Freight-Collect-ve-Freight-Prepaid.jpg

Freight Collect ve Freight Prepaid Nedir?

Genel

Günümüzde küresel iş dünyasında, ürünlerin taşınması ve tedarik zinciri yönetimi başarılı bir işletme için temel unsurlardan biridir. Bu süreçte sıkça karşılaşılan terimlerden biri de Freight Collect ve Freight Prepaid olarak adlandırılır.

Tedarik zinciri yönetimi, bir işletmenin ürünlerin üretildiği yerden tüketiciye ulaşana kadar olan süreci kapsar. Bu süreçte, ürünlerin taşınması ve lojistik operasyonları oldukça önemlidir. Ürünlerin taşınması sırasında ödeme sorumluluğu ise Freight Collect ve Freight Prepaid ile belirlenir.

Freight Collect, ürünün alıcı tarafından ödendiği ve taşımacılığın alıcı tarafından finanse edildiği bir taşıma şeklidir. Bu durumda alıcı, taşıma ücretini taşıyıcıya öder. Freight Prepaid ise gönderici tarafından ödenen ve taşımacılığın gönderici tarafından finanse edildiği bir taşıma şeklidir.

Bu terimler, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik operasyonlarına yön veren önemli unsurlardır. Bu yazıda, Freight Collect ve Freight Prepaid kavramlarının detaylı olarak incelenecek ve işletmelerin hangi durumlarda hangi seçeneği tercih etmeleri gerektiği ele alınacaktır. Bu sayede işletmeler, lojistik operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetebileceklerdir. 

freight collect freight prepaid incoterms

Freight Collect Nedir?

Freight Collect, taşıma hizmetleri sırasında doğan masrafları, navlun ücretleri ve diğer taşıma ücretlerinin kargoyu teslim alan alıcının sorumluluğu olduğu anlamına gelir. Bu durumda, malların alıcıya teslim edildiği noktada ödeneceği anlamına gelir. Genellikle, taşıma şirketi kargonun teslim alınması sırasında bu ücretleri alıcıdan tahsil eder. Gönderici yerine alıcının taşıma ücretlerinden sorumlu olduğu anlamına gelir. Böylece, alıcı, kargonun teslimatı için gerekli olan nakliye ücretlerini ödemek zorundadır. Alıcının kargonun teslimatı için gereken tüm mali sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir. Alıcıya teslimat sırasında, taşıma ücretleri ve diğer masraflar alıcı tarafından ödenecektir. Freight Collect, alıcının malı aldığı noktada taşıma ücretlerini ödemesi gerektiği için, gönderici bu masraflardan sorumlu olmayacaktır. Bu nedenle, alıcıya teslim edilen kargonun taşıma ücretleri ve diğer masrafları alıcı tarafından ödenmelidir. 

 

Freight Prepaid Nedir?

Freight Prepaid terimi, satıcının ürünün taşıma hizmetlerinden doğan maliyetini üstlendiği anlamına gelir. Bu terim, satıcının taşıma maliyetlerini alıcıya yansıtmayacağı anlamına gelmez, satıcının sadece bu maliyetleri üstlendiğini ve ürün fiyatına dahil ettiğini belirtir. Yani, satıcı ürünü göndermek için yapılan taşıma maliyetlerini önceden öder ve bu maliyetleri ürünün fiyatına dahil eder. Ancak, bu durum alıcının taşıma maliyetlerinden tamamen muaf olduğu anlamına gelmez. Çünkü alıcı, ürünü aldığı zaman satıcının taşıma maliyetlerini fiyatın içine dahil ettiğini ve bunu satış fiyatına yansıtmayacağını kabul etmiş olur. Bu nedenle, Freight prepaid terimi satıcının taşıma maliyetlerini üstlendiğini, ancak bu maliyetleri alıcıya yansıtmayacağı anlamına gelmez, sadece bu maliyetleri ürün fiyatına dahil ettiğini belirtir. 

 

Freight Collect ve Freight Prepaid Arasındaki Farklar Nelerdir?

Freight Collect ve Freight Prepaid arasındaki temel farklar, ücretlerin kim tarafından ödendiğiyle ilgilidir. Freight Collect’te, alıcı (alıcı) nakliye ücretlerini öderken, Freight Prepaid’te gönderici (gönderici) ödemeleri gerçekleştirir. Bu nedenle, ödemelerin ne zaman gerçekleştiği ve hangi tarafın sorumlu olduğu bu iki nakliye şekli arasındaki en büyük farklardır.

  • Freight Collect durumunda, alıcı navlun ve taşıma masraflarını direkt olarak karşılar. Ancak ‘Freight Prepaid’ durumunda, satıcı bu masrafları ürün bedeline dâhil eder ve sonuçta alıcı bu ücretleri dolaylı bir şekilde ödemiş olur. 
  • Freight Collect durumunda, alıcının kargo ve lojistik operasyonlarını yönettiği ve riskleri üstlendiği bir durum söz konusudur. Bu durum, alıcının taşımacılık servislerini seçerken esnek olmasını sağlar, ancak daha fazla sorumluluk ve risk getirir. Öte yandan, ‘Freight Prepaid’ durumunda, satıcının kargo ve lojistik operasyonlarını yönetmesi ve riskleri kendine çekmesi söz konusudur, bu nedenle alıcı için daha az risk ve sorumluluk içerir. 
  • Freight Collect durumunda, alıcı, navlun ve taşıma maliyetlerini karşılamakla sorumludur ve bu ücretleri malların teslim edildiği yerde taşıyıcıya öder. Ancak ‘Freight Prepaid’ durumunda, satıcı ön ödeme yaparak bu maliyetleri karşılamakla yükümlüdür ve taşıma hizmetlerinin maliyetini üstlenir. 

 

Kriterler Freight Collect Freight Prepaid
Tanım Alıcı Öder Gönderen Önceden Öder
Ödeme Zamanı Ürünlerin teslim alınması sırasında Ürünler gönderildiğinde
Risk Dağılımı Alıcının karşı karşıya olduğu tehlikeler Göndericiye yönelik tehlike
Müşteri Deneyimi Bir ödeme yapma zorunluluğu olabilir.  Ödeme Yapma Zorunluluğu Yoktur
Finansal Kontrol Alıcıda Gönderende
Esneklik Alıcının ödeme durumuna bağlı olarak Gönderen kişi tarafından belirlenir
Operasyonel Etki Alıcının ödeme durumu etkisine maruz kalır. Gönderen önceden düzenlenmiş planlar

 

Freight Collect ve Freight Prepaid Hangi Taşıma Belgeleri ile Beraber Kullanılır?

Freight Collect ve Freight Prepaid terimleri taşımacılık sektöründe sıkça karşılaşılan terimlerdir ve genellikle taşıma belgeleri ile ilişkilendirilirler. Her ikiside, başta konşimentolar (bill of lading) olmak üzere, diğer taşıma belgeleriyle beraber kullanılırlar. Örneğin, karayolu taşıma belgesi olarak bilinen CMR ve havayolu taşıma senedi olan air waybill gibi belgelerle birlikte kullanılabilirler. Taşımacılık sektöründe multimodal taşımacılık yaygın bir şekilde tercih edilmektedir ve bu durumda da multimodal konşimento (multimodal bill of lading) kullanılmaktadır. Freight Collect ve Freight Prepaid terimleri özellikle nakliyeciler arasında ödeme koşullarını belirlemede ve taşıma bedelinin kim tarafından ödeneceğine dair anlaşmazlıkları önlemek adına kullanılır. Bu terimler belgelendirilmiş taşıma işlemlerinde hem taşıyıcı hem de alıcılar için önemli birer göstergedir ve taşımacılık sözleşmelerinde belirtilen koşulların net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. 

 

Freight Collect ve Freight Prepaid Hangi Teslim Şekli İle Kullanılabilir?

Freight Collect ve Freight Prepaid, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde belirlenen teslim şekillerinden biridir. CIF, CIP, CFR, CPT gibi teslim şekillerinde, navlun ödemesi ya alıcıya (Freight Collect) ya da satıcıya (Freight Prepaid) aittir. Bu durum, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. Eğer satıcı navlun ücretini ödeyecekse, sevkiyatın üzerinde “Freight Prepaid” ibaresi yazması gerekir. Öte yandan, alıcı navlun ücretini ödeyecekse, sevkiyat üzerinde “Freight Collect” ibaresi bulunmalıdır. Hangi teslim şekli kullanılacağı, ana taşıma tamamlanmış olduğunda belirlenir. DAP, DAT, DDP gibi teslim şekillerinde ise navlun ödemesi genellikle satıcıya aittir. Ancak her durumda, taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak navlun ödemesi farklılık gösterebilir. Bu nedenle, alıcı ve satıcı, teslim şekli konusunda önceden detaylı bir şekilde anlaşmalıdır. 

 

Hangi Durumlarda Freight Collect Kullanılır?

Genellikle, alıcının göndericiden bağımsız olarak nakliye süreçlerinin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istediği durumlarda tercih edilir. Alıcı, kendi nakliye firmasını seçerek ve lojistik süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olarak, taşıma sürecini istediği gibi yönlendirebilir. Böylece, tarafların maliyet ve risk paylaşımı konusunda da özel anlaşmalar yapmaları mümkün olur. Ancak, bu durum genellikle uzun vadeli ve yoğun nakliye hacmi olan firmalar arasında geçerlidir. Bu tür özel anlaşmalar genellikle büyük miktarda mal taşıyan firmalar arasında yapılır ve genellikle alıcı, nakliye ücretini ödemek istediği durumlarda tercih eder. Alıcı istediği nakliye firması ile çalışarak, nakliye süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve bu durum tarafların maliyet ve risk paylaşımı konusunda özel anlaşmalar yapmasına olanak sağlar. 

 

Hangi Durumlarda Freight Prepaid Kullanılır?

Satıcının tarafların nakliye süreçlerini ve maliyetlerini yönetmelerine yardımcı olur. Özellikle satıcıların, alıcıların nakliye maliyetlerini ödemeleri durumunda çeşitli avantajlar sağlayabilir. Örneğin, satıcıların navlun fiyatlarını daha önceden belirleyebilmesi ve böylece nakliye maliyetlerini daha fazla kontrol edebilmesi mümkün olabilir. Ayrıca, alıcılar için de nakliye süreçlerini daha iyi planlayarak finansal riskleri azaltabilir. Freight Prepaid kullanımı, özellikle uluslararası ticarette güvenilirlik ve maliyet kontrolü açısından önemli bir rol oynayabilir. Bu şekilde, her iki taraf da nakliye süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve ticaretin akışını kolaylaştırabilir. Bu nedenle, farklı senaryolarda ve ihtiyaçlarda uluslararası ticaret aktörlerine yardımcı olabilir. 

 

Freight Collect ve Freight Prepaid Fiyatları Etkileyen Faktörler?

Freight Collect ve Freight Prepaid fiyatları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Taşıma türü, mesafe ve kargo hacmi gibi etmenler önemli rol oynamaktadır. Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu gibi farklı taşıma türleri farklı fiyatlandırma politikalarına sahiptir. Taşıma mesafesi de fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca, kargo hacmi ve ağırlığı da fiyat üzerinde belirleyici olabilir. Talep ve arz durumu da fiyatları etkileyen faktörler arasındadır. Dönemsel olarak talebin artması veya azalması fiyatları doğrudan etkileyebilir. Yakıt fiyatları da taşıma maliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilen bir etmendir. Gümrük ve vergi masrafları da taşıma fiyatlarını artırabilir. Ek hizmetlerin talep edilmesi durumunda ise fiyatlarda artış olabilir. Ayrıca, sezonluk değişiklikler de taşıma fiyatlarını etkileyen bir diğer faktördür. Sonuç olarak, Freight Collect ve Freight Prepaid fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve bu faktörlerin doğru bir şekilde göz önünde bulundurulması taşıma maliyetlerinin belirlenmesi açısından önemlidir.


Esalco Logo

Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Altunizade Mah. Mahir İz Cad. B Blok No: 9/1B İç Kapı No: 7 Üsküdar / İstanbul
Şube/BR: Konak Mah. Badem Sok. Lotus Plaza N0:26/B D:33 Nilüfer/BURSA
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi Sitesi K.14 No:5/25 Yenişehir – MERSİN.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul
Sube/BR: 1 rue de la Haye, 93290 Tremblay En France Paris/France
Sube/BR: Twin Towers Wienerbergstr.11 A-1120 Wien / Austria
Sube/BR: SKYPARC Batiment St.Exupery Rue Constellation 67960 ENTZHEIM Strasbourg / France
FZCO:Warehouse No FZS1AJ06 & FZS1AJ07 Jebel Ali Freezone South / Dubai / UAE

Teklif Al!