atr-dolasim-belgesi.jpg

ATR Dolaşım Belgesi Nedir?

Genel

TR dolaşım belgesi, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticarette kullanılan önemli bir gümrük belgesidir. Bu belge, belirli kategorideki ürünlerin iki taraf arasında gümrüksüz olarak ithal edilmesine olanak tanır. Genellikle İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgesi, ticaretin kolaylaştırılmasına ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.

Avrupa Birliği, Türkiye ile ticaret yaparken kullanılabilen A.TR dolaşım belgesini kabul etmektedir. Bu belge sayesinde, Türkiye ve Avrupa Birliği üyeleri arasında mal ticareti daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilir. İhracatçıya gümrük vergisi muafiyeti sağlar ve böylece ticarette rekabet avantajı sağlar.

Ülkeler arasındaki ticarette büyük bir öneme sahip olan A.TR dolaşım belgesi, belirli koşulları sağlayan malların serbest dolaşımını sağlar. Bu belgeyi kullanarak ihracatçılar, ticaretlerini gümrük işlemleriyle uğraşmadan daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.

 

A.TR Dolaşım Belgesi Ne Anlama Gelir?

A.TR kelimesinin kısaltması olan bu belge, Fransızca “Admission Temporaire Roulette” kelimesinden gelmektedir ve İngilizce olarak da A.TR Movement Certificate olarak adlandırılmaktadır.
A.TR Dolaşım Belgesi, ürünlerin gümrük birliği ülkeleri arasında serbest dolaşımını sağlar. Bu belge sayesinde, Türkiye’den AB ülkelerine veya diğer gümrük birliği ülkelerine yapılan ihracatta gümrük vergilerinden muafiyet sağlanmaktadır. Bu da Türk ihracatçılarına büyük avantajlar sağlayarak rekabet güçlerini arttırmaktadır.

A.TR belgesi, ticaretin serbestleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına yardımcı olurken, aynı zamanda işlem ve maliyetleri de azaltmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de ihracat yapan şirketlerin A.TR dolaşım belgelerine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.

 

A.TR Dolaşım Belgesi Ne İşe Yarar?

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmaları kapsamında önemli bir role sahip olan bir belgedir. Bu belge, ülkeler ve ekonomik birlikleri arasında yaygın bir uygulamadır ve işlemlerin hızlanmasına yardımcı olur.
A.TR Dolaşım Belgesi, tercihli gümrük vergi tarifelerinden yararlanmak isteyen ihracatçılar ve ithalatçılar için önemli bir avantaj sağlar. Bu belge sayesinde, vergi indirimlerinden faydalanarak ticaret işlemlerinden mali açıdan kazanç elde edebilirler. Ayrıca, belge akışı kolaylaşır ve işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ticaretin artması ve gelişmesi için A.TR Dolaşım Belgesi büyük bir öneme sahiptir. Bu belge, ticaretin serbestleşmesine ve iş birliğine katkı sağlayarak ekonomik ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olur. 

 

A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleneceği Ülkeler

 1. Avusturya
 2. Almanya
 3. Bulgaristan
 4. Belçika
 5. Çek Cumhuriyeti
 6. Danimarka
 7. Estonya
 8. Fransa
 9. Hollanda
 10. Hırvatistan
 11. İsveç
 12. İspanya
 13. İrlanda
 14. İtalya
 15. Litvanya
 16. Lüksemburg
 17. Letonya
 18. Malta
 19. Macaristan
 20. Portekiz
 21. Polonya
 22. Romanya
 23. Slovakya
 24. Slovenya
 25. Yunanistan
 26. Kuzey İrlanda

 

A.TR Dolaşım Belgesi Doldurulması

 1. İhracat firmasının resmi adı, detaylı adresi ve bulunduğu ülke;
 2. Taşıma belgesinin tarihi ve numarası doldurulması gerekli değildir, fakat hane no.lu bölümü doldurulması zorunlu değildir.
 3. İthalatçı firmanın resmi tescilli adı, açık adresi ve ülkesi belirtilir.
 4. Malın hangi ülkeden ihraç edileceği, Türkiye
 5. Varış ülkesi, belgeli hanenin bir parçasıdır ve mutlaka AB üyesi ülkeler arasından seçilmelidir.
 6. Taşınma evle ilgili detaylar. (TIR, uçak, gemi vb)
 7. Evimiz tarafından doldurulacak ve mühürlenecek yerdir.
 8. Diğer üç kopyaya mühür basıldıktan sonra yeşil renkli bir kopya odada bırakılır ve odadaki yetkili kişi tarafından imzalanır. Ek olarak, bu satıra, İngilizce olarak onay tarihini gösteren bir tarih damgası basılır.
 9. İhracat için seçilen ürünlerin sıralaması;
 10. İhracat yapılacak ürünlerin isimleri, markaları, türleri, paketleme detayları gibi bilgiler;
 11. İhracata konu malların brüt ağırlığı;
 12. Gümrük İdaresi tarafından tamamlanıp onaylanır.
 13. İhracatçı şirketin mühürü ve şirket yetkilisinin imzasıyla belgenin doldurulma tarihi belirtilir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi Nasıl Alınır?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen dolaşım belgeleri, gümrük müşavirleri veya danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bu belgelerin elektronik ortamda işlem görmesiyle satış ve onay işlemleri odalar tarafından yapılmaktadır. Peki, A.TR Dolaşım Belgesi nasıl alınır?

Elektronik ortamda yapılan başvuruda, firma adı, firma vergi numarası, firma yetkilisinin adı ve T.C. numarası, firma yetkili telefon numarası, e-posta adresi, sabit IP adresi gibi bilgiler içeren bir form doldurulur. Başvurudan sonra belgeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kontrol edilir ve onaylanır.

Dolaşım belgeleri, Türk menşeili malların AB pazarına gümrüksüz ve kısıtlamasız olarak giriş yapmasını sağlayan önemli belgelerdir. Bu nedenle, firmaların dolaşım belgesi alırken gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlamaları gerekmektedir.
A.TR Dolaşım Belgesi almak isteyen firmaların başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaları ve işlemleri doğru bir şekilde yerine getirmeleri, gümrük işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlayacaktır.

 

A.TR Dolaşım Belgesi İçin İstenen Belgeler

 • Şirket tarafından hazırlanan ticari fatura Türkçe olmalıdır ve ya Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ya da Noter onaylı olmalıdır.
 • Tahhütname
 • Türk kökenli olmayan ürünler için menşe belirten belge olan Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi ile, 3. Ülke menşeli ürünlerde Gümrük vergisinin ödendiğini gösteren Gümrük Vezne Alındısı ibraz edilmelidir.

 

Kopya (DUPLICATE) A.TR Dolaşım Belgesi

A.TR Dolaşım belgesi kaybolduğunda veya çalındığında yeniden düzenlenir:

Kopya Dilekçesi

 • İlk kez düzenlenen ve Odadan onay alan A.TR Transit Belgesi’nin bir kopyası
 • Gümrük Çıkış Beyannamesi’nin bir nüshası
 • Başvuru yapılırken ihracat faturası eklenmelidir.

İkinci çoğaltılmış A.TR dolaşım belgesinde “DUPLICATE” damgası yer alırken, ilk hazırlanan dolaşım belgesinde tarih ve seri numarası belirtilir.

Ticari Faaliyetler bölümünde, Yedinci sütunda ilk dolaşım belgesinin düzenlenme tarihi ve seri numarası mutlaka belirtilmelidir ve yeni bir tarih ve numara verilmemektedir. Bu nedenle, ilk dolaşım belgesi düzenleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

TR Dolaşım Belgesi ile yapılan kopya kaydı, ihracatçı gümrük idaresi tarafından onaylandıktan sonraki 4 ay içinde ithalatçı gümrük idaresine sunulmalıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

A.TR Dolaşım Belgesi’nin Birden Fazla Orijinal Nüshası Olabilir Mi?

A.TR Dolaşım Belgesi kaybolursa, çalınırsa veya zarar görürse, ek bir kopya talep edilebilir; fakat birden fazla asıl A.TR Dolaşım Belgesi çıkarılamaz. A.TR Dolaşım Belgesi gümrük idarelerine sunulmalıdır.

A.TR Dolaşım Belgesi Sonradan Düzenlenebilir Mi?

İhracatı yapılan bir ürünün ATR Dolaşım Belgesi olmayabilir, ancak bu durumun ihracat sürecini durdurmayacağı belirtilmelidir. Ürün bir kere ihraç edildikten sonra A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Geçerli bir ATR Dolaşım Belgesi almak için yetkili odalara yazılı başvuru yapılmalıdır.

A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği sayesinde Türkiye, topluluk gümrük bölgeleri arasında doğrudan nakledilen ürünler için çeşitli belgeler düzenlemek zorundadır. Bu belgelerden biri de A.TR Dolaşım Belgesi’dir. İşlenmiş tarım ve sanayi ürünleri gibi ürünlerin serbest dolaşıma girmesi ve gümrük vergilerinden muaf tutulabilmesi için düzenlenir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği, bölgesi içerisindeki ticareti kolaylaştırmak amacıyla bu belgenin kullanımını gerektirir. İki parçası arasında dolaşımda olan ürünlerin gümrük kontrollerinden muaf olabilmesi için bu belgenin bulunması önemlidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir yere sahip olup, firmaların sınır ötesi ticaret yapmalarını kolaylaştırmaktadır. 

A.TR Dolaşım Belgesi Ne Kadar?

A.TR dolaşım belgesi, 2024 yılı için hizmet ücreti tarifesi 20 Türk lirasıdır. 

A.TR Dolaşım Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

A.TR Dolaşım Belgesi, geçerlilik süresi 4 ay zaman sınırlamasıyla sınırlandırılmıştır. 

Geçerli Olan Yasal Düzenlemeler Hangi Belgeler Üzerindeki AR-GE Dolaşımına İlişkin Olarak Geçerlidir?

2002/4616 sayılı karar, 03.09.2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin prensipleri belirlemiştir, bu prensipler Dolaşım Belgeleri tarafından yönlendirilir.

A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi Arasında Ne Fark Vardır?

Türkiye veya Avrupa Birliği içinde dolaşan malların Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği’nden faydalanmak için gereken belge A.TR Dolaşım Belgesi’dir. Bu belge, gümrük idaresi tarafından verilir ve onaylanır. Bu belge, malzemenin serbest dolaşımını kanıtlar. Diğer yandan, EUR.1 Dolaşım Belgesi ise malzemenin menşeini belgelemek için kullanılır.

Bir veya Daha Fazla A.TR Dolaşım Belgesi, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Değiştirilebilir mi?

Türkiye veya Avrupa Birliği içinde, gümrük idaresi tarafından denetlenen bir malın tamamı ya da bir kısmı, A.TR Dolaşım Belgesi’nin orijinali ile ya da bir veya daha fazla A.TR Dolaşım Belgesi ile değiştirilebilir, malın Türkiye veya Avrupa Birliği içinde bir yere gönderilmesi gerektiğinde.

A.TR Dolaşım Belgelerinin “Geriye Dönük İncelenmesi” Nasıl Yapılır?

Bir ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından verilen A.TR Dolaşım Belgelerine güvenmemesi durumunda veya içerdiği bilgilerle ilgili şüphe duyduğunda veya A.TR Dolaşım Belgelerinin daha sonra denetlenmesini istediğinde delil toplama yöntemini kullanabilir. İthalatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılan, sonradan kontrol talebi üzerine, kontrollerin sonuçları on ay içinde en geç bildirilmelidir.

 

Eşya Tasfiye Edilmiş ve İhale Aracılığıyla Aatılmış Olsa Dahi, A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenebilir mi?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun hükmüne göre, 03.01.2001 tarihinde 24276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Tasfiye Tüzüğü”nün 6. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen, “Eşyanın Bedelinin Tespiti” başlıklı ifadesinde, “Tasfiye edilebilir hale gelen eşyanın değeri, gümrük değeri temel alınarak belirlenir…” ifadesi bulunmaktadır. Aynı Tüzüğün 2. maddesinin (e) fıkrasında ise, “eşyanın gümrük değeri” terimi “eşyanın Gümrük Kanunu’nun 23-31. maddelerine göre hesaplanacak gümrük değeri üzerine gümrük vergileri, resimler ve fonlar eklenerek elde edilen değer” şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle, tasfiyelik duruma gelen eşyanın gümrük vergileri ödenmiş ve serbest dolaşıma girmiş olduğunda, yasal bir engel olmadığı sürece ilgili eşyaya A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

 

Eğer Kullanılmış Eşyanın İhracatı A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlemek İçin Gereken Belgeler Temin Edilemiyorsa Ne Tür Bir Prosedür İzlenmektedir?

2004/11 numaralı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesine göre, eğer A.TR Dolaşım Belgeleri için tevsik belgeleri temin edilemiyorsa, önceki yıllarda satın alınmış eşyalar için Ticaret Odaları tarafından düzenlenen ve gümrük idareleri tarafından onaylanan taleplerin karşılanması için Mali Müşavirlikler tarafından onaylanmış envanter kayıtları gereklidir. Eğer eşya daha önce alınmamışsa, işletmenin yevmiye defterinde bulunan sayfanın Mali Müşavirlikler tarafından onaylanmış bir fotokopisi gerekmektedir. Bu belgeler, A.TR Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi için kabul edilir.


Esalco Logo

Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Altunizade Mah. Mahir İz Cad. B Blok No: 9/1B İç Kapı No: 7 Üsküdar / İstanbul
Şube/BR: Konak Mah. Badem Sok. Lotus Plaza N0:26/B D:33 Nilüfer/BURSA
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi Sitesi K.14 No:5/25 Yenişehir – MERSİN.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul
Sube/BR: 1 rue de la Haye, 93290 Tremblay En France Paris/France
Sube/BR: Twin Towers Wienerbergstr.11 A-1120 Wien / Austria
Sube/BR: SKYPARC Batiment St.Exupery Rue Constellation 67960 ENTZHEIM Strasbourg / France
FZCO:Warehouse No FZS1AJ06 & FZS1AJ07 Jebel Ali Freezone South / Dubai / UAE

Teklif Al!