ddp-teslim-sekli-nedir.webp

Ddp(Delivery Duty Paid) Teslim Şekli Nedir?

BİLGİLER

DDP teslim şekli, alıcı tarafından tercih edilen ve güvenli bir seçenek olarak bilinmektedir. DDP, “Delivery Duty Paid” kelimelerinin kısaltması olup, malın tesliminin satıcı tarafından ödenen gümrük vergileri ve diğer maliyetler dahilinde gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu sebeple, alıcılar için oldukça avantajlı bir seçenek olduğu için tercih sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.
DDP ne demek, neleri kapsar, maliyetleri ne kadar gibi soruların cevaplarını bu makalede detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağız. Bu sayede DDP teslim şeklinin alıcılar için ne kadar önemli ve avantajlı bir seçenek olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz.

 

DDP Teslim Şekli Nedir?

DDP (Delivery Duty Paid), yani Türkçe anlamıyla Vergisi Ödenmiş Teslim Şekli, uluslararası ticarette sıkça kullanılan bir teslimat şeklidir. Bu teslim şeklinde satıcı, alıcı malları alana kadar olan tüm nakliye riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Yani satıcı, yükleyen ve alıcılar arasında yapılan bir teslimat sözleşmesi kapsamında, malın vergisi ödenmiş ve alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.


DDP teslim şeklinde, satıcı malı taşıma işlemlerinden sorumlu olup, malın varış yerine kadar taşınmasını ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirir. Bu nedenle DDP, alıcılar için oldukça avantajlı bir teslim şeklidir, çünkü teslimat sırasında herhangi bir ek vergi ödemek zorunda kalmazlar.

DDP teslim şekli şunları içermektedir:

 • DDP (Teslim Yeri Belirtilen) şartları kapsamında, satıcı, nakliye sorumluluğunun ve masraflarının büyük bir kısmını üstlendiğinden dolayı alıcıya avantaj sağlamaktadır.
 • Tüccarın karşılaştığı riskler çok çeşitlidir ve beklenmeyen durumlarda KDV ücretleri, rüşvet ve depolama maliyetleri gibi giderleri içerebilir.
 • DDP koşullarında, satıcı varış limanına ulaşabilmek için gerekli olan ihracat gümrükleme süreçlerini ve ilgili gümrük belgelerini düzenlemek için tüm nakliye ücretlerinden sorumlu olmalıdır.
 • Uluslararası gönderiler için bir Incoterm veya standartlaştırılmış bir kontrattır.
 • Gümrük vergileri ödenmiş teslimat (DDP), satıcının taşımanın tam sorumluluğunu üstendiği ve belirtilen varış noktasına kadar teslimatın gerçekleştirildiği bir anlaşmadır.

 

DDP İncoterms 2024 Teslim Şeklinde Yapılan Değişiklikler

DDP İncoterms 2024 Teslim Şeklinde Yapılan Değişiklikler konusunda 2023  yaz sonu ve 2024 ile birlikte önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Geçmişte DDP Incoterms 2023’de bulunan bazı teslim şekillerinin 2024 sürümünde değişebileceği dair tahminler vardı. Ancak, son yayınlanan bilgilere göre, DDP İncoterms 2023’de herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilmektedir.
DDP ve diğer teslim şekilleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Özellikle DDP teslim şekli, satıcılar açısından farklı ülkelerde karşılaşacakları gümrük masrafları ve kuralları konusunda belirli sorumlulukları içermektedir. Bu nedenle, dikkatli bir şekilde tercih edilmelidir.

Gelecekte, dış ticaretteki gelişmeler ve düzenlemeler nedeniyle DDP ve diğer incoterms kurallarında değişikliklerin olabileceği düşünülmektedir. Ancak, mevcut durumda, akıllarda soru kalmaması adına DDP Incoterms 2024’de herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanmaktadır. 

ddp teslim şekli

DDP Teslim Şekli Nasıl Çalışır?

Nakliye sözleşmesi çerçevesinde yer alan DDP teslim şekli, satıcıya yükleyenin varış limanına kadar malzemeleri getirme sorumluluğunu yükler. Bu teslim şeklinde, satıcı, malları ithalat izni alıcıdan alana ve vergi ödemelerini ayarlamakla yükümlüdür. Ek olarak, satıcı, malzemelerin varış limanına ulaşması için gereken tüm masraflara katılmalıdır.

– DDP teslim şeklinde risk, mallar varış limanına ulaştığında alıcıya geçer.
– Satıcı, garanti etmesi gereken en düşük düzeyde sorumluluk altındadır.
Bu teslim şekli, alıcı için oldukça avantajlıdır çünkü maliyetleri en aza indirir ve gümrükleme gibi işlemlerle uğraşma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Ancak, satıcıya daha fazla sorumluluk ve yük getirir. Dolayısıyla, DDP teslim şeklinin her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını dikkate alarak titizlikle ele alınması önemlidir. 

 

DDP Teslim Satıcı Sorumlulukları Nedir?

DDP teslimi satıcı sorumlulukları, yurtdışı ticarette önemli bir konudur. Bu tür satış işlemlerinde satıcı, malın belirli bir noktada, genellikle kendi tesisleri veya depolarında alıcıya tesliminden sorumludur. DDP teslimi, yüklemenin başlangıcından itibaren tüm iç sevkiyat işlemlerini organize eder ve gemilere yüklenmesi ile gümrük işlemlerini tamamlama sürecini kapsar.
Bu noktada, satıcının yapması gereken birçok sorumluluk bulunmaktadır. Bunlar arasında malın sigortasının gerçekleştirilmesi, gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve malın alıcıya sağlam ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması gibi önemli adımlar bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, yükleme süreci ile başlayıp malın teslim edilmesine kadar devam etmektedir.
Yurtdışı ticarette DDP teslimi, satıcının geniş bir operasyonel yükümlülük altına girdiği bir satış şeklidir. 

 • Son taşıma satıcıya ait
 • Ana taşıma aracından boşaltma
 • Ön Taşıma
 • Paketleme
 • İhracat gümrük
 • Ulaşım sigortası

 

DDP Teslim Alıcı Sorumlulukları Nedir?

Gümrük vergisi ödenmiş teslim şekli, uluslararası ticarette taraflar arasında belirli görevleri ve sorumlulukları tanımlar. DDP  terimi, alıcıya herhangi bir yükleme sorumluluğu yüklemezken satıcıya sorumluluk yükler. Bu tür bir yükleme türü olan EXW‘nin tam tersi olan DDP, satıcıdan alıcıya satın alınan yükün içeriği ve riski üzerinde sorumluluk yükler.

DDP kapsamında, satın alınan yükün sözleşme ya da proforma faturada belirtilen adrese teslim edilmesi ve alıcı tarafından teslim alınması beklenir. Alıcı, alınan malzemelerin gümrük süreçlerini takip etmekten ve gerekli belgeleri sağlamaktan sorumludur. Aynı zamanda, alıcı, malzemelerin hasar görmemesi ve eksiksiz olarak teslim alınması için gerekli önlemleri almalıdır.

 

DDP Teslim Şekli Neden Kullanılır?

DDP teslim şeklinin neden tercih edildiği aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Alıcıyı korumak.
 • Uluslararası ticaret için varış yerine güvenli teslimatı sağlamak için çaba gösterilmektedir.
 • Uluslararası fiyatlandırmadan satıcıları sorumlu tutmak.
 • Deniz veya hava taşımacılığı yoluyla güvenli bir şekilde teslimatı sağlamak.

 

DDP Teslim Şekli Özellikleri

DDP Teslim Şekli Özellikleri, uluslararası ticarette sıkça karşılaşılan bir teslim şekli olup diğer bir teslim şekli olan DDU ile benzer prensiplere dayanmaktadır. “Teslim Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak” anlamına gelmekte olup satıcı tarafından gümrük vergilerinin ödenmesini içermektedir. Bu teslim şeklinde, alıcı ülkesinde yerel satıcı gibi hareket eden satıcı, malları gümrüklenmiş ve vergileri ödenmiş bir şekilde alıcıya devreder. DDP’de taraflar arasında malların ithalatının yanı sıra gümrükleme süreci de satıcı tarafından üstlenilir.

DDP Teslim Şekli Özellikleri incelendiğinde, satıcının taşıyıcıyı seçme hakkı olduğu ve malın teslim anından itibaren riskleri ve mülkiyeti alıcıya geçtiği görülmektedir. Bu şekilde, alıcıya sadece malları teslim almaktan ve gümrük işlemlerini takip etmekten sorumlu olmak kalır. 

 • Eğer ithalat işlemlerinden alıcının sorumlu tutulması gerekiyorsa, DDU terimi kullanılması tercih edilmelidir.
 • Satıcı ithalat yapamadığı durumda DDP teslim şekli kullanılmamalıdır.
 • Tedarikçi, malları belirlenen teslimat adresinde ithalat işlemleri tamamlanmış şekilde varış noktasına getiren araçtan indirmeden önce alıcıya hazır bulundurarak teslim yükümlülüğünü yerine getirir.
 • Alıcı, en az sorumluluğu olan taraftır.

 

DDP Teslim Şekli Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

DDP fiyatı hesaplarken, satıcı firmanın ürün maliyetinin yanı sıra masrafları üzerine kar payı, paketleme masrafı, fabrika yükleme giderleri, gümrük masrafları, taşıma sigortası ve navlun bedeli gibi unsurları da eklemek zorundadır. Alıcı, yani ithalatçı firma böylelikle tüm taşıma yöntemlerine ve gümrük işlemlerine ilişkin masraflardan kurtulmuş olur.

DDP teslim şekli söz konusu olduğunda, alıcı sadece ürünü alarak ticaretin geri kalan aşamalarıyla uğraşmak zorunda kalmaz. Bu şekilde, satıcı ve alıcı arasında net bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımı oluşturulmuş olur. Bu makalede, DDP teslim şeklinin fiyatlarının nasıl hesaplandığı ve hangi unsurların maliyetler üzerine eklendiği ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Kısaca açıklamak gerekirse örnek:

Ürün maliyeti + kar payı + paketleme + yükleme + nakliye + gümrük + sigorta + navlun + alıcı ülke vergileri + alıcı iç nakliye masrafları

 

Yetki ve Sorumluluk Dağılımı DDP Teslim Şekli

Özellikler Masraflar Riskler
Son Taşıma Satıcıya Ait Satıcıya Ait
Paketleme Satıcıya Ait Satıcıya Ait
İthalat Gümrükleri Satıcıya Ait Satıcıya Ait
Ön Taşıma Satıcıya Ait Satıcıya Ait
Taşıma Aracından Boşaltma (Handling) Satıcıya Ait Satıcıya Ait
İhracat Gümrükleri Satıcıya Ait Satıcıya Ait
Ulaşım Sigortası Satıcıya Ait Satıcıya Ait
Taşıma Aracından Yükleme (Handling) Satıcıya Ait Satıcıya Ait
Ulaşım Satıcıya Ait Satıcıya Ait

 


Esalco Logo

Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Altunizade Mah. Mahir İz Cad. B Blok No: 9/1B İç Kapı No: 7 Üsküdar / İstanbul
Şube/BR: Konak Mah. Badem Sok. Lotus Plaza N0:26/B D:33 Nilüfer/BURSA
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi Sitesi K.14 No:5/25 Yenişehir – MERSİN.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul
Sube/BR: 1 rue de la Haye, 93290 Tremblay En France Paris/France
Sube/BR: Twin Towers Wienerbergstr.11 A-1120 Wien / Austria
Sube/BR: SKYPARC Batiment St.Exupery Rue Constellation 67960 ENTZHEIM Strasbourg / France
FZCO:Warehouse No FZS1AJ06 & FZS1AJ07 Jebel Ali Freezone South / Dubai / UAE

Teklif Al!