BİLGİLER - Esalco

BÖLGEMİZ_LİMANLARI-1200x800.jpg

Küreselleşen dünyada uluslararası lojistiğin önemi her geçen gün artmaktadır. Gerek ülkeler gerek çok uluslu firmalar lojistik stratejilere yatırım yapmanın önemini her geçen gün daha net biçimde görmektedirler.


TEHLİKELİ_MADDE-1200x715.jpg
SINIF 1
PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)

Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzağa, ambar kapaklarının hemen altına yapılmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

Denizyolu parsiyel servis

SINIF 2
GAZLAR (GASES)

SINIF 2.1
YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS) :
Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

Gümrüklü depolama hizmetleri

SINIF 2.2
ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS) :
Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

Gümrüklü depolama hizmetleri

SINIF 2.3
YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
(NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS) :
Güverte veya güverte altında, iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

Gümrüklü depolama hizmetleri

SINIF 3
YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)

Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.SINIF 3.1
BENZİN : Yanma noktası 18O C’den düşüktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.
SINIF 3.2
MAZOT : Yanma noktası 18OC ile 23OC arasındadır. Güverte üstünde veya güverte altında istiflenmelidir.
SINIF 3.3
MAZOT : Yanma noktası 23OC ile 61OC arasındadır. Güverte altında istiflenmelidir.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

SINIF 4
GAZLAR (GASES)

SINIF 4.1
YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID) :
Güverte veya güverte altına istif edilmelidirler. Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

SINIF 4.2
KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
(SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE) :
Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kopra, Balık Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

SINIF 4.3
ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR
(DANGEROUS WHEN WET :
Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

SINIF 5
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZİNG SUBSTANCES)

SINIF 5.1
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT) :
Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

Gümrüksüz depolama hizmetleri

SINIF 5.2
ORGANİK PEROKSİTLER
(ORGANIC PEROXIDE) :
Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalıdır.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

Proje Taşımacılığı

SINIF 6
ZEHİRLEYİCİLER (TOXIC)

SINIF 6.1
ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC) :
Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaşam mahallerinden ve tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.

Proje Taşımacılığı

SINIF 6.2
MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER
(INFECTIOUS SUBSTANCE :
Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve yaşam mahallerinden uzağa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yakın sağlık otoritesine haber verilmelidir. Firmamızca canlı hayvan taşımacılığı sıkça tercih edilen hizmetlerdendir.
Bu sınıfa dahil maddeler :
Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.

Proje Taşımacılığı

SINIF 7
RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE)

Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar.

Reefer konteyner taşımacılığı


KOMPLE_YÜKLEME-_DENİZYOLU_PARSİYEL_SERVİS_ARASINDAK_FARK-1200x801.jpg

Dünya üzerinde gitgide büyüyen ticaret hacmi ve hareketliliğinin artması doğrultusunda konsolidasyon zorunlu hale gelmiştir. Uluslararası lojistik hizmetlerinde yükler bazen bir konteynerin tamamını duramamaktadır, bu durumda denizyolu parsiyel yüklemeve komple yükleme seçenekleri sunulmaktadır.

Komple Konteyner Yükleme (FCL) : Taşınacak yükün fazla olması durumda konteyner komple doluyorsa (full) FCL yükleme yapılmaktadır. Bu durumda mal sahibi firma ile belli dönemler için sözleşme yapılabilmektedir. FCL yükler limana geldiğinde yük sahibi firma konteyneri kendi deposuna aktarabileceği gibi birmamızın sunmuş olduğu gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetlerinden faydalanabilir.

Denizyolu Parsiyel Servis (LCL) : Taşınacak yük bir konteyneri doldurmuyorsa içerisine iki yada daha fazla alıcısı olan yükler yüklenerek denizyolu parsiyel servis hizmeti sunulmaktadır. Konteyner gerekli limana ulaştığında, alıcıların gümrükçülerine kontrol edilertek teslim edilir.

FCL/LCL: İki ya da daha fazla ihracatçının yükü tek bir konteynere yüklenir ve ithalatçı tek firmadır.
LCL/FCL: Bir ihracatçı tarafından yüklenen konteyner de iki ya da daha fazla ithalatçının yükü vardır.
FCL/FCL: Komple konteyner yükünün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.
LCL/LCL: Konteynere yüklenen parsiyel yükün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.


İLETİŞİM

Merkez/HQ: Acıbadem, Akasya 25/A Kent Etabı Kat:6 34660 Üsküdar / İstanbul.
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Camii Şerif Mah 5204 Sok Arslanlar Apt No:15/7 33060 Akdeniz / Mersin.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul