Genel - Esalco

baf.jpg

Taşımacılık tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Her taşımacılık şeklinde farkı terimler kullanılırken hava, deniz ve kara yolu taşımacılığında kullanılan terimler sektörün çalışma şeklini belirler. BAF da bu terimlerden biridir. BAF, Bunker Adjustment Factor, uluslararası kara yolu taşımacılığında da kullanılmaya başlansa da asıl kullanım alanı denizyolu taşımacılığıdır. Bunker petrolden elde edilen yakıttır. Deniz taşımacılığında kullanılan petrol dağıtımı ve saklaması oldukça zor bir petrol türevidir. Gemilerde aktif olarak kullanılabilmeleri ancak sürekli ısıtılmalarıyla mümkündür. Bu da çevre kirliliğine sebep olan bir durumdur. Bu durumda Bunker Adjustment Factor, deniz yolu taşımacılığına gemi yakıtları ayarlama oranı olarak tercüme edilmiştir. Başka bir deyişle; petrol fiyatlarında meydana gelen değişimlerin toplam navlun maliyeti hesabına yansıtılmasıdır. 

Yakıt, navlun fiyatını etkileyen değişkenlerden biridir. Bunker Adjustment Factor daha önce taşıma firmaları tarafından oluşturulan konfederasyonların ortak kararıyla belirlenirken bu durum 17 Ekim 2018 yılında Avrupa komisyonu tarafından yasaklanmıştır. Böylece deniz taşımacılığında kullanılan gemi yakıtları fiyatlarının belirlenmesi her bir taşıma firmasının kendisine verilmiştir. Günümüzde her bir taşıma firması kendi yakıt fiyatını, piyasadaki dalgalanmalara göre, bağımsız olarak belirler. Bununla birlikte firmalar Avrupa Topluluğu tarafından olası bir haksız rekabete karşı denetlenir.

 

BAF Nedir?

Bunker Adjustment Factor, Türkçeye yakıt ayarlama oranı olarak geçmiştir. Deniz taşımacılığında yakıt oldukça önemli bir navlun girdisidir. Piyasa şartlarındaki belirsizlik ilk olarak yakıt fiyatlarına yansır. Bundan dolayı denizyolu taşımacılığı yapan firmalar gemi yakıtlarında meydana gelen değişimleri yakından takip ederler. Bununla birlikte deniz taşımacılığında navlun hesabı birden fazla parametre dikkate alınarak yapılır. Bu parametrelerin bazıları sabit maliyetken bazıları ise değişken maliyetlerdir. 

Gemi taşımacılığında acenteler sürekli dalgalanan değişkenlere karşı zarar etmemek için navlun fiyatına ek masraflar ekleyerek değişken maliyetleri takip ederler. Gemi taşımacılığından gemi yakıtları en önemli masraf kalemlerinden biridir. Petrol fiyatlarını çok sık değişmesi gemi navlununda da değişikliğe sebep olur. Dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı yapan firmalar navlun hesabı yaparken önemli bir değişken olan yakıt maliyetini de navlun maliyetlerinde hesaba katarlar. BAF’ın navluna nasıl yansıtılacağı ise müşteri ve taşıyıcı firma arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

BAF Nasıl Hesaplanır?

Bunker Adjustment Factor, yükün gideceği rota, yükün taşınacağı konteyner ve konteyner boyutuna göre hesaplanır. Yapılan bir BAF hesaplama çalışmasında geminin büyüklüğü ve hızına bağlı olarak yakıt maliyetinin toplam konteyner taşımacılığı maliyetinin %20’si ila %40’ı arasında değişen bir orana tekabül ettiği görülmüştür.

BAF navlun fiyatının içinde hesaplanabildiği gibi navluna ek olarak ayrı da hesaplanabilir. Bu taşıyıcı ve yükleyici arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Deniz taşımacılığında gemi yakıtları maliyeti oranı hesaplanırken farklı yakıt maliyeti ayarlama yöntemleri kullanılır. Bunlar; sabit, değişken ve süreli olmak 3 şekilde incelenebilir.

 • Sabit BAF; Denizyolu taşımacılığı yapan firmalar ve müşteri sabit bir oran üzerinde anlaşır. Yakıt fiyatı ne olursa olsun aynı oran navluna eklenir. Sabit navlun maliyeti söz konusudur. Bu yöntemin avantajı ürün maliyetine eklenen navlun hesabının net olmasıdır. Bununla birlikte denizyolu taşımacılığı yapan firma yakıt maliyeti olarak eklediği oranı doğru öngöremezse yakıt dalgalanmalarının getirdiği avantajı kaçırabilir. Müşteri ise olası düşüşlerden faydalanmamış olur. 
 • Değişken BAF; Yakıtta oluşan her değişim navluna eklenir. Navlun fiyatı yakıt maliyetindeki değişime bağlı olarak sürekli değişir. Bu her iki taraf için de iş yükü getirir. Sürekli değişen navlun maliyeti müşterinin sattığı ürün maliyetinde değişiklik yapmasına sebep olur. Taşıma firması hemen hemen her değişimi maliyetine yansıttığı için iş yükü dışında avantajlıdır. 
 • Süreli BAF; Taşıma firması ve müşteri anlaşarak 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi belirli bir süreyle BAF’ı fikslerler. Süre sonundaki duruma göre ise tekrar yakıt maliyeti ayarlaması yaparlar. Fiyat ayarlama süresi gelene kadar aradaki fiyat avantaj ya da dezavantajı kaçırılsa da daha az iş yükü getiren bir yöntemdir.  

Diğer yandan başka bir anlaşma modelinde yakıt fiyatları için bir tepe nokta belirlenir. Yakıt fiyatı anlaşılan noktaya ulaştığında BAF fiyatı yeniden gözden geçirilir. Her bir taşıma firması kendi firma stratejilerine en uygun hesaplama ve fiyat ayarlama mekanizmasını kullanır. 

Yakıt fiyatlarının navluna nasıl ekleneceği denizyolu taşımacılığı yapan firma ve müşteri arasında yapılan sözleşmelerde detaylandırılır. Bazı sözleşmelerde hesaplamalar detaylı olarak anlatılırken bazı sözleşmelerde ise BAF navlunun içine yedirilir. Değişken maliyet üzerinden anlaşma yapıldığında yakıt maliyetindeki her değişim müşteri navlun fiyatına yansıtılır. Bu durumda her bir navlun fiyatının tek tek verilmesinde yarar vardır. Aynı şekilde Belirli bir süreye bağlanan navlun anlaşmalarında ve belirli bir oran belirlenen yakıt maliyet oranı hesaplamalarında da şeffaf fiyat mekanizması kullanmak yerinde olur.

 

Farklı Hesaplama Yöntemleri

Deniz taşımacılığı yapan firmalar gemi yakıtlarının maliyet oranlarını hesaplarken farklı hesaplama yöntemleri kullanırlar. Bu formüllerden bazıları aşağıdaki gibidir. 

 • BAF=yakıt fiyatı x ticaret faktörü: Bazı hesaplamalarda yakıt fiyatı olarak Dünya’daki en önemli yakıt ikmal limanlarında kullanılan ortalama yakıt fiyatı alınırken bazı hesaplamalar ise Avrupa komisyonunun yayınladığı oranlar baz alınır. Her iki durumda da gemilerin yakıt harcamaları; taşıma süresi, yakıt verimliliği, rota, varılacak destinasyon, konteyner ölçüsü ve ticaret dengesi gibi kriterlere göre belirlenir. 
 • BAF= toplam yakıt tüketimi x taşıma süresi / dolu gemi kapasitesi x kullanım faktörü gibi bir formül de kullanılarak hesaplanır. Bu hesaplama da her bir çeyrekte, yıl ortasında ya da yıl sonundaki yakıt fiyatına bakarak fiyat revizesi yapılabilir.
 • Başka bir yakıt maliyeti hesaplama şekli; Ton başına yakıt fiyatı x Yakıt tüketimi(ton) / 20’lik konteyner olarak formüle edilmiştir.

 

BAF Ücretlendirmeleri Nasıl Belirlenir?

BAF fiyatları denizyolu taşıma hizmeti sağlayan firmadan yayınlanır. Bu ücretlendirme aylık olarak belirlenir. Döviz kurundaki dalgalanmalar da BAF’ı etkileyeceğinden aylık olarak yakıt maliyetinin belirlenmesi hem taşımacılık firması hem de müşteri tarafında olası kar kaybını minimize eder. Gemi yakıtlarının maliyeti hesaplaması yaparken Avrupa bölgesi için Avrupa Komisyonu tarafından internet sayfasında düzenli olarak yayınlanan ülke akaryakıt satış fiyatları listesi referans niteliği taşıyabilir. Böylece deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların müşterileriyle yaptıkları sözleşmenin fiyat ayarlaması kısmında bu fiyat sayfasını referans olarak gösterebilirler.

 

Denizyolu Navlununa BAF Nasıl Yansıtılır?

Denizyolu taşımacılığı yapan firmalar; navlun fiyatı teklifi verirken yakıt maliyetini ekstra maliyet olarak ayrı gösterebilecekleri gibi navlunun içinde de verebilirler. Daha şeffaf maliyet hesabı vermek isterlerse her bir maliyetin nasıl hesaplandığını da müşterileriyle mutabık kalacakları bir fiyat mekanizması üzerinde gösterebilirler. Böyle bir sistem özellikle süreli yakıt maliyeti hesaplamalarında tercih edilir.

 

Çevre Dostu Uygulamaların BAF’a Etkisi

Uluslararası Denizcilik Kurumu (IMO), 1 Ocak 2020’de taşımacılıkta doğa dostu yakıtların kullanımını gündeme getirmiştir. Bu çevre dostu uygulamalarla kükürt emisyonlarının %3,5’ten %0,5 seviyesine inmesi hedeflemiştir. Bunker Adjustment Factor maliyetlerini arttıran bir uygulama olsa da hem insan sağlığı hem de sürdürülebilir bir doğa için önemli bir uygulamadır. Yeni uygulama ile birlikte BAF hesaplama yöntemlerinin de alınacak çevre dostu önlemlere göre revize edilmesi beklenmektedir. Her durumda deniz taşımacılığında BAF üzerinde çok durulan önemli bir maliyet ayağıdır.

Esalco Lojistik donanımlı ve yetkin kadrosu ile firma stratejilerinize uygun Bunker Adjustment Factor hesaplaması sunarak rekabette ön sıralara çıkmanıza destek olur. Verdiği avantajlı ve şeffaf navlun hesaplamalarıyla Esalco Lojistik denizyolu taşımacılığında çözüm ortağınız olmaya aday. Daha detaylı bilgi için irtibata geçebilirsiniz.


CFR-Teslim-şekli.webp

CFR Nedir? CFR Teslim Şekli Hakkında Detaylı Bilgi

CFR, dış ticarette sıkça tercih edilen bir teslim şeklidir, ihracat ve ithalat işlemlerinde. Bu teslim şeklinde, satıcı malları belirlenen liman veya marina üzerinden ihraç eder ve taşıma masraflarını öder. CbFR terimi, “Cost and Freight” kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçe’ye maliyet ve navlun olarak çevrilebilir. CFR, teslim şekli olarak ihracat ile ilgili olduğu için genellikle ihracatçılar tarafından dikkate alınır.

Uluslararası ticarette CFR teslim şekli, malın satıcıdan alıcıya geçiş sürecini belirler. Bu teslim şeklinde taşıma masrafları satıcı tarafından karşılanırken, malın sigortası alıcıya aittir. CFR, ticaretteki risklerin ve sorumlulukların satıcıdan alıcıya geçişini belirleyen önemli bir terimdir.

Bu yazıda, CFR nedir ve CFR teslim şekli hakkında daha detaylı bilgi edineceğiz. İhracatçılar için önemli olan bu konuyu daha yakından inceleyerek, uluslararası ticaret işlemlerinde nasıl bir rol oynadığını anlayacağız.

CFR Teslim Şekli Nedir?

CFR nedir diye merak edenler için, CFR, “Cost and Freight” kelimelerinin kısaltmasıdır ve teslim anından sonra navlunun ödendiği bir ticaret terimidir. Teslim şeklinde ihracat ile ilgili olarak, CFR sözleşmesi yapılan ürünün varış limanında alıcının gümrük işlemlerini tamamlayarak malları teslim alabilmesini içerir. Bu durumda satıcı, navlun ödemesinden sorumludur ve malın gümrüklenmesi ve taşınmasıyla ilgilenir. Alıcı ise, malı varış limanında teslim alır, gümrük işlemlerini tamamlar ve malları gümrükten çıkarır. CFR teslim şekli, özellikle deniz yoluyla yapılan ticarette sıkça kullanılan bir ticaret terimi olup, satıcı ve alıcı arasında belirli taşıma sorumluluklarını ve maliyetleri tanımlar. Bu şekilde ihracat yapan firmalar, CFR sözleşmeleri ile ticaretlerini güvenli bir şekilde yürütebilirler.

 

CFR Teslim Şekli Nasıl Uygulanır?

CFR, “maliyet ve navlun ödenmiş” anlamına gelir ve satıcı, teslim yükümlülüğünü mallar belirli bir limana varana kadar yerine getirir. Eğer alıcı ve satıcı taşıma maliyetini ve navlunu dahil etmeyi kabul ederse, satıcı belirli bir limana taşımak ve ödemekle yükümlü olacaktır.  Satıcının malları teslim etmeli, gümrük işlemlerini tamamlamalı ve kargo gemisine yüklemelidir. Mallar varma noktasına ulaştığında, risk ve mülkiyet değişir ve malları teslim alabilmesi için alıcıya gerekli belgelerin sağlanması gerekir. CFR teslim şekli, satıcı ve alıcı arasında belirli sorumlulukları ve ödeme koşullarını belirler, bu nedenle işlem sürecinin her adımı titizlikle yerine getirilmelidir. Bu şekilde, her iki taraf da anlaşmaya uygun olarak hareket ederek sorunsuz bir ticaret yapabilir.

 

Maliyet ve Navlun (CFR) Neleri Kapsar?

Maliyet ve Navlun terimleri genellikle uluslararası ticaret ve lojistik alanında sıkça kullanılır. Taşıma işlemleri ile ilişkili maliyetleri ve sorumlulukları ifade ederler, ancak farklı bakış açılarıyla ele alınırlar.

Maliyet (Cost)

Üretim Maliyetleri: Bir ürünün üretim maliyeti, malzeme, işçilik ve enerji gibi unsurların toplamının maliyetidir. 

Ambalaj Maliyetleri: Ürünlerin güvenli ve düzgün bir şekilde paketlenmesi için yapılan masrafları içerir. 

Taşıma Maliyetleri: Taşıma maliyetleri, ürünlerin bir konumdan başka bir konuma nakledilmesi için yapılan harcamaları kapsar. Bu, karayolu, denizyolu, havayolu veya demiryolu taşımacılığından kaynaklanabilir

Sigorta Maliyetleri: Ürünlerin taşınması esnasında kaybolma, hasar görme veya çalınma gibi durumlar için satın alınan sigorta, maliyeti kapsar. 

Gümrük Vergileri ve Diğer Harçlar: Malın bir ülkeden diğerine geçişi sırasında ödenen ithalat vergileri ve diğer ücretleri içerir. 

Depolama Maliyetleri: Ürünlerin saklanması için yapılan giderleri kapsar. 

Navlun (Cost and Freight – CFR): CFR, satıcının malı belirtilen bir limana taşıyıp orada teslim etmesini ve navlunun (taşıma maliyetinin) bu noktaya kadar olan kısmını üstlenmesini ifade eder. Alıcı, malın limana varışından sonraki maliyetleri, ithalat vergilerini, gümrük işlemlerini ve malı alıcının depolarına taşıma maliyetini üstlenir. CFR anlaşmalarında, sigorta masrafları genellikle satıcı tarafından karşılanmaz; bu nedenle alıcı, sigorta için ayrıca sorumludur. 

CFR terimi, uluslararası ticarette sıkça kullanılan ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından belirlenen Incoterms kuralları içinde yer alan bir terimdir. Bu terim, taraflar arasında taşıma ve maliyet sorumluluklarını belirlemek için özellikle deniz taşımacılığıyla ilgili uluslararası ticarette kullanılır.

 

CFR teslim şekli incoterms 2020

CFR İle Benzer Teslim Şekilleri

FOB teslim şekli ile benzer özelliklere sahip olan CFR, satıcının sorumluluğunun yükünün gemiye yüklenmesiyle sona erdiği bir teslim şeklidir. FAS teslim şekli ise yükleme limanındaki sorumlulukları içerirken, FOB ve CFR teslim şekillerinin aksine, satıcının taşıma masraflarını karşılaması gerekmektedir. FOB teslim şekli ile benzerlik gösteren CFR teslim şekli, belirli bir varış limanındaki teslimat noktasını belirlerken, satıcının taşıma masraflarını karşılamakla yükümlü olduğu bir ticaret şartı olarak kullanılmaktadır. Bu teslim şekilleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak, uluslararası ticarette satıcı ve alıcılar için önemli bir faktördür. 


ağir-yük-taşimaciliği-1200x415.webp

Ağır yük taşımacılığı, ağır tonajlı yüklerin taşınması için özel olarak tasarlanmış olan bir lojistik hizmet türüdür. Bu tür taşımacılık genellikle kamyon ve tırlarla taşınamayacak kadar ağır ve büyük boyutlu yüklerin taşınmasını içerir. Ağır yük taşımacılığında genellikle özel olarak tasarlanmış yük taşıma araçları ve ekipmanları kullanılır.

Ağır yük taşımacılığı, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık olarak gerçekleştirilebilir. Ağır yükler genellikle endüstriyel tesislerden fabrikalara, limanlardan depolara kadar çeşitli noktalara taşınmak için kullanılır.  Ağır yük taşımacılığı, genellikle profesyonel bir ekip tarafından yürütülmesi gereken uzman bir alandır. Yüksek risklerin bulunduğu bu tür taşımacılıkta, ekipmanın doğru şekilde kullanılması ve yükün güvenli bir şekilde taşınması büyük bir önem taşır. Bundan dolayı, ağır yük taşımacılığı hizmeti sunan şirketler genellikle uzman ve deneyimli bir kadro tarafından idare edilir.

 

Ağır Yük Taşımacılığında Neler Taşınabilir?

Ağır nakliye taşımacılığının görevi, genellikle standardizasyon dışı veya gabari yükleri taşımaktır. Bu tür yükler arasında iş makineleri, büyük ekipmanlar, fabrika parçaları ve diğer ağır nesneler bulunmaktadır. Ağır yük taşımacılığında taşınabilecek şeyler arasında büyük yükleyiciler, kazıcılar, ekskavatörler, dozerler ve diğer büyük ekipmanlar bulunmaktadır. Bu tür yüklerin taşınması genellikle özel ekipman ve uygun düzenlemeler gerektirir.

Ağır yük taşımacılığında nelerin taşındığını aşağıda bulabilirsiniz.

 • Çelik kafes konstrüksiyonlar
 • Jeneratör nakliyatı
 • Köprü kiriş
 • Tekne ve Yelken
 • İş makineleri
 • Fabrikanın taşımaları
 • Vinç malzemeleri
 • Gemi motoru
 • Boru hatları
 • Santral

 

Ağır Yük Taşımacılığının Özellikleri

Ağır yük taşımacılığı yapan şirketler, genellikle ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için özel ekipman ve uzman personel kullanırlar. Bu tür taşımacılık genellikle dikkatlice planlanmalı ve düzenlenmelidir çünkü ağır yüklerin taşınması sırasında çevresel etkiler ve güvenlik konuları önemli bir rol oynar. 

Bunun yanı sıra, ağır yük taşımacılığı yapan firmaların özel izinler ve belgeler edinmeleri gerekebilir, bu yüzden yasal ve düzenleyici yükümlülükler de dikkate alınmalıdır. Bu tür taşımacılık genellikle büyük ölçekli inşaat projeleri, fabrika taşınmaları, enerji endüstrisi gibi sektörlerde kullanılır. Ağır yük taşımacılığının özellikleri, güvenlik ve uzmanlık gerektiren bir hizmet olmasıdır. Bu nedenle bu tür taşımacılık hizmeti alırken dikkatli ve güvenilir bir firma seçmek önemlidir.

 

Ağır Yük Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ağır yük taşımacılığında dikkat edilmesi gereken ilk unsur, uygun araç seçimidir. Özellikle lowbed taşımacılık için uygun araçlar tercih edilmelidir. Lowbed, düşük bir platforma sahip olup, ağır yüklerin taşınmasında daha güvenli bir seçenektir. Ağır nakliyat işlemlerinde, taşınacak yükün ağırlığı, boyutu ve özel gereksinimleri dikkate alınarak uygun taşıma aracı seçilmelidir.  Yükün taşınması sırasında güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunmalı ve rotanın planlanması gerekmektedir. Bu nedenle, ağır yük taşımacılığı yapan firmaların, doğru araç seçimi ve taşıma süreci için dikkatli bir planlama yapmaları gerekmektedir.

 

Ağır Yük Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Ağır yük taşımacılığı, lojistik firmaları tarafından yapılan karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte lojistik, taşımacılık ve lojistik planlama önemli rol oynar. Taşımacılık ve lojistik, yüklerin zamanında ve güvenli bir şekilde taşınması için gerekli adımları içerir. Bu süreçte risk değerlendirmesi yapılır ve yüklerin güvenli bir şekilde yüklenmesi ve zincirlenmesi sağlanır. Uygulamalar başlamadan önce iyi bir planlama yapılır. Problemlerin ve yaralanmaların önlenebilmesi için önceden hazırlık yapılması büyük bir önem taşır.

Daha sonra nakliye süreci başlar. Ağır yük taşımacılığında önemli bir diğer konu da yasal düzenlemelere ve standartlara uyulmasıdır. Yüklerin ağırlığı, ölçüleri ve taşınacağı rota bu düzenlemeler kapsamında belirlenir. Taşımacılık ve lojistik firmalarının bu süreci başarılı bir şekilde yönetmeleri, hem müşteri memnuniyeti hem de iş güvenliği açısından büyük önem taşır. Bu sebeple, ağır yük taşıma operasyonlarında lojistik şirketlerinin dikkatli ve düzenli bir şekilde hareket etmeleri gerekir.

 

Keşfedin: Esalco Proje ve Ağır Yük Taşımacılığı

Esalco, ağır yüklerinizin profesyonel yönetimini ve özel projelerinizin başarılı gerçekleşmesini sağlar. Deneyimli kadromuz ve sağlam altyapımız sayesinde, taşıma zorluklarını bizimle aşın.

Esalco – Taşımanın Güvencesi!

İlginizi Çekebilir: Lowbed Taşımacılığı Nedir?


Lowbed-Taşimaciliği.webp

Lowbed taşımacılığı, ağır ve geniş ebatlı yüklerin taşınmasında tercih edilen bir lojistik çözümüdür. Genellikle inşaat ve madencilik sektörlerinde kullanılan lowbed taşıma araçları, düşük platformlu yapıları sayesinde yüklerin kolaylıkla yüklenip boşaltılmasına imkan tanır. 

Lowbed nedir sorusunun cevabı ise bu taşıma araçlarının özelliklerinde yatmaktadır. 

 

Lowbed Nedir?

Lowbed taşımacılığı, ağır yüklerin taşınması için güvenilir, etkili ve uygun maliyetli bir lojistik çözümü sunmaktadır. Bu nedenle lojistik sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Lowbed taşıma genellikle ağır makine ve ekipmanların nakliyesinde tercih edilir. Yüksek ağırlık kapasitesi ve geniş platformu sayesinde büyük ebatlı yüklerin taşınması mümkün hale gelir. Yüksek ağır ekipmanlar için ideal bir nakliye çözümü sunmaktadır. Lowbed dorse, taşınan yükün boyutu ve ağırlığına göre farklı tasarımlara sahip olabilir. Özel bir taşıma çözümü olarak, lowbed taşımacılığı, endüstriyel ekipmanların, inşaat makinelerinin, tarım makinelerinin ve diğer ağır yüklerin taşınması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede, ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması ve teslim edilmesi mümkün olmaktadır. 

Lojistik sektöründe lowbed taşıma önemi giderek artmaktadır. Özellikle büyük inşaat projeleri ve madencilik faaliyetleri sırasında ağır ve geniş ebatlı yüklerin taşınması gerekmektedir. Bu noktada lowbed taşımacılığı araçları, yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Ayrıca düşük platformlu yapısı sayesinde yüklerin yerden yüksekliği minimal seviyede tutarak, geçiş güzergahındaki engellerin aşılmasına yardımcı olur.

Lowbed Dorse Özellikleri

Lowbed dorse, tercih edilmesinin temel nedenleri, sunduğu özelliklerdir. Ana özellikler şunlardır: 

Esnek: Farklı büyüklük ve kapasitelerde üretim yapılır. Yükün özelliklerine göre uygun dorse türü seçilebilir. 

Yükleme Kolaylığı: Yükseklik ayarlanabilir veya eğimli arka kısımları sayesinde yüklerin kolayca yüklenip boşaltılmasını sağlar. 

Alçak: Yüklerin taşınmasıyla birlikte toplam yükseklik azalır, böylece karayolu taşımacılığındaki yükseklik sınırlamalarına uyulur. 

Ağır Yük: Geliştirilmiş bir yapıları sayesinde ağır ve büyük yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilirler. 

 

Lowbed Taşımacılığı İle Neler Taşınır?

Lowbed taşıma neredeyse her türlü yük taşınabilir. Hafriyat makineleri, kaldırma ekipmanları, mobil vinçler, paletli vinçler, damperli kamyonlar gibi büyük ekipmanlar nakledilebilir. Özellikle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bu taşımacılık yöntemi, ağır ve hacimli yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Bazı yükler normal bir kamyon için çok ağır olabilir ve bu durumlarda lowbed taşıma iyi bir tercih olabilir. Bu taşıma yöntemi sayesinde ağır yükler taşınacakları yere güvenli bir şekilde ulaştırılabilir. Ayrıca, lowbed taşımacılığı sırasında yüklerin yoldaki diğer araçlara engel olmaması için taşımanın gece saatlerinde gerçekleştirilmesi de tercih edilebilir. Bu sayede, yüklerin taşınacakları noktaya hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanabilir. 

Yük Bağlama Ekipman: Yüklerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için çeşitli ekipmanlar kullanılır, bu ekipmanlar arasında halat, zincir, bağlantı tokası ve köşe koruyucu bulunur. 

Lowbed Dorse: Ağır yükleri taşımak için uygun olan ve düşük bir platforma sahip olan bir taşıma aracıdır. 

Çekici Kamyon: Kamyona bağlanarak taşınır. Bu çekici kamyonlar, ağır yükleri taşımak için güçlü ve dayanıklı olmalıdır. 

 

Lowbed Dorse Türleri

 Lowbed dorseler 3 parçaya ayrılır ve bunlar şu şekildedir:

 • Modüler
 • Sabit Boylu
 • Ayarlanabilir

Modüler Lowbed Dorse

Taşınacak yükün boyutuna göre kolayca uyarlama sağlayabilen esnek ve çok yönlü bir taşıma çözümüdür. Bu dorse modelleri, farklı boyutlara göre uyarlanabilen, bir veya birden fazla modülün bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Taşıma işlemlerinde farklı ölçülerde olan yüklerin rahatlıkla taşınmasını sağlayan bu dorse, taleplere göre kişiselleştirilebilir. Bu sayede farklı yük boyutlarına ve taşıma ihtiyaçlarına kolayca cevap verebilir. 

Sabit Boylu Lowbed Dorse

Standart ölçülerde üretilir ve popüler kullanılan tiplerden biridir. Bu lowbed taşımacılığı ekipmanı, sabit boyutları ve kapasiteleri sayesinde daha kısıtlı yük seçeneklerine uygundur. Ancak düşük maliyetli kullanım için tercih edilir ve özellikle ağır yüklere sahip olan taşımacılık işlerinde tercih edilmektedir. 

Ayarlanabilir Lowbed Dorse

Yük kapasitesi ve boyutlarına göre ölçülerinin ayarlanabilir olması sayesinde çeşitli yük boyutları ve ağırlıkları için güvenli ve etkili bir şekilde taşıma imkanı sunar. Bu özelliği sayesinde farklı taşıma ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunar ve yüklerin taşınması sırasında güvenlik ve verimliliği arttırır. Ayarlanabilir Lowbed Dorse, yük taşımacılığı konusunda esneklik ve optimum performans sağlayarak taşımacılık sektöründe tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. 

 

 

Lowbed Ölçüleri

Lowbed kasa, standartlara uymayan ve daha büyük, ağır parçaların taşınmasında kullanılmak üzere farklı standartlara sahip olsa da. Dingil aralıklarına bağlı olarak yükseklik ve genişlik gibi ölçüler değişebilir.

iki dingilli megamax lowbed

2 Dingilli Megamax

2 Dingilli Megamax, düşük yatak taşımacılığı için önemli bir rol oynar. Çekicinin dingil sayısı 3, dorsenin ise 2 dir. Havuzun yerden yüksekliği 0,41m. Genişliği ise 6,80 m. Kullanılacak en fazla genişlik 12.50m. En fazla alacağı yük ise 30 tondur. Bu özellikleri sayesinde 2 Dingilli Megamax, ağır ve geniş yükleri güvenli bir şekilde taşımak için ideal bir seçenektir. 

3 dingilli megamax lowbed

3 Dingilli Megamax

3 Dingilli Megamax, taşıma aracının çekici dingil sayısı 3, dorsenin ise 2 dir. Havuzun yerden yüksekliği 0.50m dir, genişliği ise 6,00 m dir. En fazla genişlik 8,90 m’yi aşmaz ve en fazla alacağı yük ise 30 tondur. Bu özellikleriyle 3 Dingilli Megamax, büyük yüklerin taşınması için güvenilir ve etkili bir seçenektir. 

3 DİNGİLLİ SEMI-LOW-LOAD

3 Dingilli Semi-Low-Load

Çekicinin dingil sayısı 2 dir, dorsenin dingil sayısı ise 3 dür. Havuzun yerden yüksekliği 0,85 m dir ve genişliği ise 9,80 m dir. En fazla genişliği ise 13,80 m dir. Bu yüksek kapasiteli lowbed, en fazla alacağı yük ise 30 tondur. Bu özellikleri sayesinde ağır yüklerin taşınması için ideal bir seçenek sunmaktadır. 

3 Dingilli Megatrailer

3 Dingilli Megatrailer

Bu araçlar, ağır yük taşımacılığı için tasarlanmış olup 2 dingil sayısına ve 3 dorse sayısına sahiptir. Yerden yüksekliği 1,00 m olan Megatrailer, genişlik açısından da oldukça geniştir, 13,60 m’ye kadar bulunabilir. En fazla genişliği ise 20,00 m kadardır. Bu araçlarla yüklenebilecek en fazla yük ise 30 tondur. 

4 Dingilli Low-Load

4 Dingilli Low-Load

Çekici dingil sayısı 3 olan ve dorsenin dingil sayısının 4 olduğu bir araçtır. Bu aracın yerden yüksekliği 0,75 m’ye kadar çıkabilir ve genişliği 9,80 m’ye kadar ulaşabilir. En fazla genişliği ise 15,60 m’dir. Ayrıca 4 Dingilli Low-Load, alabileceği en fazla yükü 42 tona kadar taşıyabilmektedir. 

4 DİNGİLLİ KESSELBRÜCKE

4 Dingilli Kesselbrücke

Çekicinin 4 dingili ve dorsenin de 4 dingili bulunmaktadır. Havuzun yerden yüksekliği 0,49 m ve genişliği 6,80 m’dir. Kullanılacak en fazla genişlik 10,50 m olarak belirlenmiştir ve yüklenecek en fazla yük kapasitesi 54 tondur. Bu özellikleriyle 4 Dingilli Kesselbrücke, yüksek tonajlı yüklerin güvenli ve verimli bir şekilde taşınması için uygun bir seçenektir. 

 

İlginizi Çekebilir: Dorse Nedir? Dorse Çeşitleri Nelerdir?


cmr-belgesi-1200x728.jpg

CMR açılımı “Convention Marchandise Routier” kelimesinin kısaltmasıdır ve uluslararası lojistik sektöründe uzun süredir evrensel bir uygulama haline gelmiştir. CMR belgesi nedir? diye merak ediyorsanız mal taşımacılığının veya nakliyatın belgelenmesi için kullanılan bir dokümandır. Bu belge, karayolu taşımacılığında malın doğru bir şekilde teslim alındığını ve taşınmanın önceden belirlenen koşullarla gerçekleştiğini yasal olarak kanıtlar. CMR belgesi, taşıma sözleşmesi niteliğindedir ve malın gönderildiği yerden varış noktasına kadar olan tüm süreçleri düzenler. Bu belge, lojistik şirketleri, nakliye firmaları ve taşıma operasyonlarında görevli olan profesyoneller tarafından bilinir ve kullanılır. CMR belgesi, lojistik operasyonlarında güvenliği ve doğruluğu sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası taşımacılıkta yaygın olarak kullanılan CMR belgesi, ticaret zinciri yönetimi için kritik bir unsurdur ve CMR hükümlerini kabul eden ülkeler arasında imzalanır ve bir tür güvence sağlar. Bu belge aynı zamanda “uluslararası taşımacılıkta malların güvenliğini sağlayan bir anlaşma” olarak da tanımlanabilir. CMR belgesi, ülkeler arası ithalat ve ihracatı teşvik ederek ticareti daha güvenli hale getirir. 

CMR Sözleşmesi Nedir? Ne işe Yarar?

CMR Sözleşmesi, taşımacılık sektöründe malların uluslararası taşınmasıyla ilgili olarak uygulanan bir uluslararası hukuk metnidir. 19 Mayıs 1956 tarihinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından kabul edilmiştir ve CMR Konvansiyonu olarak da bilinir. CMR nedir sorusu, taşıma sözleşmesinin tarafları olan gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler. Bu sözleşme, yüklerin karayoluyla taşındığı uluslararası taşımacılık işlemlerinde uygulanır. CMR Sözleşmesi, ticari anlaşmazlıkların çözümünde yol gösterici olup, taşıyanın sorumluluğunu, taşıma sürecindeki hasar ve kayıpların tazminiyle ilgilenir. Ayrıca, malların taşıma sürecindeki güvenliğini ve tarafların çıkarlarını korumaya yönelik hükümler içerir. Malların etkin ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayarak taşımacılık sektöründe standardizasyon ve güvenilirlik sağlamaktadır.

 CMR Anlaşmasına Üye Olan Ülkeler

Türkiye, Beyaz Rusya, İsveç, İsviçre. Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Hırvatistan, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Fas, Malta, Makedonya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Hollanda, Norveç, Avusturya, Ukrayna, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Büyük Britanya, Macaristan, İran, İrlanda, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, İspanya, Suriye, Tacikistan, Çek Cumhuriyeti, Tunus, Türkmenistan.

CMR Belgesi Nasıl Düzenlenir?

CMR Belgesi Düzenlemesi, uluslararası bir taşıma işlemi gerçekleştirildiğinde, taşımacı ile mal sahibi arasında yapılan bir anlaşmayı resmi hale getiren bir belgedir. Karayolu taşımacılığı için kullanılan CMR Taşıma Belgesi, genellikle üç adet nüshanın imzalanıp dağıtılmasıyla oluşturulur. Bu nüshaların birisi taşımacıya, birisi mal sahibine, birisi de malların alıcı tarafına verilir. Asıl nüsha, belgedeki tüm bilgilerin orijinalini içerir ve taşımacı tarafından imzalanır. Diğer nüsha halindeki belgeler, örnekler olarak kullanılır ve taşımacılık süreci boyunca gerektiğinde sunulabilir.

CMR taşıma belgesi, malların taşınması esnasında her iki tarafın sorumluluklarını belirler ve aynı zamanda bir delil niteliği taşır. Bu belge, uluslararası taşımacılık sektöründe standart bir uygulama olarak kabul edilmekte ve taşınan malların güvenli ve etkili bir şekilde nakledilmesini sağlamaktadır.

CMR belgesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:

 • Elde edildiği mekân ve zaman
 • Gönderenin adı ve ikametgahı
 • Taşıyıcının ismi ve yerleşim yeri
 • Depolama- boşatma noktası ve zamanı
 • Ad ve ikametgâh bilgileri alıcıya aittir.
 • Yükün sahiplik durumu, paketin türü ve riskli (genel bir şekilde anlaşılır biçimde) açıklanır.
 • Malın miktarı, özel tanımlayıcılar ve numaraları
 • Eğer başka bir şekilde belirtilmedikçe, yükün toplam ağırlığı veya miktarı. 
 • Taşıma, gümrük vergileri, sözleşmenin yapılması ve teslimat arasında ortaya çıkan diğer ödeme türleri olarak tanımlanan nakliye masrafları. 
 • Gümrük ve diğer resmi süreçlerle ilgili talimatlar 

CMR Taşıma Belgesinde Nakliyecinin Görevleri

Nakliyeci, taşıma koşullarının güvenli ve düzgün bir şekilde sağlanmasından sorumludur. Malları, taşıma belgesinde belirtilen zamanda ve yerde almak ve teslim etmek gibi görevleri vardır. Belgeye göre malların sağlam bir şekilde ambalajlanması ve taşınması nakliyecinin sorumluluğundadır. Aynı zamanda, malları kaybolma, hasar görme veya gecikme gibi risklerden korumak da nakliyecinin sorumluluğundadır. Nakliyeci, malları sigorta ettirmek ve taşınma süreci boyunca gerekli gümrük formalitelerini yerine getirmek gibi işlemleri de yürütür. CMR Taşıma Belgesi hem nakliyeci hem de gönderen açısından taşıma sürecinin düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. 

CMR Karayolu Taşıma Belgesi

Karayolu taşımacılığında kullanılan bir belge olan CMR Karayolu Taşıma Belgesi, uluslararası taşımacılık işlemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. CMR belgesi, karayolundan uluslararası nakliyatı gerçekleştiren taraflar arasında imzalanan bir mukavele niteliğindedir. Bu belge, uluslararası taşımacılıkta standart bir belge olarak kabul edilmekte olup taşıma konusunda taraflar arasında güvence sağlamaktadır. CMR belgesi, CMR Konvansiyonu çerçevesinde düzenlenmekte ve uluslararası taşımacılık işlemlerinde taşıyıcıya, göndericiye ve alıcıya çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Belgede, taşınacak malın detayları, taşıma ücretleri, teslimat süresi ve sorumluluklar gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, bu belge sayesinde taşımacılık işlemi sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü de kolaylaşmaktadır. CMR Karayolu Taşıma Belgesi, uluslararası taşımacılık sektöründe güvenilir ve etkili bir belge olarak kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Antrepo Nedir?


dorse-nedir-1200x600.jpg

 Dorse, kamyon veya tırların yük taşıma işlemini daha verimli hale getiren bir eklentidir. Dorse, yükün güvenli ve düzgün bir şekilde taşınabilmesini sağlar. Dorseler, çeşitli tiplerde ve boyutlarda üretilmektedir ve farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bunlar arasında platform dorseleri, damperli dorseler, soğutucu dorseler, frigorifik dorseler, konteyner dorseleri ve perdeli dorseler gibi çeşitler bulunmaktadır. Platform dorseleri, genellikle ağır yüklerin taşınmasında kullanılırken, damperli dorseler inşaat gibi alanlarda kullanılır. Soğutucu dorseler, gıda gibi ürünlerin belirli bir sıcaklıkta taşınmasında önemli rol oynar. Konteyner dorseleri ise ISO standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve deniz taşımacılığında kullanılan konteynerlerin taşınmasına olanak sağlar. Perdeli dorseler ise ürünlerin kolay yüklenip boşaltılmasına imkân verir. Dorseler, taşımacılık sektöründe vazgeçilmez bir rol oynar ve farklı çeşitleriyle işlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlar. Farklı modeller sunulduğundan, ihtiyaç duyulan dorseyi ürünler veya taşınması gereken mallara bağlı olarak seçmek önemlidir.

Dorse Nedir?

Lojistik sektöründe karayolu taşıma araçlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir dorse, bir tırın arkasına eklenerek yük taşımak için kullanılan bir araçtır. Genellikle metal veya fiberglas malzemeden yapılan dorseler, değişik boyutlarda ve kapasitede olabilir. Dorseler, tırın yük taşıma alanını genişletir ve farklı türde malzemelerin, ürünlerin veya eşyaların güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Aynı zamanda, lojistik operasyonlarda önemli bir rol oynar ve ürünlerin zamanında ve düşük maliyetle taşınabilmesini sağlar. İçerisinde düzenlenen yükleme sistemi sayesinde istiflenmiş paletler veya diğer ambalajlı malzemeler kolayca dorse içine yerleştirilir.

Dorse, lojistik sektöründe verimliliği artırmak için kullanılan önemli bir araçtır ve taşıma sürecinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 

 

Dorse Çeşitleri Nelerdir?

Dorse çeşitleri, yük taşımacılığı ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunmaktadır.

Sal dorse, yüksek ve geniş olmasıyla bilinirken; tenteli dorse ise yüklerin yağmur ve güneş gibi dış etkenlerden korunmasını sağlar. Lowbed dorse ise ağır ve yüksek mesafeli taşımacılık için idealdir. Kamyon Romörk, başka bir araç tarafından çekilmek üzere tasarlanırken, çekici ise yükün taşınmasını sağlayan motorlu bir araçtır.

FRİGO TIR, soğuk zincirin sağlanması ve gıda ürünlerinin taşınması için donanımlıdır. Liftmaster dorse, yüklerin yere yakın yerleştirilmesini sağlar ve kolay yükleme ve boşaltma işlemleri için oldukça avantajlıdır. Kılçık dorse ise ağaç ve tarım ekipmanlarını taşıma amacıyla kullanılır.

Dorseler, taşımacılık sektöründe çeşitli ihtiyaçları karşılamak için farklı modellerle sunulmaktadır. Sık kullanılan çeşitler arasında aşağıdakiler bulunur:

• Midilli Dorse Nedir?

Midilli dorse tanımı, geniş ve kısa tekerlekleri bulunan bir nakliye aracıdır. Vurgulanan özelliği, dorsenin büyük bir taşıma kapasitesine sahip olmasıdır. Bu kısa tekerlek sayesinde, ağır yükleri taşımak kolay hale gelir.

• Sal Dorse Nedir?

Yan kapaksız bir dorse türü genellikle gabari dışı ve üstten yüklemesi yapılan ürünlerin taşınmasında kullanılır ve buna sal dorse denir.

• Tenteli Dorse Nedir?

Adıyla tasvir edilen bir tür römork, kapatılabilir ve kuru taşımacılık için uygundur. Kuru kamyonlar, palet tabanlı, büyük kasalı veya serbest malların taşınması için kullanılır. En çok kullanılan römork türüdür ve yan yükleme için uygundur.

• Lowbed Dorse Nedir?

Lowbed, genellikle ağır yükleri ve gabari yükleri taşıma amacıyla kullanılan bir çeşit dorse sistemidir ve dingil adedi tarafından belirlenir.

• Römork Nedir?

Treyler genellikle geleneksel bir treyler sistemi olarak bilinir. Taşıyıcı aracın önündeki ve arkasındaki bölgeye genellikle treyler adı verilir. Çekme sistemi, ön ve arka olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur ve taşıma için kullanılır. Yarı treyler ise tek bir treyler kullanan bir kamyon olarak adlandırılır. Römorkun boyutu ve taşıma kapasitesi, ihtiyaçlara bağlı olarak farklı boyutlarda tasarlanabilir. 

• Pilot Dorse Nedir?

Pilot dorse, taşıma araçları için standart olarak üretilen araçlardır. Farklı sayıda dingil ve tekerlekleri vardır ve çeşitli seçenekler sunarlar, örneğin sal, flatbed, lowbed, römork gibi. 

• Frigo Tır Nedir?

TIR terimi genellikle insanlar tarafından kullanılır. Nakliye alanında, soğutma treyleri veya yarı treyler olarak bilinir. Sektörde kullanılan çeşitli terimler arasında Termoking treyler, soğutuculu treyler, buz dolabı treyler ve soğutmalı treyler de bulunur.

• Treyler Nedir?

Motor gücü ile hareket eden ve taşınacak yüke uygun olarak özel olarak tasarlanan en az bir tekerleği olan ve çekilen yükü bağlamak için çeki oku, döner tabla, kanca gibi bağlantı aparatları kullanılan bir araç, kara yolunda taşıma yapmak için kullanılır.

• Kılçık Dorse Nedir?

Bu ismi alan römork, sadece vücut yapısına sahip olması nedeniyle büyük ve kapalı tek parça konteynerleri taşımak için kullanılan bir açık sistemdir.

• Sal Dorse Nedir?

Sal dorse, her yerden fark edilebilir ve genelde arkadaki yükü durdurmaya yönelik bir koruyucuları yoktur. Çeşitli ürünleri taşımak için evrensel olarak kullanıldıklarından, çelik silindirlerden odunlara kadar farklı ürünler taşımak için kullanılırlar.


karayolu-taşimaciliği-ve-maliyeti-1200x873.jpg

Karayolu taşımacılığı, birçok şirket için hayati bir lojistik süreçtir ve bu süreçte yapılan masraflar, şirketlerin karlılığını doğrudan etkileyebilir. Karayolu taşımacılığı maliyetleri düşürmek için şirketlerin dikkate alması gereken birkaç yol vardır. İlk olarak, depolama ihtiyacını en aza indirmek için etkili bir envanter yönetimi stratejisi geliştirmek önemlidir. Daha fazla depolama alanına sahip olmak yerine, sadece ihtiyaç duyulan malzemelerin stoklanması ve daha az depolama alanı kullanılması, maliyetleri azaltabilir. Ayrıca, taşımacılık planlamasını optimize etmek için lojistik yazılımlarından yararlanmak da önemlidir. Bu yazılımlar, taşıma rotalarını ve sevkiyatları daha verimli bir şekilde planlama imkanı sunar. Bununla birlikte, taşıma maliyetleri düşürmek için taşımacılık süreçlerinde yakıt verimliliği de dikkate alınmalıdır. Araçların yakıt tüketimini düşürmek için teknolojik yenilikleri takip etmek ve sürekli olarak sürücülerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için yatırım yapmak önemlidir.

 

Taşıma Maliyetleri Hangi Unsurları İçermektedir?

Karayolu taşımacılığı maliyetleri, bir ürünün taşınması için gerekli olan işlemlerin tümünü içermektedir. Taşıma maliyetleri, bu süreci oluşturan çeşitli unsurları içermektedir. İlk olarak, ürünün tehlikeli bir niteliği varsa, bu durum taşıma maliyetlerini artırır. Ayrıca, ürünün hacmi ve kilosu da bir diğer önemli faktördür. Büyük boyutlara ve ağırlıklara sahip olan ürünler, nakliyenin maliyetini artırmaktadır. Bununla birlikte, taşımanın düzenlenmesi de önemlidir. Taşıma sürecinin doğru bir şekilde planlanması ve organize edilmesi, maliyetleri kontrol altında tutmada büyük bir öneme sahiptir. Taşımanın hedeflenen noktaya zamanında ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için, lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi etkili stratejilerin uygulanması gerekmektedir. Bu sayede, karayolu taşımacılığı maliyetleri ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, şirketlerin rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Karayolu taşımacılığı maliyetleri hesaplamalarında dikkate alınması gereken etkenler aşağıda belirtilmiştir:

 • Ürünün boyutu,
 • Hacmi,
 • Ürünün potansiyel tehlikesi veya tehlike olup olmadığı,
 • Ürünün nakledileceği mesafe,
 •  Ürünün ağırlığı,

 

Yük Taşıma Kapasitesini En İyi Şekilde Kullanma

Yük taşıma kapasitesini en iyi şekilde kullanmanın, karayolu taşımacılığı sektöründe maliyetleri etkin bir şekilde azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu strateji, işletmelerin yük dengesini sağlamalarına ve taşıma verimliliğini artırmalarına olanak tanımaktadır. Yük taşıma kapasitesini optimize etme yolunda adımlar atan işletmeler, boş yük taşımdan kaynaklanan ek maliyetleri en aza indirgeyerek karlılıklarını artırabilirler. Bu strateji sayesinde, taşımacılık işletmeleri aynı taşıma araçlarıyla daha fazla yük taşıma olanağına sahip olurken aynı zamanda maliyetleri de minimize edebilirler. Yük taşıma kapasitesini en iyi şekilde kullanma stratejisi, sektördeki işletmelerin rekabet gücünü artırmak için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, taşımacılık işletmelerinin bu stratejiyi benimsemeleri ve uygulamaları, daha etkin ve karlı bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olabilir.

İşletmenizin karayolu taşımacılığı maliyetleri azaltmak için yük taşıma kapasitesini en iyi şekilde kullanmanız önemlidir. Yük dengesini sağlamak, taşıma kapasitesini daha iyi kullanmanıza yardımcı olur ve taşıma maliyetleri düşürmenin bir yoludur. Bu, her bir taşıma aracının maksimum yük kapasitesine ulaşmasını sağlayarak boş yere fazladan seyahat etmenin önüne geçer. Yük dengesi stratejileri, yüklerin en iyi şekilde düzenlenmesini ve araçlara optimal bir şekilde yüklenmesini içerir. Bu, fazladan araç kullanımını ve yakıt tüketimini azaltarak maliyetleri düşürebilir. Aynı zamanda teslimat süreçlerinizi hızlandırabilir ve verimliliği artırabilir. Yük dengesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, nakliye operasyonlarınızın verimliliğini ve karlılığını artırabilir. Bu nedenle, işletmenizin taşıma kapasitesini en iyi şekilde kullanmak için yük dengesine öncelik vermeniz önemlidir.

Karayolu Lojistik Fiyatları

Karayolu lojistik fiyatları, sektördeki birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Karayolu taşımacılığı maliyetleri, ürünlerin ağırlık, hacim, tehlikeli madde içeriği ve taşınacak mesafe gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, Esalco gibi bir lojistik şirketi, müşterileri için en uygun taşıma maliyetlerini sağlamak için çeşitli seçenekler sunmaktadır. Karayolu taşımacılığı, diğer taşımacılık yöntemlerine göre genellikle daha hesaplı bir seçenektir.

Maliyetli olabileceği düşünülen durumlar için alternatif taşıma yöntemleri de sunulmaktadır. Esalco gibi güvenilir bir şirket, müşterilerinin amaçları ve tercihleri doğrultusunda uygun bir taşıma seçimi yapabilmeleri için gerekli desteği sağlamaktadır. Karayolu lojistik fiyatları, sektörün büyüklüğü ve önemi göz önüne alındığında, bir müşteri için iyi bir taşıma maliyeti seçimi, ürünlerin ve şirketin durumunu etkileyebilir. Bu nedenle, güvenilir bir lojistik şirketin önemi büyüktür. 

Eğer siz de firmamız Esalco’nun kaliteli ve uygun fiyatlı karayolu taşımacılığı hizmetinden yararlanmak isterseniz, lütfen internet sitemizdeki iletişim bölümünden bize hemen ulaşın.

 

İlginizi Çekebilir: Karayolu Parsiyel (ltl) Taşımacılığı Ve Avantajları


antrepo-nedir-1200x800.jpg

Antrepo, gümrük düzenlemelerine tabi olan malların gümrük kontrolü altında korunduğu ve ilgili dış ticaret işlemi tamamlanana kadar gereken işlemlerin gerçekleştirildiği bir depo tipidir. Antrepolar, malların geçici olarak depolanması için kullanılır ve genellikle limanlarda veya sınır kapılarında bulunur. Malların antrepoya uygun şekilde yerleştirilmesi durumunda sınırlı bir süre boyunca korunması mümkün olur ve bu süre zarfında vergi ödeme gerektirmeyen özel bir gümrük rejimi uygulanır. Antrepoya giren malların belirli bir süre içinde gümrük işlemleri tamamlanmadığı takdirde, gümrük idaresi tarafından belli bir süre sonra satışa çıkarılır. Antrepo hizmeti, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır çünkü malların güvenirliğini ve korunmasını sağlamakta ve gümrük işlemlerini hızlandırmaktadır.

 

Antrepo ile Depo Arasındaki Fark Nedir?

Antrepo, ürünlerin korunmasında zaman kısıtlaması bulunmadığı bir alandır. Eğer ürünler işleme veya kullanıma uygun hale getirilmediyse, depoda tutulabilirler. Depoda ise ürünlerin korunma süresi belirli bir sınırlamaya tabidir. Bu süre, ürünlerin taşınma şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Antrepo alanında korunan ürünler belirli gümrüklere gelen malların beklediği depo işlemlerinden geçmektedir. Ancak depolarda bu olanak sınırlı olabilir. Antrepo, malların depolanması ve muhafaza edilmesi için daha uzun bir süre sunarken, depo sadece depolama işlevini yerine getirir. Bu nedenle, antrepo alanları genellikle ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgilenen şirketler tarafından tercih edilirken, depolar genellikle kısa vadeli depolama ihtiyaçları için kullanılır. 

 

Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Antrepo çeşitleri, lojistik sektöründe önemli bir rol oynayan ve depolama ihtiyaçlarını karşılayan farklı türlerdeki depolama mekanlarıdır. A tipi antrepo, genellikle gümrükleme işlemlerinin yapıldığı ve ithalat ve ihracat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir tür depo olarak bilinir. B tipi antrepo ise genellikle serbest bölgelerde bulunan ve geniş bir depolama alanına sahip olan depolardır. Özel antrepo ise belirli bir şirkete veya kişiye ait olan ve karmaşık gümrükleme işlemlerine tabi olan bir depolama alanıdır. Bu çeşit antrepo tipleri, farklı depolama ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için tasarlanmıştır. Antrepo çeşitlerinin sağladığı avantajlar, depolanan ürünlerin güvenliği, düzenli depolama düzeni ve kolay erişim gibi faktörler üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca, tüm antrepo tipleri, uluslararası ticaretin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, antrepo çeşitleri, lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve ihracatçılar için vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilir.

 

Antrepo Tipleri

Antrepo tipleri, gümrük kontrolünde bulunan eşyanın veya tüm resmi izinlere sahip olduğu durumlarda ihraç eşyasının yerleştirildiği genel ve özel antrepo olarak ikiye ayrılır.

Genel Antrepo: Genel antrepolar, ticari faaliyetlerde kullanılan geçici depolama alanıdır. İthalat ve ihracat ürünleri bu alanda gümrük işlemlerinin tamamlanması için muhafaza edilebilir, düzenlenebilir ve korunabilir.  

A Tipi Antrepo: Antrepo işletmeciliği eşyalarda herhangi bir eksiklik olması durumunda gümrük vergilerini ödemekle sorumlu olduğu ve stok kayıtlarını tuttuğu yaygın bir depo türüdür. 

B Tipi Antrepo: B tipi antrepo, müşterinin eşyalarını depoya yerleştirdiği ve antrepo beyannamesini kullandığı yaygın bir depo türüdür. Depo işletmecisi sınırlı bir sorumluluğa sahiptir. Depo işletmecisi yalnızca depoyu kiralar.  

Özel Antrepo: Sadece depo yöneticisinin eşyalarını saklayabileceği resmi gümrük depoları bulunmaktadır. Özel antrepo, C, D, E kategorilerine göre sınıflandırılarak ayrılır. 

C Tipi Antrepo: Depo aynı şahsın hem işletmecisi hem de kullanıcısı olduğu ve bu şahsın sorumlu olduğu antrepo türüdür. 

D Tipi Antrepo: Bu özel antrepo tipinde işletici ile kullanıcı aynı kişidir. 

E Tipi Antrepo: Bu özel antrepo türünde, işletici ve kullanıcı aynı bireydir ve eşyayı antrepo rejimi uygulanmasını gerektirecek olsa bile, depolama yeri antrepo olarak kabul edilir veya bir depolama yeri olmaması durumunda bile antrepo rejimi uygulanır. 

Bu tip depoların yanı sıra, gümrüklü antrepo olarak adlandırılan F tipi bir antrepo da bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu depo gümrük kontrolü altında olan malların dahil olduğu genel antrepo kategorisine girmektedir.

 

İlginizi Çekebilir: Gümrüksüz Depolama Nedir?


lojistik-depolama.jpg

 

Lojistik, günümüz iş dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve vazgeçilmez bir parça haline gelen bir faaliyettir. Ürünlerin temin edilmesi, depolanması, taşınması ve müşterilere ulaştırılması gibi süreçleri içeren bu kritik alan, işletmelerin rekabetçi olabilmesi için stratejik bir rol oynamaktadır. Stok yönetimi ise bu noktada devreye giren bir yöntemdir.

 

Stok Yönetimi Nedir?

Stok yönetimi, bir şirketin envanter yönetimi sürecini ifade eder. Envanter, şirketin üretim yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu materyal, hammadde, ürün ya da mamulleri depolayarak saklar. Stokların doğru miktarda ve doğru zamanda tutulmasını sağlar. Stok takibi yapılarak stok miktarı kontrol edilir ve stokta oluşabilecek aksaklıklar önceden tespit edilir. Stok bulundurma sürecinde olan şirketler, stokların aşırıya kaçmamasına dikkat etmelidir. Stoklar, çeşitli maliyet faktörleri yaratır ve bunlar şirketin karlılığını etkileyebilir. Her sektörde farklı türde stoklar bulunabilir, bu nedenle şirketin faaliyet alanı dikkate alınarak strateji belirlenmelidir. Şirketin operasyonel verimliliğini artırırken aynı zamanda maliyetleri de kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Fiyat dalgalanmalarının etkisinden korunmanın bir yolu, özellikle sürekli kullanılan malzemeler için envanterinizde yeterli stok tutmaktır. Üretiminizin ham maddesi zaman zaman fiyat dalgalanmaları ile karşılaşıyorsa, stoklama stratejisi bu durumda önem kazanabilir.

 

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok yönetimi, işletmelerin stoklarının izlenmesi ve kontrolü açısından büyük bir öneme sahiptir. Stok takibi, envanter yönetimi adı verilen çeşitli yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Özellikle büyük ölçekli işletmeler için, stok takibini desteklemek amacıyla çeşitli yazılımlar kullanılabilir. Teknolojik çözümler, stokların kolaylıkla takip edilebilmesi için etkili bir araç sağlar. Bu tür programlar sayesinde depo tanımlamaları yapılabilir, stok listeleri oluşturulabilir, stoklar sınıflandırılabilir, depo giriş-çıkış işlemleri takip edilebilir, envanter kontrolü sağlanabilir ve stok analizi yapılabilmektedir. Böylelikle işletmeler, stoklarını etkin bir şekilde yönetebilir ve gereksiz stok tutma veya stok eksikliği gibi sorunlarla karşılaşma riskini azaltabilirler. Stok yönetimi yapmak, işletmelerin daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesini sağlar.

 

Lojistikte Stok Yönetiminin Hedefleri Nelerdir?

Lojistik alanında stok yönetiminin amaçları arasında envanter oluşturma, envanter kontrolü yapma, etkili stok yönetimi sağlama, fiziksel stok kontrolü gerçekleştirme ve stok fazlasını engelleme yer almaktadır. Gereksiz harcamalardan kaçınmanıza yardımcı olur ve maliyeti dengelemeye katkıda bulunur. Bu nedenle, lojistik faaliyetlerinizi zarar etmeden sürdürme olanağı sağlar. Ayrıca, stok izleme sayesinde lojistik faaliyetlerinizi ürün ve malzeme israfı olmadan sürdürebilirsiniz. Stok kontrolüyle talep dalgalanmalarına karşı tedbir almanın yanı sıra enflasyonla ilgili karlı çözümler elde edilebilir. Ek olarak, toplu alım işlemleri sırasında indirimlerden yararlanarak üretim maliyetinde kar elde etmek mümkündür. Bu nedenle, lojistikte hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesi herhangi bir işletmenin önemli bir önceliğidir.

 

Stok Yönetiminin Avantajları

Stokların etkin bir şekilde yönetilmesi, birçok avantajı beraberinde getirir. Bunlar arasında, en önemli olanı üretkenlik düzeyinin artmasıdır. Stok yönetimi, üretim sürecinin düzenli ve kesintisiz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu şekilde, malzeme veya ürün eksikliği nedeniyle beklemelere sebep olan durumlar ortadan kalkar ve üretim kesintisiz olarak devam eder. Eğer gereksinimler doğru bir şekilde belirlenirse, finansal olarak stresli süreçler yaşanmayacaktır. Doğru ihtiyaçlar, uygun miktarlarda stok olarak belirlenmeli ve envanter yönetimi titizlikle yapılmalıdır. Ayrıca, stok kontrolünün iyi bir şekilde yapılması, işletmenin kârlılığını artırabilir. Gereksiz stok tutma yöntemleri veya aşırı stoklar, nakit akışının düşmesine ve süreçlerin etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle, doğru işletmeler için büyük bir avantaj sağlayabilir ve karlılığı artırabilir. 

 

Envanter Yönetimi Maliyet Planlama

Envanter yönetimi, bir şirketin stoklarını etkili bir şekilde planlamasını, takibini ve kontrolünü sağlayan bir süreçtir. Başarılı bir envanter yönetimi, şirketin operasyonel süreçlerini optimize etmesine ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olabilir. Ancak, stok yönetimi sürecinde bir stok eksikliği, başka bir maliyet unsuruna da yol açmaktadır. Eğer bir üründe yeterli miktarda stok bulunmuyorsa, müşterinin hoşnutsuz olma olasılığı yüksektir. Müşteriyi bekletme süreçleri, müşteri kaybına ve şirketin itibarının zedelenmesine yol açabileceği için size zarar verebilir. Bu nedenle, maliyet planlaması, stok seviyelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve takibini gerektirir. Bu sayede, şirket müşteri taleplerini karşılayacak yeterli stok seviyesine sahip olabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve maliyetleri minimize edebilir. 

İlginizi Çekebilir: LOJİSTİK YÖNETİMİ NEDİR?


karayolu-taşimaciliğinda-şirketlerin-başarisi-1200x800.jpg

Karayolu taşımacılığı, lojistik sektörünün önemli bir bileşenidir ve karayoluyla taşınan malzemelerin ve ürünlerin günlük olarak milyonlarca tona ulaştığı bir endüstridir. Diğer sektörlere hizmet sağlamakla beraber, ekonomik büyüme ve tedarik zinciri yönetimi etkinliği açısından da hayati bir rol oynamaktadır. Karayolu taşımacılığı şirketlerinin başarısını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.

Bunlar arasında müşteri beklentilerine zamanında ve güvenilir bir şekilde yanıt verebilme kabiliyeti, etkili lojistik yönetimi, kaliteli ekipman ve araç parkı, profesyonel ve yetenekli çalışanlar, maliyet verimliliği ve operasyonel verimlilik en önemli faktörlerdir. Şirketin rekabet avantajını elde etmesini ve sürdürmesini sağlamaktadır. Bu şekilde şirket, müşteri memnuniyetini arttırabilir, yeni iş fırsatları yaratabilir ve sektördeki diğer oyuncuların önüne geçebilir. Bu nedenle, şirketlerinin bu faktörleri göz önünde bulundurarak stratejik planlama yapması ve operasyonel süreçlerini optimize etmesi gerekmektedir.  

 

Lojistik Yönetimi ve Optimizasyonun Rolü

Lojistik yönetimi ve optimizasyon, işletmelerin sektöründeki karayolu taşımacılığı şirketlerinin başarısının temel taşlarından biridir. İşletmelerin çalışmalarında çeşitli alanlarda etkili bir rol oynar. Doğru bir lojistik stratejisi, malzeme akışını düzenlemek, envanteri optimize etmek ve teslimat süreçlerini daha verimli hale getirmek anlamına gelir. Bu faktörler, hem şirket içi operasyonların etkinliğini artırırken hem de müşteri memnuniyetini yükseltirken maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir.

Tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi kapsamında önemli bir bileşendir ve işletmelerin tüm tedarik zinciri süreçlerini düzenlemeyi amaçlar. Bu sayede, malzeme tedarikinden üretim sürecine, depolamadan dağıtıma kadar olan süreçler daha etkin bir şekilde yönetilebilir. Lojistik yönetimi ve optimizasyonun sağladığı avantajlar, işletmelerin rekabet gücünü artırmada ve sektörde lider konum elde etmede kritik bir rol oynamaktadır. 

Tedarik Zinciri Yönetimi:  Malzeme sağlanmasıyla başlayarak, üretim süreçleri ve son olarak ürünlerin teslimatı gibi tüm aşamaları içerir. Lojistik yönetimi, tedarik zincirinin her aşamasının sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için gereklidir. 

Depo ve Envanter Yönetimi:  Materyallerin ve ürünlerin depolanması, düzenlenmesi ve takibi, lojistik yönetiminin önemli bir parçasıdır. Verimli stok yönetimi, aşırı stokların azaltılmasına ve tedarik zincirinin daha etkin hale getirilmesine yardımcı olabilir. 

Rota Planlama ve Filo Yönetimi:  Karayolu nakliyat şirketlerinin rotalarını planlaması ve filolarını yönetmeleri, operasyonların maliyetini ve verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Doğru rotaların seçimi ve araçların verimli bir şekilde kullanılması, yakıt tüketimini azaltabilir ve teslimat sürelerini geliştirebilir. 

 

Taşıma Maliyetlerini Kontrol Etme Stratejileri

Karayolu taşımacılığı sektöründe başarı elde etmek için, şirketlerin taşıma maliyetlerini etkin bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu maliyetler, yakıt, araç bakımı, sürücü maaşları ve diğer işletme giderlerini içermektedir. Taşıma maliyetlerinin kontrol edilmesi, lojistik performansta iyileşmeler sağlayabilir ve şirketlerin kârlılığını artırabilir. Bu amaçla, şirketlerin lojistik süreçlerini dikkatlice analiz etmeleri ve gereksiz maliyetleri ortadan kaldırmak için verimlilik stratejileri geliştirmeleri önemlidir. Örneğin, araç rotalarının optimize edilmesi ve taşıma kapasitesinin en iyi şekilde kullanılması, taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Aynı şekilde, sürücülerin etkin bir şekilde planlanması ve eğitilmesi de yakıt tüketimini azaltabilir ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak, taşıma maliyetlerinin etkin bir şekilde kontrol edilmesi, lojistik sektöründe rekabet avantajı sağlamak için kritik bir faktördür.

 

Rekabetçi Piyasa Analizi ve Fırsatlar

Rekabetçi piyasa analizi ve fırsatlar, karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük önem taşımaktadır. Bu sektörde rekabet, tedarik zinciri yönetimi, lojistik performans ve lojistik faaliyetler gibi faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir şirketin kârlılığını artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için, iç işleyişlerin iyileştirilmesi kadar dış çevre koşullarının ve pazarın da dikkatlice analiz edilmesi gerekmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi, bir şirketin lojistik performansını direkt olarak etkilemektedir. Malzemelerin temininden dağıtımına kadar tüm süreçlerin optimize edilmesi, lojistik faaliyetlerin verimliliğini artırmakta ve rekabet gücünü artırmaktadır. Ancak, bu faktörlerin analizi sadece iç işleyişlerle sınırlı kalmamalıdır. Rekabetçi piyasa analizi ve fırsatlar da göz önünde bulundurulmalıdır.


Karayolu nakliye sektörü, özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu sektörde rekabetin artmasıyla birlikte, şirketler arasında fark yaratabilmek için kapsamlı bir rekabetçi piyasa analizi yapmak ve fırsatları değerlendirmek gerekmektedir. Bu analiz ve değerlendirme süreci, şirketlere pazardaki potansiyel müşterileri ve büyüme fırsatlarını belirleme imkanı sunmaktadır. Bu sayede şirketler, karayolu taşımacılığı sektöründe rekabet avantajı elde edebilir ve büyüme potansiyellerini maksimum düzeye çıkarabilirler.

 

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Faktörlerin Etkisi

Sürdürülebilirlik ve çevresel faktörlerin etkisi, sektörün dinamik ve bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat performansını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu bağlamda, karayolu taşımacılığı sektörü, global ticaret ve ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlar. 

Finansman, karayolu taşımacılığı sektörünün diğer taşımacılık modlarına göre avantajını artırmaktadır. Özellikle, taşımacılık hizmetlerini doğru bir şekilde yürütme yeteneği, bu sektörün ekonomik gelişime olan katkısında önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bu sektör sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevresel etkileri minimize etme konusunda da önemli bir sorumluluk taşır. İşletmeler, sürdürülebilir çözümler oluşturmak için bu çevresel faktörleri dikkate almak zorundadırlar, böylece karayolu taşımacılığına olan talebi karşılamak ve aynı zamanda hizmetlerini arasında yer alan çevresel sınırlar içinde sürdürebilirler.

 

İlginizi Çekebilir: Ro-ro Taşımacılık Nedir?


Esalco Logo

Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Altunizade Mah. Mahir İz Cad. B Blok No: 9/1B İç Kapı No: 7 Üsküdar / İstanbul
Şube/BR: Konak Mah. Badem Sok. Lotus Plaza N0:26/B D:33 Nilüfer/BURSA
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi Sitesi K.14 No:5/25 Yenişehir – MERSİN.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul
Sube/BR: 1 rue de la Haye, 93290 Tremblay En France Paris/France
Sube/BR: Twin Towers Wienerbergstr.11 A-1120 Wien / Austria
Sube/BR: SKYPARC Batiment St.Exupery Rue Constellation 67960 ENTZHEIM Strasbourg / France

Teklif Al!