Lashing.jpg

Lashing Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

BİLGİLER

Lojistik firmalarının gerçekleştirmesi beklenen önemli hedeflerin başında ürünlerin zamanında teslim edilmesi yanı sıra istenilen şekilde, sağlam ve zarar görmeden alıcısına ulaştırılması gelir. Güvenli bir taşıma ve hasarsız teslimat için uygulanan yöntemlerden birisi olan lashing uygulamalarının başarısı, lojistik firmaları için üst sırada yer alan belirleyici bir etken durumundadır. Başarıyla uygulanan bir lashing hizmeti süreci, lojistik sürecinin toplam başarısını büyük ölçüde etkileyebilir.

Lashing Nedir? Lashing İşlemlerinin Amacı ve Önemi

Lojistikteki karşılığı taşınan ürünlerin emniyete alınması olarak ifade edilebilen bu terim sözlük anlamı olarak, İngilizce lash kelimesinin Türkçe karşılığı olan birbirine bağlama ya da sabitleme olarak açıklanabilir. En yaygın kullanım alanının konteynerler için olduğu söylenebilir. Gemilerde konteyner taşımacılığında, treylerlere yüklenen kargo paketlerin nakliyesinde konteyner lashing hizmeti büyük önem taşır. Bu yöntem ile gerek doğa koşullarından kaynaklı, gerek yol durumundan dolayı, gerekse beklenmeyen şekilde oluşabilecek sarsıntılara karşı taşınan paketlerin korunması, devrilmelerinin önlenmesi, zarar görmemesi sağlanır.

Taşınan ürünlerin transfer esnasında ya da yükleme-boşaltma sırasında devrilmemesi, sarsılmaması yani kısaca planlanan dışında bir etkene maruz kalmaması büyük önem taşır. Aksi durumda lojistik faaliyetleri beklenen şekilde sonuçlanmayabilir. Ürünlerin zarar görmesi büyük maddi kayıplara yol açabilir, çevredekiler için yaralanmalar hatta can kayıpları söz konusu olabilir. Ayrıca ürünlerin teslim edilememesinin ya da geç teslim edilmesinin doğuracağı olumsuz etkiler zincirleme olarak birçok firmayı ve kişiyi dolaylı ya da direk olarak etkileyebilir. Yüklerin emniyete alınarak taşınması için uygulanan lashing işlemlerinin amaç ve önemini şu şekilde listelenebilir:

 • Taşıma esnasında araçlardaki ya da konteynerlerdeki paketlerin, gemideki konteynerlerin sabit durmasını, devrilmemesini sağlar.
 • Taşınan yüklerin zarar görme riskinin azalmasını sağlar.
 • Depolama alanlarının optimum düzeyde kullanılabilmesini ve alanlardan tasarruf edilebilmesini sağlar.
 • Lojistik işlemlerinde verimli ve etkili çalışma imkânı sunar. Lashing firmalarının elemanları sayesinde yüklenen ve boşaltılan konteynerler arasında uygun mesafe sağlanacağı için daha verimli yükleme ve boşaltma mümkün olur. 
 • Taşıma kapasitesi artar.
 • Taşınan ürünlerin devrilme vb. gibi durumlar sonucu diğer ürünlere, çalışanlara, çevreye zarar vermesi önlenir.
 • Alan tasarrufu, performans artışı gibi etkileri sayesinde taşıma maliyetlerinin düşürülmesinde destek olur. 
 • Lojistik sürecinin nakliye, yükleme, boşaltma başta olmak üzere tüm aşamalarında güvenliği arttırır.
 • Yüklerin takibi, sayımı ve etiketlenmesi daha kolay yönetilebilir.

 

Lashing İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kargo paketlerinin ya da konteynerlerin sabitlenmesi ve bağlanma işlemleri belli kriterlere göre yapılır. En doğru şekilde sabitleme ve bağlama işlemlerinin yapılabilmesi için lashing hizmeti uygulanacak yükler ile uygulama malzemelerinin uyumlu olarak seçilmesi gerekir. Öte yandan yükün ağırlığına uygun yani sarsıntı esnasında yüklerin ağırlığına dayanabilecek mukavemette malzemeler seçilmeli. Yüklerin ağırlığı yanı sıra hacimleri ve şekilleri de işlemlerin uygulanmasında belirleyici etkenlerdir. 

Lashing işlemlerinde kullanılan tüm ekipmanlar kaliteli malzemelerden seçilmeli, kontroller çok hassas yapılmalı ve yüklerin doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Lashing firmaları kontrollerini sağlamalıdır. Hatalı uygulanan lashing sistemi, taşınan yüklerin korunmasının aksine zarar görmesine sebep olabilir. Bu yönüyle müşteriler ve lashing firmaları açısından yük bağlama ve sabitleme süreçleri son derece kritik süreçlerdir.

 

Lashing İşlemlerinde Kullanılan Malzemeler

Yük sabitleme ve bağlama işlemleri için kullanılan malzemeler şu şekilde gruplanabilir: 

 • Çelik halatlar, paslanmaz krom, PVC izoleli gibi değişik çeşitleri, kullanım yerlerine göre değişik ölçüleri mevcut olan, yük bağlama ve sabitleme elemanlarıdır.    
 • İki ucu kancalı ya da halkalı olabilen bağlama zincirleri, halatlara benzer şekilde yüklerin bağlanması ve sabitlenmesi için kullanılır.
 • Lashing tokaları, taşınacak paketlerin halat ya da çemberleme şeritleri yardımı ile bağlanması sırasında bağlayıcıların gerdirilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinde kullanılır. Kancalı ve kancasız çeşitleri vardır.
 • Hava yastıkları yüklerin arasındaki boşluklara konarak birbirine çarpmasını, sürtünmesini, kaymasını önleme konusunda yarar sağlar. 
 • Koruyucular, lashing malzemelerinin taşınan yükler ile temas etmesi sonucu zarar görmesi, çizik, boya kalkması gibi durumların oluşmasını önlemek için kullanılır. Köşe koruyucu gibi türleri vardır. 
 • Gerdirme aparatları, çelik halatlar uygun bir şekilde konteynerlerin ya da yüklerin sabitlenmesinde kullanıldıktan sonra halatların gerdirilmesi ve sabitlenen yüklerin hareket etmesinin önlenmesi için kullanılır. Gerdirme türleri arasında hamburger gerdirme, kapalı gerdirme, kilitli ya da pimli gerdirme gibi türler sayılabilir.
 • Bağlama kayışları, farklı genişlikleri, çeşitli kanca uçları ile yük bağlama ve sabitleme için kullanılan temel malzemelerdendir. 
 • Yük sabitleme fileleri ve yük perdeleme ağları, ipli, polyester kolonlu gibi çeşitleri ile taşınan yüklerin, koli paketlerinin savrulmasını, dağılmasını önler. 
 • Brandalar, lashing sisteminde genelde konteynerlere uygulanır; konteynere sarılmak suretiyle taşınan yüklerin emniyete alınması ve sabitlenmesi için yardımcı olur.

Deniz taşımacılığında Lashing

Deniz Taşımacılığında Lashing Uygulamalarının Önemi

Uluslararası deniz taşımacılığında yer alan yükler içerisinde yüksek maddi değeri olan mamuller ya da taşıma esnasında zarar görmesi durumunda çevre için tehlike oluşturabilecek yakıtlar, kimyasallar başta olmak üzere birçok kritik ürün yer alabiliyor. Değerli ürünlerin taşımacılığında kullanılan konteyner gemileri ile yapılanlar başta olmak üzere tüm deniz yolu lojistiği aşamaları için konteyner lashing uygulamasının taşınan yüke uygun olarak yapılması büyük önem taşıyor.

Ürünlerin üretici firmadan alınarak demir yolu ya da kara yolu ile gemilere götürülmesi sırasında uygulanan bağlama ve sabitleme yöntemleri ve tamamlayıcı malzemeleri konteyner gemi için uygulananlardan farklılık gösterebilir. Limandan gemiye, gemiden limana yükleme ve boşaltma işlemleri vinç vb. araçlar ile yapılırken ürünlerin emniyete alınması işlemleri uzmanlarca yapılmalıdır. 

Limanlarda konteyner lashing hizmeti gibi birçok hizmetin verilmesi yanı sıra gelişen lojistik sektörü limanların da işlevini ve gereksinimlerini arttırıyor. Bu sebeple liman çevrelerinin yeterli büyüklükte alana, ileri güvenlik seviyesine, geniş imkânlara sahip olması büyük önem taşır. Liman çevresinde bağlama ve sabitleme işlemleri başta olmak üzere konteyner temizliği, bakımı, antrepo, yakıt ve ekipman ikmali gibi hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekir. 

Lashing İşlemleri Tüm Lojistik Süreçlerinde Verim Artışı Sağlar

Lojistik sürecinde önemli bir aşama olan yükleme ve boşaltma aşamaları, uygun bağlama ve sabitleme işlemleri sonucu daha verimli yapılabilir. Konteynerler için bağlama ve sabitleme yapıldığında, istifleme ve emniyete alma işlemleri sistematik olarak sağlandığından manuel olarak yapılması gereken güvenlik işlemleri önemli ölçüde azalır, yerine konteyner lashing hizmeti sonrası yapılması gereken test ve kontrollere bırakır. Azalan manuel işlemlerden zaman ve mali kazanımlar elde edilmesi mümkün olabilir. Benzer kazanımlar konteyner ya da diğer araçların içerisine istiflenen yükler için de söz konusudur. 

Uygun konteyner lashing işlemleri sonucunda, yüklerin konteynere istiflenmesi ya da konteynerlerin gemilere istiflenmesi çalışmaları, taşıma alanları optimum seviyede tasarruflu kullanılarak yapılabilir. Böylelikle tüm taşıma türlerinde yük yerleşim alanlarından maksimum derecede faydalanılarak tek seferde daha fazla yük taşınması söz konusu olabilir. Sistemin bu ve buna benzer işlemlerinin tüm olumlu sonuçları lojistik süreçlerinin veriminin artmasında birer etkendir.

Esalco Lojistik ile Yükleriniz Emniyet Altında

Nakliye işlemlerinin kritik bir süreci olan bağlama ve sabitleme işlemleri, işinin uzmanı tecrübeli kadrolar tarafından yapıldığında, taşınan yüklerin güven altında olmasını sağlar. Bu açıdan lashing hizmeti yapacak lashing firmalarının tecrübesi büyük önem taşır. Esalco Lojistik sektöründe uzun yıllar edindiği tecrübeleri, kalite anlayışı ve uzman kadrosu ile yüklerinizi emniyet altına alır. Güven ve kalite odaklı projeleri, müşteri memnuniyetine verdiği önem, özverili çalışmaları, yaratıcı ve inovatif çözümleri ile taşınan yüklere ve taşıma türlerine en uygun lashing uygulamaları Esalco Lojistik ile tüm müşterilere sağlanır. 

 

İlginizi Çekebilir: Navlun Nedir Ve Nasıl Hesaplanır


Esalco Logo

Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Altunizade Mah. Mahir İz Cad. B Blok No: 9/1B İç Kapı No: 7 Üsküdar / İstanbul
Şube/BR: Konak Mah. Badem Sok. Lotus Plaza N0:26/B D:33 Nilüfer/BURSA
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Güvenevler Mah. 1928 Sok. Ekinci Global İş Merkezi Sitesi K.14 No:5/25 Yenişehir – MERSİN.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul
Sube/BR: 1 rue de la Haye, 93290 Tremblay En France Paris/France
Sube/BR: Twin Towers Wienerbergstr.11 A-1120 Wien / Austria
Sube/BR: SKYPARC Batiment St.Exupery Rue Constellation 67960 ENTZHEIM Strasbourg / France
FZCO:Warehouse No FZS1AJ06 & FZS1AJ07 Jebel Ali Freezone South / Dubai / UAE

Teklif Al!