacılığında hem taşınan yükün, hem taşımayı yapan ekibin hem de çevresel faktörlerin güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Lojistiği sağlanacak olan bu özel yükler, genellikle taşıma araçlarında bulunan özel bağlama yöntemleri ile güvence altına alınmaktadır. Ayrıca yüklerin ambalajı da hem yükün yapısı, hem olası prosedürlerin belirlediği teknik özellikler hem de çevresel faktörler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bazı durumlarda yüke özel ekipmanların tasarlanması gerekebilmekte, bazı durumlarda ise taşıma için özel yolların, köprülerin, yan yolların bile inşa edilmesi gerekebilmektedir. Proje taşımacılığında lojistiği sağlanacak olan yükün, çevreye ya da araç trafiğine zarar vermeden planlanması hayati bir zorunluluktur. Proje lojistiğinde kısaca HSE olarak tanımlanan “Health, Safety, Enviroment” tedbirleri devreye sokulmalı, güvenlik prosedürleri harfiyen yerine getirilmelidir. Hatta, proje lojistiğinde kullanılan tüm araç gereci ve ekipmanı kullanan kişiler de özel eğitimlerden geçmeli, gerekli görülen sertifikalara sahip olmalı, aldıkları eğitimleri belirli aralıklarla tekrar ederek kendilerini her zaman güncel tutmalıdırlar.

 

Karayolu taşımalarında ya da sürecin karayolu taşıması kapsamına giren bölümünde taşıma aracının önünde ve arkasında yol gösterici kılavuz araçların bulundurulması, renkli /ışıklı uyarı ekipmanlarının monte edilmesi, araçlarda “dikkat uzun ve geniş araç” yazılı tabelaların asılması kanuni bir gerekliliktir. Gidiş-gelişli yollarda taşıma aracına refakat eden eskort araçların 50 metre mesafeden aracı takip etmeleri, çift şeritli yollarda ise bu mesafeyi 30 metreye kadar düşürmeleri gerekmektedir. Köprü geçişlerinde ise aracın girişte durması, gerekli kontrolleri yapması ve köprüde saatte 5 km ve altında seyir halinde bulunması önemlidir. Yüklü araçlar köprülerde seyir halindeyken aynı anda köprüden başka araçların geçmesine engel olunmalıdır. Tünel geçişlerinde ise tünelin mevcut yüksekliğine göre low bed olarak tanımlanan küçük tekerli araçların kullanılması gerekmektedir.

Bütün bunlara ek olarak, proje lojistiği yapan araçlar ayrıca trafikte seyir halindeyken saatte 30 km hız limitini de aşmamalı, gece seyir halinde bulunmamalı, sadece gündüz saatlerinde ve hava aydınlıkken yol almalıdır.

 

Proje Taşımacılığında Kullanılan Lojistik Servisler

Proje taşımacılığı elbette tüm lojistik servisler kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Ancak tabii ki ağır, gabari dışı ve hacimli yüklerin taşınmasına imkân tanımadığı için havayolu taşımacılığı çoğu zaman bu kapsamın dışında kalmaktadır. Ancak yine de havayolunda proje taşımacılığına özel tasarlanan Dev Antonov veya Hercules uçakları kullanılabilmekte, bu sayede ihtiyaç duyulduğu takdirde havayolunda da ekonomik ve avantajlı yöntemler geliştirilebilmektedir. Bu sistemle taşınacak malzemelerin montaj ve demontaj işlemlerinin önceden yapılması önemlidir.

Denizyolu ve nehir yolu ise hacimli ve ağır yüklerin taşınması konusunda oldukça esnek çözümler sunmaktadır. Çünkü su üzerinde taşınan yüklerde herhangi bir ebat ve/veya ağırlık kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak denizyolu ile gerçekleştirilecek proje taşımalarında da, yükleme ve boşaltma limanlarının yapıları önem kazanmaktadır. Bu sebeple planlama yapılmadan önce liman yapıları ve özellikleri titizlikle incelenmeli, limanlarda bulundurulması gereken yüksek taşıma kapasiteli ve mobil vinçlerin temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

 

Proje Taşımacılığının Ayrıcalıkları

Proje taşımacılığı başlı başına bir ekip işidir. Ve bu alanda hizmet veren ekipler alanında uzman, iletişim becerileri ve koordinasyonları yüksek, planlama becerileri kuvvetli insanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu tarz ekiplere sahip lojistik servis sağlayıcıların deneyimleri, sektörel tecrübeleri de oldukça yüksek olarak algılanmaktadır. Ve elbette bir lojistik servis sağlayıcının proje taşımacılığı konusundaki hâkimiyeti, ona sektörde ciddi anlamda rekabet avantajı sağlamaktadır.


parsiyel-tasimacilik-nedir-1200x800.jpg

Bu yazımızın konusu, lojistik sektöründe taşıma maliyetlerinin düşürülmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlayan ve adeta lojistiğin olmazsa olmaz olarak tanımlanabilecek “parsiyel taşımacılık” olacak.

 

Küreselleşen Dünya, uluslararası ticari faaliyetlerdeki artış, arz/talep dengesinin sağlanması gibi sebepler alt alta toplandığında özellikle lojistik ihtiyaçların yapısı değişmiş, bu durum da yepyeni yöntemlerin geliştirilmesine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. İşte parsiyel taşımacılık, bu arayış neticesinde ortaya çıkan en avantajlı lojistik hizmetlerden biridir.

 

Kelime anlamı olarak “tam olmayan”, “parça” anlamına gelen parsiyel kelimesi, adından da anlaşılacağı üzere lojistikte muhatabına bütünsel bir taşımayı değil, parça parça taşınma opsiyonunu sunar. Teslim noktası aynı güzergâh üzerinde bulunan birden fazla firmanın yükünün tek bir taşıyıcı araçta toplanarak istenilen noktaya ya da noktalara ulaştırılmasını sağlayan parsiyel taşımacılıkta amaç, toplam maliyetin katılımcı firmalar arasında bölünerek, daha ekonomik bir boyuta ulaştırılmasıdır. Aynı zamanda mevcut yükün bir taşıma aracını dolduramayacağı durumlarda da firmaların rahatlıkla tercih edebileceği bir lojistik çözümdür.

 

Parsiyel taşımacılık, lojistik sektöründe bugüne kadar geliştirilen en esnek, en modüler ve en hızlı metottur. İthalat ve ihracata konu olacak hemen hemen her yükün taşınmasına imkân tanıyan bu lojistik yöntem, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ayrımı olmaksızın her servisin hizmet kapsamında yer almaktadır.

 

Parsiyel taşımacılık, yalnızca uluslararası ticarete konu olan lojistik süreçlerde değil, yurt içi lojistik ihtiyaçlarda da sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle karayolunda, yurt içi parsiyel taşımacılık hizmetine olan ilgi oldukça yüksektir.

 

Parsiyel Taşımacılıkta Maliyet Yaklaşımı

 

Birincil hedefi maliyet avantajı sağlamak olan parsiyel taşımacılığın fiyatlandırması da, bu lojistik metodun yapısına uygun olacak şekilde esnektir ve müşterinin talep ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Fiyatlandırmada taşınacak olan yükün alınacağı ve ulaştırılacağı lokasyon, kat edilecek mesafe, taşınacak yükün ağırlığı, boyutları ve hacmi, verilecek hizmetin içeriği fiyatlandırmayı belirleyen ana unsurlardır.

 

Yurt içi parsiyel taşımacılık hizmetinden yararlanmak istediğinizde, yükünüzün miktarına göre bir ayarlama yapılarak tek bir karayolu aracı ile birden fazla firmanın parça yükünün taşınması ve bu sayede aracın toplam maliyetinin taşıdığı yüklere ait firmalar arasında paylaşılması söz konusu olacaktır. Örnekle açıklamak gerekirse, İstanbul’dan Adana’ya taşınması gereken ve bir tırı tamamen dolduramayacak miktarda parça yükünüz varsa, sizinle aynı durumdaki farklı firmaların yükleri ile birlikte yapılacak bir planlama ile tek bir araç birden çok firmanın ya da kişinin yükünü taşıyabilir ve bu sayede aracın toplam taşıma maliyeti yük sahipleri arasında pay edilebilir. Bu sayede hem iş aksamadan devam eder hem de maliyetler karşılanabilecek boyutlara iner.

 

Şimdi lojistik servislere göre parsiyel yük taşımacılığının detaylarına göz atabiliriz.

 

 

 

Denizyolu Parsiyel Taşımacılık

 

Bugün, uluslararası ticaretin %80’ine yakın oranda denizyolu lojistiği üzerinden ilerlediğini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Aynı şekilde uluslararası parsiyel taşımacılık da en yüksek oranda denizyolu lojistiğinde tercih edilmektedir. LCL yani “Less Container Load” olarak tanımlanan denizyolu parsiyel yük taşımacılığı, özellikle denizyolu taşımacılığında kullanılan konteynerler sayesinde rahatlıkla, gerçekleştirilebilmektedir. Firmalar bu sayede taşıma aracının tüm maliyetini üstlenmek yerine, yalnızca kendi yükünün kapladığı alanın bedelini ödeme imkânına sahip olabilmektedirler. Denizyolu parsiyel lojistik hizmetinde navlun da aynı şekilde parsiyel sisteme göre ödenmekte ve bu da firmalara maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.

 

Karayolu Parsiyel Taşımacılık

 

Karayolu servisindeki parsiyel taşımacılık tırlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Uluslararası ticaretle ilgilenen ve mevcut yükleri bir tırı tamamıyla dolduramayacak miktarda olan firmaların tercih ettikleri karayolu parsiyel taşımacılığında, önceden planlanan bir güzergâh doğrultusunda taşıma hizmeti gerçekleştirilmekte, teslimatlar duruma göre kapıdan kapıya ya da depodan depoya sağlanabilmektedir.

 

Havayolu Parsiyel Taşımacılık

 

Uluslararası ticarette, tamamen gümrüklü olan parsiyel yüklerin taşınmasında tercih edilen bir yöntemdir. Havayolu lojistiğinin yapısı gereği, sevkiyatı yapılan yüklerin miktarı, boyutu ve ağırlığı karayolu ve denizyoluna oranla çok daha minimaldir. Yine, mevcut yükleri bir kargo uçağının tamamını dolduramayan firmaların başvurdukları, ekonomik bir lojistik yöntemidir.

 

Demiryolu Parsiyel Taşımacılık

 

Lojistik servisler arasında yer alması sebebiyle yazımızın içeriğinde yer verdiğimiz ancak fazla tercih edilmeyen bir taşıma yöntemidir. Bir yük treni vagonunun bir miktarının kiralanması teknik olarak mümkün olabilse de gerek trenle taşınan yüklerin yapısı gereği gerekse lojistik ihtiyaçlar itibariyle demiryolunda parsiyel taşımacılık önemli bir etkiye sahip değildir.

 

parsiyel taşımacılık nedir

Parsiyel Taşımacılığın Avantajları

 

Parsiyel taşımacılık maliyet dışında alanlarda da fayda sağlayan ve pratik bir lojistik çözüm yoludur. Evet, her şeyden önce ekonomik bir yöntemdir ve kuşkusuz maliyet avantajı sağlar. Ancak tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de oldukça güvenilir bir lojistik çözüm yolu olmasıdır. Çünkü parsiyel taşımacılıkta yükün takibi ve kontrolü çok daha kolaydır ve genellikle yüke 7/24 ulaşım imkânı sunar.

 

Diğer yandan, müşteri açısından bakıldığında, küçük miktardaki yükünü taşıtabilme avantajı olmadığını varsaydığımızda, yüklerini belirli bir süre depoda bekletmesi gerekir ki bu da hem depo maliyetinin oluşmasına hem de ticaretinin aksamasına sebep olur. Oysaki parsiyel taşımacılık tüm bu sıkıntıların önüne geçerek yükün beklemeden istenilen lokasyona ulaşımının önünü açar.

 

Tüm lojistik servislerle entegre şekilde çalışabilen parsiyel taşımacılık, tehlikeli madde ve ve dökme yük dışındaki pek çok yükün taşınması için oldukça avantajlıdır.

 

Parsiyel Taşımacılık Yöntemleri

 

Lojistik servis türleri açısından bakıldığında 4 ana gruba ayırdığımız parsiyel taşımacılığın bir diğer kategorizasyonu da “yurt içi” ve “yurt dışı” ayrımıdır. Söz konusu olan, yurt sınırları dâhilinde yapılacak bir taşımacılıksa bu durum şehirlerarası taşımacılık kapsamında ele alınır. Uluslararası ticarete konu olan taşımacılıkta, Türkiye’den dünyanın herhangi bir noktasına ya da dünyanın herhangi bir noktasından Türkiye’ye ulaşacak bir parsiyel yük söz konusu ise o zaman da uluslararası parsiyel taşımacılıktan söz etmek mümkün olacaktır.

 

İster şehirlerarası isterse uluslararası parsiyel taşımacılık olsun öncelikle rezervasyon işleminin yapılması, arkasından planlamanın gelmesi, sonrasındaysa depolama ve sevkiyat aşamalarına geçilmesi gerekmektedir.

 

ESALCO İLE PARSİYEL LOJİSTİK HİZMETİ

 

Esalco Lojistik olarak, karayolu, denizyolu ve havayolu parsiyel taşımacılık hizmetlerimizle müşterilerimize konforlu, güvenli ve profesyonel destek sağlıyoruz. Uluslararası ticaretlerinin aksamadan devam etmesi için karayolu ihracat alanındaki parsiyel hizmetlerimizle Avrupa’da İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa, Danimarka, Macaristan, İrlanda, Romanya, Slovakya, Slovenya, İngiltere, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Polonya, Malta, İsveç, Hırvatistan, Avusturya, Letonya, Çekya, Lüksemburg dâhil olmak üzere pek çok noktaya kapıdan kapıya ya da depodan depoya hizmet sunmaktayız. Türki Cumhuriyetlerde de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve daha birçok ülkeye karayolu parsiyel lojistik hizmetimiz bulunmaktadır.

 

Yine Avrupa ülkelerinin ya da Türki Cumhuriyetler’in tamamından Türkiye’nin herhangi bir noktasına talep edilen ithalata yönelik tüm karayolu parsiyel lojistik ihtiyaçlarına da profesyonel ekibimizle destek olmaktayız.

 

Esalco Lojistik olarak dünyada en çok tercih edilen bir başka parsiyel lojistik servisi olan denizyolunda da Ortadoğu, Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa limanlarına kesintisiz hizmet sunmaktayız. Uzakdoğu’da Şanghay, Busan, Tokyo, Guangzhou, Hong Kong limanları; Güneydoğu Asya’da Singapur, Port Klang, Tanjung Pelepas limanları; Avrupa’da Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Valencia limanları; Ortadoğu’da Jebel Ali, Jeddah, Salalah limanları, Amerika’da Savannah, Colon, Los Angeles limanları başta olmak üzere birçok limana parsiyel denizyolu lojistik hizmeti sunmaktayız.

 

Karada, havada, denizde size özel yurt içi ve/veya uluslararası parsiyel taşımacılık hizmetlerimizden faydalanmak için bizi arayabilirsiniz.


Esalco Logo

Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Acıbadem, Akasya 25/A Kent Etabı Kat:6 34660 Üsküdar / İstanbul.
Şube/BR: Konak Mah. Badem Sok. Lotus Plaza N0:26/B D:33 Nilüfer/BURSA
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Camii Şerif Mah 5204 Sok Arslanlar Apt No:15/7 33060 Akdeniz / Mersin.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul
Sube/BR: 1 rue de la Haye, 93290 Tremblay En France Paris/France
Sube/Wien: Twin Towers Wienerbergstr.11 A-1120 Wien / Austria